1 / 26

T-HT i ICT rješenja

T-HT i ICT rješenja. Igor Matulić, T-HT. T-HT i ICT rješenja Agenda. ICT tržište u RH ICT rješenja - podjela prema namjeni T-HT ponuda ICT rješenja Budućnost. ICT tržište Veliki (KA/LA) poslovni korisnici. Uglavnom imaju svoje IT odjele koji se brinu o osnovnim ICT potrebama djelatnika

Télécharger la présentation

T-HT i ICT rješenja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T-HT i ICT rješenja Igor Matulić, T-HT

 2. T-HT i ICT rješenjaAgenda • ICT tržište u RH • ICT rješenja - podjela prema namjeni • T-HT ponuda ICT rješenja • Budućnost

 3. ICT tržište Veliki (KA/LA) poslovni korisnici • Uglavnom imaju svoje IT odjele koji se brinu o osnovnim ICT potrebama djelatnika • Koriste korporativne alate (ERP, CRM, Billing...) • ICT potrebe koje prelaze mogućnosti iskorištavanja vlastitih IT resursa rješavaju se u suradnji sa sistem integratorima: • Uvođenje novih usluga • Integracija postojećih sustava s novim sustavima i funkcionalnostima • Vođenje projekata

 4. ICT tržište Mali (SME) poslovni korisnici • Tvrtke male i srednje veličine koje uglavnom nemaju vlastito IT osoblje • ICT počinje s telefonijom i broadbandom • Sljedeći koraci: • Informatička oprema • Administracija lokalne računalne mreže • Poslovne aplikacije • Napredni komunikacijski alati (web presence)

 5. ICT rješenjapodjela prema namjeni • Standardna rješenja (‘za nepoznate korisnike’) • Razrađena i strukturirana rješenja, osmišljena na način da pokrivaju potrebe većine korisnika (uglavnom iz SME segmenta) • Proizvod koji postaje prepoznat na tržištu • Definirana i objavljena cijena • Mala fleksibilnost

 6. ICT rješenjapodjela prema namjeni • Posebna rješenja • Izrađena prema specifičnim zahtjevima korisnika, uglavnom iz KA/LA/Gov segmenta • Projektni pristup • Velika fleksibilnost

 7. ICT rješenjatrenutna T-HT ponuda standardnih rješenja • Hosted Call Centar • Data Centar • Informatička oprema • Informatička mreža

 8. ICT rješenjaHosted Call Centar

 9. ICT rješenjaHosted Call Centar

 10. ICT rješenjaData Centar • Povezanost prema Internetu te Privatnoj ili MetroEthernet mreži • Nadogradnja na postojeće L2 i L3 usluge

 11. ICT rješenjaData Centar • Usluga na više lokacija (Zagreb, Rijeka, Varaždin) • Disaster recovery pogodnosti: • Zračna udaljenost • Različite tektonske ploče • Energetska i telekomunikacijska neovisnost lokacija

 12. ICT rješenjaInformatička oprema

 13. ICT rješenjaInformatička oprema • Najam osobnih računala, monitora, pisača i multifunkcijskih uređaja • Helpdesk podrška • Pomoć udaljenim pristupom • On-site popravci, sljedeći radni dan

 14. ICT rješenjaInformatička mreža • Planiranje, projektiranje, izvođenje i održavanje pasivne i aktivne mrežneinfrastrukture • Wired&Wireless LAN • Managed firewall

 15. ICT rješenjaPosebna rješenja - aktualni ICT projekti • DMS usluga • Privatna mreža za TISAK • Prijenos video sadržaja

 16. ICT rješenjaDMS usluga - Usluga Digitalnog oglašavanja • Sustav centraliziranog upravljanja i distribucije različitih tipova sadržaja (tekst, slika, video, html...) • Digitalno oglašavanje, Korporativna televizija ili desktop video • Namijenjen za interne i javne potrebe • Realizacija u poslovnim i javnim prostorima • Sastoji se od: • Central Digital Media Managera servera • Media Playera

 17. ICT rješenjaDMS usluga - Usluga Digitalnog oglašavanja • Karakteristike: • Video codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Part 10, Video Windows Media 9 and VC-1 - VoD only • Aspect ratio: 4:3 and 16:9 • HD (up to 1080p at 16:9) progressive and interlace video resolution • Physical connectors: RCA, HDMI 1.1, S-Video

 18. ICT rješenjaDMS usluga - Usluga Digitalnog oglašavanja

 19. ICT rješenja Privatna mreža - TISAK

 20. ICT rješenja Privatna mreža - TISAK • Povezivanje svih prodajnih mjesta tvrtki Tisak i Slobodna Dalmacija Trgovina u jedinstveni telekomunikacijski sustav koncerna • više od 1000 udaljenih lokacija • Dvije redundantne centralne lokacije • Maksimalno vrijeme dostupnosti • Stabilnost rada i propusnosti sustava • Zaštita privatnosti podataka koji se prenose mrežom

 21. ICT rješenja Privatna mreža - TISAK • Projektni pristup • Nabava opreme • Konfiguracija opreme: 7 sekundi po routeru • Distribucija opreme i uključenje usluge duž cijele Hrvatske, uključujući otoke • Procesi realizacije i otklona grešaka • Terminski plan • Regionalna raspodjela • Sezonske lokacije

 22. ICT rješenja Privatna mreža - TISAK

 23. ICT rješenjaPrijenos video sadržaja • Prijenos video signala posebnom opremom na krajnjim lokacijama, temeljen na usluzi “Privatna mreža” • Nestandardan SLA model • Poseban način nadzora i izvještavanja • 24/7 nadzor od strane T-HT, mjesečna izvješća o raspoloživosti • Poseban proces prijave smetnji • Poseban način obračuna

 24. ICT rješenjaPrijenos video sadržaja

 25. ICT rješenjaBudućnost • Virtualizacija servera i održavanje OS-a i baznih servisa • Virtualizacija desktopa i aplikacija • Interaktivno oglašavanje

 26. T-HT i ICT rješenja Hvala na pažnji!

More Related