1 / 97

Lech Kaczyński 1949-2010

Oddajemy Najwyższą Cześć Ofiarom Katastrofy Prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem! Mieszkańcy Gminy. Lech Kaczyński 1949-2010. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska 1943-2010. Ryszard Kaczorowski 1919-2010. Krzysztof Putra 1957-2010. Jerzy Szmajdziński 1952-2010.

olinda
Télécharger la présentation

Lech Kaczyński 1949-2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oddajemy Najwyższą Cześć Ofiarom Katastrofy Prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem!Mieszkańcy Gminy

 2. Lech Kaczyński 1949-2010 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Maria Kaczyńska 1943-2010

 4. Ryszard Kaczorowski 1919-2010

 5. Krzysztof Putra1957-2010

 6. Jerzy Szmajdziński 1952-2010

 7. Krystyna Bochenek 1953-2010

 8. Leszek Deptuła 1953-2010

 9. Grzegorz Dolniak1960-2010

 10. Grażyna Gęsicka 1951-2010

 11. Przemysław Gosiewski 1964-2010

 12. Izabela Jaruga-Nowacka 1950-2010

 13. Sebastian Karpiniuk1972-2010

 14. Aleksandra Natalli-Świat1959-2010 Honorowy Obywatel Obornik Śląskich

 15. Maciej Płażyński 1958-2010

 16. Arkadiusz Rybicki 1953-2010

 17. Jolanta Szymanek-Deresz 1954-2010

 18. Wiesław Woda 1946-2010

 19. Edward Wojtas 1955-2010

 20. Zbigniew Wasserman1949-2010

 21. Janina Fetlińska1952-2010

 22. Stanisław Zając 1949-2010

 23. Władysław Stasiak 1966-2010

 24. Paweł Wypych 1968-2010

 25. Mariusz Handzlik 1965-2010

 26. Janusz Kochanowski 1940-2010

 27. Sławomir Skrzypek 1963-2010

 28. Aleksander Szczygło1963-2010

 29. Stanisław Komorowski 1953-2010

 30. Andrzej Kremer1961-2010

 31. Tomasz Merta 1965-2010

 32. Andrzej Przewoźnik 1963-2010

 33. Stanisław Mikke 1947-2010

 34. Janusz Kurtyka 1960 -2010

 35. Janusz Krupski 1951 -2010

 36. Mariusz Kazana 1960 -2010

 37. Gen. Franciszek Gągor1951 -2010

 38. Gen. Bronisław Kwiatkowski 1950 -2010

 39. Gen. Pil. Andrzej Błasik 1962 -2010

 40. Gen. Dyw. Tadeusz Buk 1960 -2010

 41. Gen. Dyw. Włodzimierz Potasiński1956 -2010

 42. Wiceadm. Andrzej Karweta 1958 -2010

 43. Gen. Kazimierz Gilarski 1955 -2010

 44. Gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki 1924 -2010

 45. Płk. Zbigniew Dębski 1922 -2010

 46. Ks. Bp. Gen. Tadeusz Płoski 1956 -2010

 47. Abp. Gen. Miron Chodakowski 1957 -2010

 48. Ks. Płk. Adam Pilch 1965 -2010

 49. Ks. Płk. Jan Osiński 1975 -2010

 50. Ks. Roman Indrzejczak1931-2010

More Related