UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU) - PowerPoint PPT Presentation

unit pemprosesan pusat cpu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU) PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)

play fullscreen
1 / 19
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)
350 Views
Download Presentation
ostinmannual
Download Presentation

UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU) Sebagai otak komputer. Tugas utama: mengendalikan pemprosesan maklumat berdasarkan arahan yang diberi. 3 komponen: Unit kawalan Daftar Unit arithmetik & logik

 2. Komponen UPP (CPU) • Unit kawalan: • mengawal operasi CPU berdasarkan isyarat kawalan. • Unit Arithmetik & Logik: • Operasi arithmetik – penambahan, darab dan sebagainya • Operasi logik – DAN, ATAU, TAK • Daftar: • Ruang ingatan sementara untuk menyimpan keputusan pemprosesan dan maklumat kawalan. • Terdapat sejumlah daftar untuk fungsi-fungsi tertentu. • Antara daftar yang ada seperti • daftar pembilang aturcara – memegang suruhan berikutnya. • Daftar suruhan – memegang suruhan yang sedang dilaksanakan.

 3. suruhan Bahasa paras tinggi Hasil Perlaksanaan suruhan Komputer Pengguna terjemahkan Bahasa mesin Pelaksanaan suruhan

 4. Pelaksanaan suruhan • Ambil suruhan dari daftar suruhan. • Kenalpasti suruhan • Kenalpasti tempat data berada • Ambil data, letakkan pada daftar dalaman CPU • Laksanakan suruhan • Simpan hasil perlaksanaan di tempat yang sesuai • Ambil suruhan berikutnya • Turutan ini dinamakan kitaran “ambil-nyahkod-laksana”

 5. Sampukan • Merupakan isyarat luar yang dihantar ke CPU yang memerlukan layanan segera. • Pemprosesan semasa dihentikan. • 3 jenis sampukan: • Luaran • Dari peranti I/O • Dalaman • Dari suruhan atau data yang tidak sah seperti pembahagian dengan nilai sifar • Perisian • Dari OS seperti untuk menukar mod penggunaan CPU

 6. Mikropemproses • CPU yang kecil yang berada di dalam satu cip • Merupakan enjin bagi komputer • Melakukan operasi arithmetik & logik • Suruhan pertama diterima adalah dari BIOS (Basic Input Output System) yang berada dalam ROM • Kemudian baru terima suruhan dari sama ada BIOS atau OS

 7. Pengeluar Mikropemproses • Intel • pengeluar pertama (4004) • Memperkenalkan terma mikropemproses • Bekerjasama dgn microsoft • MIPS • Anak syarikat Silicon Graphic Inc. • Pereka bagi RISC • MOS Technology • Cipta 6502 – laju & murah • Bekerjasama dgn apple untuk Macintosh

 8. Pengeluar Mikropemproses Lain • Digital Equipment Corporation Fairchild Semiconductor • Fujitsu • Hewlett-Packard • IBM • Inmos • Integrated Device Technology (IDT) • Motorola • NEC • Ross Technology • Sun Microsystems • Texas Instruments • Advanced Micro Devices (AMD) • AT&T • Cyrix

 9. Mikropemproses – 70an

 10. Mikropemproses – 80an

 11. Mikropemproses – 90an

 12. Mikropemproses Intel • Cip 4004 – pemproses 4 bit • Cip tunggal pertama dicipta • Untuk kegunaan kalkulator • Memproses data 4 bit & suruhan 8 bit. • Cip 8008 • merupakan cip yang pertama digunakan secara serius. • Sambungan dari 4004. • Menggunakan aliran data 8 bit • Saiz ingatan 16KB

 13. Mikropemproses Intel • 8080 • Lanjutan 8008 • 4 kali lebih banyak ingatan berbanding 8008 • 10 kali lebih laju drpd 8008 • 8085 • 8086 • 8087 • 8088

 14. Mikropemproses Intel 80286 • Penganti 8088 • mempunyai pin pada 4 sisinya – 17 pin setiap sisi • Jumlah semua pin 68 • 24 pin isyarat alamat • 16 pin data • 16 pin isyarat kawalan • Lain-lain sebagai simpanan • 3 ciri pembaikan • Perlaksanaan suruhan secara serentak • Boleh mencapai data 16 bit • Pemprosesannya laju

 15. Mikropemproses Intel 80286 • Mempunyai 4 unit fungsi • Unit bas • Terima data & suruhan yang diperlukan • Suruhan dihantar ke unit suruhan • Unit suruhan • pegang suruhan yang diterima dari unit bas • Hantar suruhan ke unit perlaksanaan • Unit perlaksanaan • Laksanakan suruhan • Unit alamat • Melaksanakan urusan alamat sebenar dan ingatan maya

 16. Unit Alamat Unit Bas Unit Suruhan Unit Perlaksanaan Mikropemproses Intel 80286

 17. Mikropemproses Intel 80386 • Merupakan cip 32-bit yang pertama dari Intel • Menggunakan 132 pin • Mengandungi 8 unit fungsi – unit alamat & unit perlaksanaan dipecahkan kepada subunit yang berfungsi secara bebas • Ada 2 jenis • 386SX • Alamat ingatan 32 bit • Saiz data 16 bit • 386DX • Alamat & data 32 bit

 18. Mikropemproses Intel 80486 • Menggunakan • 1.2 juta transistor • 168 pin • Ada 2 jenis • 486SX • Tiada ko-prosesor • 486DX • Ada ko-prosesor

 19. Mikropemproses Pentium • Mulanya diperkenalkan dgn nama P5 atau 80586 • Pembaikan dari segi • Struktur ingatan para • Untuk data • Untuk suruhan • Bas data yang lebih lebar • Ko-pemproses lebih laju • Dua pemproses integer • Guna 237 pin pada 2 sisi sahaja spt 8088