Download
leopard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leopard PowerPoint Presentation

Leopard

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Leopard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leopard Taebla Gümnaasium Sandra Tšarnetski

  2. Leopard on kaslaste sugukonda, pantri perekonda kuuluv loomtoiduline imetaja. • Tematüvepikkus on 91–180 cm, sabapikkus 75–110 cm, kaaltavaliselt 32–40 kg, erandjuhtudelagaüle 100 kg. • Tal on ümar pea, pikksabaningsaledadtugevadjalad. • Ta elab Aasia ja Aafrika metsades ning savannides. • Rinna peal on tal karvastik valge, ülejäänud keha on kollakaspruun mustade rosetjate laikudega.

  3. Selline üksildane loom on osav jahipidaja ning ronib kerge vaevaga puu otsa, et püüda seal loomi. • Temapõhitoidumoodustavadväikesedantiloobid, hirved, metskitsedjateisedsõralised. • Veel sööb tanärilisi, ahvejalinde, isegiroomajaidjaputukaid. • Saagi, midatakorragaäraeisuudasüüa, tassibtapuuotsa, et hüäänid, šaakalidjateisedraipesööjadsedakätteeisaaks.

  4. Leopardsigibsuvaliselaastaajal. • Naguteistelgikaslastel, kaasnevadsellegaisastevõitlusedjavalikisa. Muulajalhäälitseb leopard harva. • Tiinuskestab3 kuud. Pesakonnas on 1–3 pimedattähnilistpoega. Pesaks on raskestiligipääsetavaskohasasuvkoobas, kaljulõhevõimahalangenudpuujuurteallakaevatud auk. • Leopardikutsikadkasvavadtiigrikutsikatestkiiremini. Juba 2-aastaselt saavutavadnadtäiskasvujasuguküpsuse, emasedpisutvaremkuiisased.

  5. Leopardinahad on rahvusvaheliselkarusnahaturulkõrgeshinnas. • Ühtlasi on nadihaldatudjahitrofeed. Seetõttu on leopardekütitudniipalju, et nad on sattunudväljasuremiseohtu, vähemaltväljaspoolAafrikat. • Vaheltapetakseleopardelihtsaltsellepärast, et neidpeetakseohtlikeksloomadeks. Tegelikult on leopardidtähtsalkohalloodusesanitarinanaguteisedkisuurkiskjad. • Nadkütivadeeskätthaigeidjaalaväärtuslikkeloomijareguleerivadpaljudekahjulikeliikide, näiteksahvidearvukust.

  6. Kasutatud materjal: • TEA Laste- ja noorteentsüklopeedia • http://et.wikipedia.org/wiki/Leopard