1 / 18

PROCES SPREMINJANJA ŽIVLJENJSKIH NAVAD

Modul SPORAZUMEVANJE 2. del 2. dan SVETOVANJE ZA SPREMINJANJE VEDENJA, POVEZANEGA Z ZDRAVJEM Ljubljana, 7.12.2006 - 18.1.2007 Prim.doc.dr. Marko Kolšek. PROCES SPREMINJANJA ŽIVLJENJSKIH NAVAD. POMEMBNOST ZMOŽNOST PRIPRAVLJENOST ZA SPREMEMBO. ODPOR. - zanikanje

ojal
Télécharger la présentation

PROCES SPREMINJANJA ŽIVLJENJSKIH NAVAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ModulSPORAZUMEVANJE 2. del2. danSVETOVANJE ZA SPREMINJANJE VEDENJA, POVEZANEGA Z ZDRAVJEMLjubljana, 7.12.2006 - 18.1.2007Prim.doc.dr. Marko Kolšek

 2. PROCES SPREMINJANJA ŽIVLJENJSKIH NAVAD POMEMBNOST ZMOŽNOST PRIPRAVLJENOST ZA SPREMEMBO ODPOR - zanikanje - dokazovanje - ugovarjanje - izogibanje pogovoru ***

 3. Razmišljam, katera je sedaj najpomembnejša stvar, kako izboljšati vaše zdravje. Mislim, da bi veliko pomagalo, če bi lahko nekoliko znižali težo. Kako vi gledate na to, kaj je najpomembnejše?Takšne težave so včasih povezane z …. Zanima me, ali se lahko na kratko pogovoriva, če bi to lahko veljalo tudi za vas?Ali ste kdaj razmišljali, da bi lahko več gibanja izboljšalo vaš krvni sladkor?Kaj vi mislite o količini alkohola, ki jo popijete ?Morda ste slišali, da nekateri ljudje nimajo bolečin v križu (ali pa so te bistveno manjše), če redno delajo vaje za hrbtenico. Kako bi vi to razložili?Skrbi me za vaša pljuča. Zanima me, kaj vi mislite o vašem kajenju?Ljudje, ki kadijo, imajo več možnosti za pljučne bolezni. Ali bi vas zanimal pogovor, če se vam izplača spremeniti vaše kajenje?

 4. OCENA POMEBNOSTI IN ZMOŽNOSTI - NI PREISKAVA, AMPAK RADOVEDNO POIZVEDOVANJE - CILJ JE UGOTOVITI, NA KAJ SE MORAMO USMERITI - POMEMBNE IZBRANE BESEDE “Nisem povsem prepričan, kako vi gledate na ….. Ali mi lahko pomagate in odgovorite na nekaj vprašanj, da bova vedela, kako naprej?” “V takem pogovoru lahko nehote prehitro začneva govoriti o tem, kaj naj bi vi naredili. Rad bi poudaril, da vas nikakor ne želim prepričevati. Ali bi raje govorila o čem drugem?” ** - LAHKO SPRAŠUJEMO ALI POKAŽEMO OCENJEVALNIK

 5. OCENA POMEMBNOSTI IN SAMOZAUPANJA POMEMBNOST 0 10 ZMOŽNOST 0 10

 6. Na kaj se osredotočimo: POMEMBNOST ALI ZMOŽNOST ? - če je pomembnost nizka, se usmeri nanjo - usmeri na tisto, ki ima nižjo vrednost (posebej, če je velika razlika) - če imata približno enako oceno, začni s pomembnostjo - če sta obe zelo nizki, je morda treba prej govoriti o čem drugem, kar se bolniku zdi pomembnejše

 7. STRATEGIJE ZA ANALIZIRANJE POMEMBNOSTI 1. “Majhen korak” - razmislek, druga tema, informacija 2. Vprašanja glede ocene pomembnosti - “zakaj tako visoko”, “kako višje - dogodek, pomoč?” 3. Analiziraj razloge “za” in “proti” - ambivalenca, lahko malo zmanjšaš pomen “proti” 4. Analiziraj skrbi glede sedanjega vedenja - …, kaj oz. kako bo naprej s tem; dnevnik? 5. Hipotetični pogled naprej - izogib odporu, vključi zmožnost

 8. Analiza razlogov “za” in “proti”

 9. ALI POSEBEJ OCENITI PRIPRAVLJENOST ZA SPREMEMBO? - NI NUJNO - NEREDKO RAZLOŽI ODPOR (predvsem če zdravnik preceni stopnjo pripravljenosti) - PRIPRAVLJENOST SE POGOSTO SPREMINJA, LAHKO CELO MED SAMIM POGOVOROM (ponavadi odvisno od načina, kako se strokovnjak pogovarja z njim) - ČE NIZKA PRIPRAVLJENOST, JE PONAVADI NAJBOLJE PONOVNO IZMENJATI NEKAJ INFORMACIJ O PROBLEMU - NE PREHITEVAJ Z ODLOČITVAMI !!!

