Download
dn seminar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DN seminar PowerPoint Presentation

DN seminar

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DN seminar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DN Seminar d. 26/27/09 -09 Alfred Borg DN seminar Karsten Juul-Olsen Karsten@cubion.dk www.cubion.dk

 2. Konsulenthuset Cubion Vi arbejder med Mennesker og organisatoriske processer Lean med et menneskeligt ansigt Lærende evalueringer og innovation Læringsstile og arbejdsstile Vi arbejder altid dialogbaseret Og involverende

 3. Oraklet i Delphi Strukturet Brainstorm Blandt dem som kender feltet Deling af ideer Hurtigt overblik Inddragelse

 4. Delphi - analyse • Både en kvantitativ og en kvalitativ metode • Fra individ ide til deling med gruppe • En hurtig rangordning af forslag • Sikring af at de mest støttede ideer kommer i fokus • Krav om momentum og disciplin

 5. Delphi-analyse • Hver deltager skriver sine egne forslag til indsatser –på Delphi ark • Arkene cirkuleres venstre om • Man markerer de forslag man er enige i med en lodret streg til højre på arket • Resultaterne gøres op og de højest markerede noteres på plancherne

 6. Temaer i Delphi analysen

 7. evalueringsresultater • Hvad vil vi bruge resultaterne til? • Stoler vi på målingerne (validitet) • Er det altid sådan? (realibilitet) • Hvem følger op, hvordan, hvornår?

 8. Modstand mod evaluering Angsten for: • kontrol • Forandring • Rangordning • Ris • Synliggørelse af fiasko

 9. Logisk projektramme (LFA)

 10. Hvorfor evaluere? • Her kommer Peter Plysbjørn, bums, bums, bums, kurende på ryggen ned ad trappen efter Jacob. Han ved ikke bedre end at det er den eneste måde, hvorpå man kommer ned ad en trappe; men undertiden føler han, at der måske er en anden måde, hvis han blot et øjeblik kunne lade være med at dumpe fra trin til trin og tænke sig om; og undertiden føler han, at det er der måske alligevel ikke (Milne, 1981).

 11. Evaluering som udviklingsredskab • Proaktiv anvendelse af evalueringskriterier • Evalueringskultur – lær af fejl • Findes der bedre alternativer til vores nuværende praksis? • Forankring af evaluering i organisationens procedurer og rutiner • Cirkulære, iterative evalueringsforløb

 12. Hans Henrik Knoop

 13. Vi kommer nemt til at: • tale om det, vi vil undgå • tale i et mangelsprog: ’vi kan ikke…’ • lære alene af vores fejl • se uenighed som konflikt

 14. Værdsættende Dialog • tale om det, vi gerne vil have • tale om det, der virker godt • tale om den fremtid, vi ønsker os • tale i et ressourcesprog: ’vi kan…’ • lære af vores fejl • anerkende forskelle i holdninger og synspunkter • se forandring som noget, der sker i selve samtalen. • Værdsætte tillid og den sociale kapital

 15. Mening, og effektiv indsats Flow Flow: Den naturlige balance mellem udfordringer og færdigheder (Knoop 1997 efter Csikszentmihalyi, 1991)

 16. Hoved Hjerte Ben Hvor klar er du til udvikling? Giver udviklingen mening? 0………………………10 Føler jeg mig motiveret? 0………………………10 Har jeg vilje til at handle? 0………………………10

 17. Om at tænke nyt • At aflære • At spørge: Findes der bedre alternativer til vores nuværende praksis? • At slippe de ”tørre aber” • At turde lade argumenter veje tungest

 18. Sammenhænge • Tænk over dine tanker • De bliver til dine ord • Tænk over dine ord • De bliver til dine holdninger • Tænk over dine holdninger • De bliver til dine handlinger. • Tænk over dine handlinger, • De bliver til dine vaner, • Tænk på dine vaner, • De danner din karakter. • Tænk på din karakter, • Den ender med at blive din skæbne. (ukendt)

 19. Hvorfor frivillig - INM • DE FORBEDRER DERES CV I FORHOLD TIL FREMTIDIG JOBSØGNING • DE BLIVER TILBUDT KOMPETENCEUDVIKLENDE KURSER • DE UDVIKLER EVNEN TIL AT ORGANISERE, KOORDINERE OG SAMARBEJDE I FORHOLD TIL EN FREMTIDIG JOBSITUATION • DE UDVIKLER LEDERKOMPETENCER • DE FÅR ET STØRRE OG DIFFERENTIERET NETVÆRK, DER KAN BENYTTES I ANDRE SAMMENHÆNGE, SÅSOM • UNDER UDDANNELSE OG VED JOBSØGNING • DE MØDER NYE MENNESKER OG FÅR FLERE VENNER • DE GØR EN FORSKEL FOR DANMARKS NATUR • DE BLIVER ANERKENDT AF ANDRE FOR DERES FRIVILLIGE ARBEJDE

 20. Vores formuleringer • LÆR DIN KOMMENDE DIREKTØR AT KENDE • DU KAN! – MEN KAN DU LÆRE ANDRE AT KUNNE? • GØR NOGET GODT FOR DIG SELV - OG FOR ANDRE! • ARBEJDE ER SJOVEST, NÅR DET ER FRIVILLIGT! • KAN DU STYRE MINIPUTTER - KAN DU LEDE EN VIRKSOMHED! • BLIV HEADHUNTET SOM FRIVILLIG • BLIV FRIVILLIG – DET LØNNER SIG • DU BLIVER BEDRE SOM FRIVILLIG • TIL TIDER MÅ MAN ARBEJDE GRATIS FOR AT FÅ MERE I LØN • FRIVILLIGE ER UVURDERLIGE

 21. Kommunikationsstrategi • HVAD VED VI OM PROBLEMSTILLING OG MÅLGRUPPE? • HVAD SKAL VI KOMMUNIKERE? • HVORDAN SKAL VI KOMMUNIKERE? • HVILKE MEDIER OG ELEMENTER SKAL VI KOMMUNIKERE MED? • HVORNÅR KOMMUNIKERER VI? • HVOR GODT KOMMUNIKERER VI?