DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI - PowerPoint PPT Presentation

dola im s stem la lari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI

play fullscreen
1 / 43
DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI
708 Views
Download Presentation
orea
Download Presentation

DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI

 2. OTOMATİSİTE

 3. Kalp kendi kendine uyarı çıkarabilme özelliğidir

 4. ARİTMİ GELİŞEN HASTALARDA • Uyarının üretilmesinde • Uyarının iletilmesinde • Hem üretilmesinde hem de iletilmesinde • Bir bozukluk olabilir

 5. ARiTMiTEDAViSiNDE KULLANILAN iLACLAR • ARiTMi • Kalp atımları belirli bir ritim içindedir • Kalp atım ritminin bozulmasına aritmi denir.

 6. Aritmilerin Oluş Mekanizmalarına Göre Sınıflandırılması

 7. 1.GRUP: Sinüs düğümünden otomatik olarak uyarının çıkışında artış, azalma düzensizlik, duraklama, ilerlememe

 8. 2.GRUP: Sinoatriyal düğüm dışındaki odaklardan da uyarı çıkmaya başlaması

 9. 3. GRUP: Sinüs ve atrium arasında ya da atrium ile ventrikül arasında uyarının iletiminde bozukluğa bağlı aritmiler

 10. Aritmilerde Tedavinin Amacı • Anormal ritmi sonlandırmak • Tekrarlamasını önlemek • Neden olan hastalığı kontrol altına almak

 11. aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlara da antiaritmik ilaçlar denir

 12. Taşiaritmilerin Tedavisinde Kullanilan ilaçlar • Taşiaritmi ; • kalp atım sayısının dakikada 100’ün üzerinde olmasıdır

 13. Kinidin • Bitkisel kökenli olup • kınakına bitkisinin kabuklarından elde edilir

 14. Kinidinin etkileri • Kalbin atış hızını direkt etkisiyle azaltarak otomasiteyi deprese eder • Kalbin kasılma gücünü azaltır • impuls iletim hızını azaltır • Damar düz kaslarını gevşetir • Alfa reseptör bloke edici etkisi zayıftır

 15. Kinidinin veriliş yolları • Kinidin oral yolla iyi emilir • Damar yoluyla glukoz çözeltisi içinde seyreltilip yavaş verilir • Bu esnada hastanın EKG’si izlenmelidir • Kalp glikozidleriyle kullanıldığında dijital zehirlenmesine yol açabilir • bu nedenle birlikte verilmez

 16. Kinidinin yan etkileri • Atrioventriküler blok, myokardın kasılma gücünün depresyonu sonucu kardiotoksik etki ortaya çıkabilir • Hipotansiyon ve hipotansiyona bağlı senkop (bayılma) görülebilir. • Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon gelişebilir. • Ciltte kızarıklık ve sıcaklık oluşabilir

 17. Dijitaliklerin plazma proteinlerine bağlı kısımlarını yerlerinden kopardığı için dijital zehirlenmelerine neden olabilir.

 18. Prokainamid • Kalbe olan etkileri kinidine benzer • Prokainamid karaciğerde metabolize olur, böbrekler aracılığıyla atılır • Böbrek yetmezliği olan hastalarda toksitesi artar • oral, intramüsküler, intravenöz yolla kullanılır.

 19. Yan etkileri • Yan etkileri kinidine benzer

 20. Lidokain (Aritmal) • lokal anestezik etkili ilaçtır • Sinüs düğümünü fazla etkilemez • Purkinje lifleri ve atrium kasındaki otomatisiteyi deprese eder. • Kardiyak aritmilerin acil tedavisinde tercih edilen ilk ilaçtır • Dijital zehirlenmelerinde ve • Myokard infarktüsünde IM veya IV Kullanılır.

 21. Yan etkileri • Tedavi dozunda yan etkisi yoktur • Yüksek dozda işitme kaybı, uyuşukluk, • Konvülzyon • Solunum durması, koma görülebilir

 22. Propranolol (Dideral, inderal, Proderal) • Beta adrenerjik reseptör blokörüdür. • Sinüs düğümündeki beta reseptörleri bloke ederek bradikardi yapar. • Purkinje liflerinde otamasiteyi deprese eder.