 10. STRATEGIJE ZA KREPITEV ZMOŽNOSTI 1. “Majhen korak” - “izpostaviti” temo, razmislek 2. Vprašanja glede ocene zmožnosti - “zakaj tako visoko”, “kako višje - dogodek, pomoč?” 3. Zbiranje idej (“brainstorming”) - čim bolj aktivnost bolnika, ne nasveti; lahko npr. kaj drugim pomagalo - nevtralno 4. Prejšnji poskusi - uspešni in neuspešni - poudari in pohvali uspehe; priznaj oteževalne okoliščine - a pazi! 5. Znova oceni zmožnost - tudi glede na pomembnost, pripravljenost

 11. “O čem bi se pogovorila danes? Lahko govoriva o kajenju ali telesni aktivnosti, lahko o alkoholu ali o prehrani. Vse to lahko vpliva na vaše zdravje. Kaj mislite? Morda vas kaj drugega bolj skrbi?” “Ali lahko sedaj pogledava rezultate? O čem bi se vi radi pogovorili? Po takšnem pregledu se jaz ponavadi z bolnikom pogovorim o kajenju, prehrani, telesnem gibanju, zdravilih in podobno. Kaj vi mislite, kaj bi vi najlažje spremenili, ali pa vas morda kaj drugega še bolj skrbi?

 12. TEŽA ALKOHOL TOBAK HOLESTEROL TELESNA AKTIVNOST STRES

 13. “Na tem listu je več stvari, ki lahko vplivajo na zdravje. Največji vpliv pri vas imajo: ….Kaj mislite vi o tem? Ali ste morda pripravljeni razmisliti, da bi spremenili katero od teh stvari pri sebi? Ti prazni prostori so namenjeni stvarem, ki se vam morda danes zdijo pomembnejše ali vas bolj skrbijo. Kaj mislite? O čem bi se radi danes pogovorili? “Na tem listu je nekaj stvari, ki vplivajo na zdravje. Zanima me, če morda želite, da bi se danes pogovorila o morebitni spremembi kajenja ali pitja - kaj mislite? Vi najbolj veste, o čem bi bilo dobro razmisliti. Ali bi se morda radi pogovorili o čem drugem? Morda vas danes kaj bolj skrbi ?” “O kateri od teh stvari, ki vplivajo na vaše zdravje, bi se danes najlažje pogovorila? Kaj pravzaprav mislite vi o kajenju ali telesnem gibanju? Koliko se čutite pripravljeni za pogovor o morebitni spremembi, ali bi raje to temo pustila za drugič?”

 14. “Razmišljam, katera stvar je sedaj najbolj pomembna za vaše zdravje, da bi se o njej pogovorila. Mislim, da bi precej pomagalo, če bi lahko izgubili nekaj kilogramov. Kako se vam to zdi? Kaj vi mislite, kaj bi bilo najbolj pomembno?” “Povečana jetra so pogosto povezana z uživanjem alkohola. Zanima me, če se lahko na kratko pogovoriva, ali bi lahko to bilo tudi pri vas?” “Ali ste že kdaj pomislili, da bi več telesnega gibanja lahko ugodno vplivalo na vaš krvni sladkor?” “Nekoliko sem zaskrbljen zaradi vaših pljuč. Zanima me, kaj čutite vi do kajenja?” “Ljudje, ki imajo povišan holesterol in preveliko telesno težo, imajo večje tveganje za spremembe na ožilju. Bi vas zanimalo, da se pogovoriva, ali bi se vam splačalo spremeniti prehrano?”

 15. NASVET MINIMALEN UKREP SVETOVANJE ZA SPREMEMBO

 16. POTENCIALNO NEVARNE DOMNEVE TA BOLNIK SE MORA SPREMENITI TA BOLNIK SE ŽELI SPREMENITI ZDRAVJE JE BOLNIKU GLAVNI MOTIV POGOVOR NI USPEL, ČE SE BOLNIK NE ODLOČI ZA SPREMEMBO BOLNIKI SO MOTIVIRANI ALI PA NISO SEDAJ JE PRAVI ČAS ZA RAZMISLEK O SPREMEMBI VEDENJA NAJBOLJŠI JE STROG PRISTOP JAZ SEM STROKOVNJAK IN BOLNIK MORAUPOŠTEVATI MOJ NASVET POGAJANJE JE NAJBOLJŠI NAČIN ZA SPREMEMBO

 17. ANALIZIRANJE POGOVORAZdravnik je: Ocena: od 1 do 5

 18. Zaključni del naloge za modul • Napravite primerjalno analizo posnetega uvodnega in zaključnega razgovora • Mentor oceni 5 vaših pogovorov z bolniki (po ocenjevalnem listu) • Napišite vsaj eno uporabno stvar, ki ste se jo naučili • Napišite vsaj eno stvar, ki jo nameravate v naslednjih tednih delati drugače • Pripravite vsaj 5 izpitnih vprašanj s področja svetovanja za spremembo vedenja

More Related