1 / 16

Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje)

Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje). Dr.sc.Husnija Hasanbegović. Najčešći tip gluhoće uzrokovan je oštećenjem osjetnih stanica u pužnici, slušnom dijelu unutrašnjeg uha. Osjetne stanice stimuliraju slušni živac, koji zvučne signale prenosi u mozak.

olin
Télécharger la présentation

Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje) Dr.sc.Husnija Hasanbegović

 2. Najčešći tip gluhoće uzrokovan je oštećenjem osjetnih stanica u pužnici, slušnom dijelu unutrašnjeg uha. Osjetne stanice stimuliraju slušni živac, koji zvučne signale prenosi u mozak. • Kohlearni implantat je složeno elektronsko pomagalo koje preuzima funkciju oštećenih ili nedostajućih osjetnih stanica u kohlei, i time djelimično zamjenjuje funkciju pužnice.

 3. Kohlearni implantat nudi slušnu informaciju direktnim stimuliranjem niti slušnog živca. • Kohlearniimplantat djelimično aktivira slušni osjet. • Kohlearniimplantat radi na principu pretvaranja zvučnih signala u električne impulse, koji se putem elektrode prenose do pužnice i stimuliraju niti slušnog živaca, a zatim peko moždanog debla odlaze do slušne kore mozga. • Mozak ove impulse interpretira kao akustički doživljaj, odnosno zvuk.

 4. Zvukovi koji se čuju preko implantata razlikuju se od standardnih zvukova koje se primaju normalnim sluhom. • Treba proći dodređeno vrijeme dok se osoba ne adaptira. • Čak i odrasle gluhe osobe, kojima je ugrađen implantat, moraju proći rehabilitaciju

 5. Sastavni dijelovi kohlearnog implantata(ilustracije preuzete od Cochleara) • Slika 1. pokazuje slušni sistem (vanjsko, srednje i unutrašnje uho)

 6. Slika 2. pokazuje položaj kohlearnog implantata na glavi korisnika

 7. Sistem kohlearnog implanta se sastoji od tri dijela: • kohlearni implantat • procesor govora • komplet za glavu

 8. Slika 3. predstavlja implantat (elektrodu) • Slika 4. predstavlja džepni procesor

 9. Slika 5. predstavlja zaušni procesor koji se proizvodi u različitim bojama

 10. Slika pokazuje presjek implantirane pužnice sa zavojima

 11. Procesor govora • Procesor govora je malo računalo koje se nosi na tijelu te koje je kablovima s priborom vezano za glavu. • Prima zvukove iz mikrofona koji se nalazi u priboru za glavu, pretvara ih u električne impulse i šalje ih natrag u pribor za glavu.

 12. Svojstva procesora za govor • Procesor govora objedinjuje sljedeće osobine: • četiri različita programa za slušanje, prema različitim uvjetima • kontrola jačine i kontrola osjetljivosti mikrofona • samokontrola osjetljivosti • zaslon s tekućim kristalima (LCD) na kojemu su prikazane kontrolne funkcije i simboli • vanjska utičnica koja procesoru govora omogućava primanje signala izravno iz vanjskih uređaja • crveni svijetleći pokazivač na gornjoj površini procesora govora koji pokazuje da baterije funkcioniraju te da mikrofon prima zvukove

 13. odvojivo ležište baterija; standardno ležište za dvije baterije te manje ležište za jednu bateriju kao alternativa • tipka za blokiranje funkcija koja onemogućava nehotično postavki procesora govora • osobni alarm koji korisnika upozorava na promjenu postavki ili na nisku razinu punjenja baterija • glasni alarm koji upotrebljavaju djeca, a koji mogu čuti osobe koje se nalaze uz dijete

 14. Funkcije procesora govora kontroliraju se nizom tipki, a na LCD zaslonu bivaju prikazane obavijesti korisniku. • Tipka za uključivanje i isključivanje služi za uključivanje, odnosno isključivanje procesora govora. Procesor govora troši energiju uvijek kada je uključen čak i ako se ne koristi. • Tipka programa pokazuje program koji je odabrao operater. • Tipka odabira omogućava pristup zaključivanju tipki osjetljivosti mikrofona i kontrole jačine • Tipka izbora omogućava pristup alarmu procesora govora • Tipka gore(+) i dolje(–) podešavaju osjetljivosti mikrofona i jačinu • Tipka autoosjetljivost uključuje i isključuje autoosjetljivost

 15. Pribor za glavu • Pribor za glavu se sastoji od: • Odašiljačke zavojnice koja se nosi preko implantata • Mikrofonskog kućišta koje se nosi preko uha • Kratkog kabla koji povezuje odašiljačku zavojnicu mikrofona • Dugačkog kabela koji povezuje mikrofon s procesorom govora • Odašiljačka zavojnica se čvrsto drži na mjestu magnetskom silom između magneta u zavojnici i magneta u implantatu. Magnet u zavojnici se može podesiti radi udobnosti.

More Related