 23. Propranolol (Dideral, inderal, Proderal) • Bazı ventriküler ve atrial aritmilerin tedavisinde IV ya da oral yolla kullanılır. • Myokard enfarktüsünden sonra gelişen aritmiye bağlı ölüm insidansını azaltır. • Propranolol heyacan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi sempatik aktivitenin arttığı durumlarda ortaya çıkan aritmilerde ve anjina nöbetlerinde profilaktik amaçlı kullanılır.

 24. Yan etkileri • Hipotansiyon gelişebilir. • Kalp yetmezliğine eğilim oluşturabilir. • Astım hastalarında bronkospazm gelişebilir. • ilaç birden kesilmez.

 25. Verapamil (isoptin) • Kalsiyum kanal blokörüdür. • A-V iletimi deprese eder. • Daha çok supraventriküler taşikardi (ventriküllerin üst kısmından kaynaklanan aritmi) ve atrial aritmilerin tedavisinde kullanılır.

 26. Bradiaritmi Tedavisinde Kullanılan ilaçlar • Bradikardi; • kalp atım sayısının dakikada 60’ın altında olmasıdır.

 27. Bradikardi tedavisinde Atropin

 28. Atropin • Parasempatolitik bir ilaçtır. • S-A ve A-V düğüm üzerinde vagus sinirinin aktivitesini, vagal tonüsü ortadan kaldırır. • Kalbin atış sayısını hızlandırır. • Atropin IV, SC veya oral yolla uygulanır.

 29. AnjinaPektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 30. NİTROGLİSERİN (Tirinitrine) • Düz kasları, özellikle damar düz kaslarını gevşetirler. • Venlerin genişlemesi sonucu kalbe venöz dönüşü ve kalbin oksijen ihtiyacını azaltırlar. • Koroner arterleri genişletirler.

 31. Beyin damarlarını da gevşetir ve baş ağrısına neden olurlar. • Baş ağrısına karşı zamanla tolerans gelişir.

 32. Angina pektorisin akut nöbetlerinin önlenmesinde kullanılırlar. • Sublingual • TTS şeklinde uygulanırlar. • Tabletlerin etkisi 2-3 dk içinde başlar ve 23-30 dk sürer. • TTS’ler ise günde 1-2 kez genellikle göğüse yapıştırılarak kullanılırlar.

 33. AMİLNİTRİN • Ampüller içerisinde sıvı olarak bulunan bir nitrattır. • İnhalasyon yoluyla uygulanır.

 34. BETA BLOKÖRLER • Kalpteki Beta reseptörleri bloke ederek kalbin sempatik yolla uyarılmasını azaltırlar. • Kalbin kasılma gücünü azaltırlar. • Kalbin oksijen ihtiyacını azaltırlar. • Anjina nöbetlerininşiddetini ve sıklığını azaltırlar. Örnek: propranolol (dideral), beloc

 35. KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ • Kalsiyum hücre dışında daha yoğun olarak bulunan bir iyondur. • Hücre zarında kalsiyum girişini sağlayan kanallar bulunur • Kalsiyum nu kanalları kullanarak daha yoğun olduğu ortamdan hücre içine geçer.

 36. Kalsiyumun hücre içinde yükselmesiyle kalsiyumun aracılık ettiği fonksiyonlar meydana gelir.

 37. Bunlar: Damar düz kaslarında kasılma Kalp kasının kasılması Kalpte impuls iletiminin sürdürülmesi

 38. Bu ilaçlar kalsiyum kanallarını bloke ederek kalsiyumun hücre içine girmesini ve • bu etkilerin ortaya çıkmasını engellerler.

 39. Koroner damarları genişletir, kornerlerdeki spazmı azaltırlar • Periferik damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Böylelikle myokardın oksijen ihtiyacı azalır.

 40. Bu ilaçlar hipertansiyon tedavisinde de kullanılırlar • SA ve AV düğümde iletimi yavaşlatırlar • Verapamil aritmi tedavisinde kullanılır. • Örnek: VERAPAMİL, NİFEDİPİN, NİTRENDİPİN, DİLTİAZEM