Download
kohlearni implant razvoj sastavni dijelovi i funkcionisanje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje)

Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje)

327 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kohlearni implant (razvoj, sastavni dijelovi i funkcionisanje) Dr.sc.Husnija Hasanbegović

 2. Najčešći tip gluhoće uzrokovan je oštećenjem osjetnih stanica u pužnici, slušnom dijelu unutrašnjeg uha. Osjetne stanice stimuliraju slušni živac, koji zvučne signale prenosi u mozak. • Kohlearni implantat je složeno elektronsko pomagalo koje preuzima funkciju oštećenih ili nedostajućih osjetnih stanica u kohlei, i time djelimično zamjenjuje funkciju pužnice.

 3. Kohlearni implantat nudi slušnu informaciju direktnim stimuliranjem niti slušnog živca. • Kohlearniimplantat djelimično aktivira slušni osjet. • Kohlearniimplantat radi na principu pretvaranja zvučnih signala u električne impulse, koji se putem elektrode prenose do pužnice i stimuliraju niti slušnog živaca, a zatim peko moždanog debla odlaze do slušne kore mozga. • Mozak ove impulse interpretira kao akustički doživljaj, odnosno zvuk.

 4. Zvukovi koji se čuju preko implantata razlikuju se od standardnih zvukova koje se primaju normalnim sluhom. • Treba proći dodređeno vrijeme dok se osoba ne adaptira. • Čak i odrasle gluhe osobe, kojima je ugrađen implantat, moraju proći rehabilitaciju

 5. Sastavni dijelovi kohlearnog implantata(ilustracije preuzete od Cochleara) • Slika 1. pokazuje slušni sistem (vanjsko, srednje i unutrašnje uho)

 6. Slika 2. pokazuje položaj kohlearnog implantata na glavi korisnika

 7. Sistem kohlearnog implanta se sastoji od tri dijela: • kohlearni implantat • procesor govora • komplet za glavu

 8. Slika 3. predstavlja implantat (elektrodu) • Slika 4. predstavlja džepni procesor

 9. Slika 5. predstavlja zaušni procesor koji se proizvodi u različitim bojama

 10. Slika pokazuje presjek implantirane pužnice sa zavojima

 11. Procesor govora • Procesor govora je malo računalo koje se nosi na tijelu te koje je kablovima s priborom vezano za glavu. • Prima zvukove iz mikrofona koji se nalazi u priboru za glavu, pretvara ih u električne impulse i šalje ih natrag u pribor za glavu.

 12. Svojstva procesora za govor • Procesor govora objedinjuje sljedeće osobine: • četiri različita programa za slušanje, prema različitim uvjetima • kontrola jačine i kontrola osjetljivosti mikrofona • samokontrola osjetljivosti • zaslon s tekućim kristalima (LCD) na kojemu su prikazane kontrolne funkcije i simboli • vanjska utičnica koja procesoru govora omogućava primanje signala izravno iz vanjskih uređaja • crveni svijetleći pokazivač na gornjoj površini procesora govora koji pokazuje da baterije funkcioniraju te da mikrofon prima zvukove

 13. odvojivo ležište baterija; standardno ležište za dvije baterije te manje ležište za jednu bateriju kao alternativa • tipka za blokiranje funkcija koja onemogućava nehotično postavki procesora govora • osobni alarm koji korisnika upozorava na promjenu postavki ili na nisku razinu punjenja baterija • glasni alarm koji upotrebljavaju djeca, a koji mogu čuti osobe koje se nalaze uz dijete

 14. Funkcije procesora govora kontroliraju se nizom tipki, a na LCD zaslonu bivaju prikazane obavijesti korisniku. • Tipka za uključivanje i isključivanje služi za uključivanje, odnosno isključivanje procesora govora. Procesor govora troši energiju uvijek kada je uključen čak i ako se ne koristi. • Tipka programa pokazuje program koji je odabrao operater. • Tipka odabira omogućava pristup zaključivanju tipki osjetljivosti mikrofona i kontrole jačine • Tipka izbora omogućava pristup alarmu procesora govora • Tipka gore(+) i dolje(–) podešavaju osjetljivosti mikrofona i jačinu • Tipka autoosjetljivost uključuje i isključuje autoosjetljivost

 15. Pribor za glavu • Pribor za glavu se sastoji od: • Odašiljačke zavojnice koja se nosi preko implantata • Mikrofonskog kućišta koje se nosi preko uha • Kratkog kabla koji povezuje odašiljačku zavojnicu mikrofona • Dugačkog kabela koji povezuje mikrofon s procesorom govora • Odašiljačka zavojnica se čvrsto drži na mjestu magnetskom silom između magneta u zavojnici i magneta u implantatu. Magnet u zavojnici se može podesiti radi udobnosti.