Download
oddajemy najwy sz cze ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu pod smole skiem mieszka cy gminy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lech Kaczyński 1949-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lech Kaczyński 1949-2010

Lech Kaczyński 1949-2010

205 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lech Kaczyński 1949-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oddajemy Najwyższą Cześć Ofiarom Katastrofy Prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem!Mieszkańcy Gminy

 2. Lech Kaczyński 1949-2010 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Maria Kaczyńska 1943-2010

 4. Ryszard Kaczorowski 1919-2010

 5. Krzysztof Putra1957-2010

 6. Jerzy Szmajdziński 1952-2010

 7. Krystyna Bochenek 1953-2010

 8. Leszek Deptuła 1953-2010

 9. Grzegorz Dolniak1960-2010

 10. Grażyna Gęsicka 1951-2010

 11. Przemysław Gosiewski 1964-2010

 12. Izabela Jaruga-Nowacka 1950-2010

 13. Sebastian Karpiniuk1972-2010

 14. Aleksandra Natalli-Świat1959-2010 Honorowy Obywatel Obornik Śląskich

 15. Maciej Płażyński 1958-2010

 16. Arkadiusz Rybicki 1953-2010

 17. Jolanta Szymanek-Deresz 1954-2010

 18. Wiesław Woda 1946-2010

 19. Edward Wojtas 1955-2010

 20. Zbigniew Wasserman1949-2010

 21. Janina Fetlińska1952-2010

 22. Stanisław Zając 1949-2010

 23. Władysław Stasiak 1966-2010

 24. Paweł Wypych 1968-2010

 25. Mariusz Handzlik 1965-2010

 26. Janusz Kochanowski 1940-2010

 27. Sławomir Skrzypek 1963-2010

 28. Aleksander Szczygło1963-2010

 29. Stanisław Komorowski 1953-2010

 30. Andrzej Kremer1961-2010

 31. Tomasz Merta 1965-2010

 32. Andrzej Przewoźnik 1963-2010

 33. Stanisław Mikke 1947-2010

 34. Janusz Kurtyka 1960 -2010

 35. Janusz Krupski 1951 -2010

 36. Mariusz Kazana 1960 -2010

 37. Gen. Franciszek Gągor1951 -2010

 38. Gen. Bronisław Kwiatkowski 1950 -2010

 39. Gen. Pil. Andrzej Błasik 1962 -2010

 40. Gen. Dyw. Tadeusz Buk 1960 -2010

 41. Gen. Dyw. Włodzimierz Potasiński1956 -2010

 42. Wiceadm. Andrzej Karweta 1958 -2010

 43. Gen. Kazimierz Gilarski 1955 -2010

 44. Gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki 1924 -2010

 45. Płk. Zbigniew Dębski 1922 -2010

 46. Ks. Bp. Gen. Tadeusz Płoski 1956 -2010

 47. Abp. Gen. Miron Chodakowski 1957 -2010

 48. Ks. Płk. Adam Pilch 1965 -2010

 49. Ks. Płk. Jan Osiński 1975 -2010

 50. Ks. Roman Indrzejczak1931-2010