Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis!

Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis!

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. gedragsregels • Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis! • Cycletime is een toerfietsvereniging, de tochten zijn geen wedstrijd • ledereen houdt zich aan de verkeersregels • Bij een kruispunt steken de voorrijders pas over als de hele groep ook kan oversteken • De voorste fietsers bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: Richting aangeven met arm én roepen • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) • Het dragen van een helm is verplicht • We houden rekening met elkaar, dus: • Bij een klim wachten we zichtbaar bovenaan tot de laatste boven is • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie, danwel worden speciale afspraken gemaakt

  2. gedragsregels • ledereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid • ledereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast (kies juiste groep) • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken • Beschermde rijders (vermoeid/geblesseerd) worden op de 2e/3e rij uit de wind gehouden • Het tempo van de groep wordt alleen door de groepsleider bepaald, niet door de snelste fietsers. De betere fietseres ‘knechten’ voor mindere fietsers met name achterin de groep • Houd je aan regels van ‘kop over kop’. Houd rekening met wind.

  3. gedragsregels • Obstakels (paal, gat) worden duidelijk aangeven door de voorste rijders en daarna doorgeven. Rijders achterin de groep geven problemen door naar voren • 'Auto tegen' en ‘auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgeven • De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk, het bevordert de veiligheid en komt ons imago ten goede. In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid • Bij trainingen (zeker op zondag) en georganiseerde tochten wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst • Fietsen in groep is voor je kijken,……….. maar meer nog rekening houden wat er achter je gebeurt (voldoende ruimte, gaten, ...)

  4. 1 8 1 2 1 2 8 1 2 7 2 3 8 3 7 8 3 6 3 4 7 4 6 7 4 5 4 6 6 5 5 6 1 2 3 4 kop over kop in tweetallen

  5. 1 1 8 2 1 8 2 2 7 7 6 7 3 6 3 6 6 3 4 5 4 5 5 4 3 2 1 kop over kop deelgroep

  6. 8 8 7 1 8 7 1 1 6 2 7 6 2 2 5 3 6 3 5 4 3 4 5 4 waaier met knecht achterin (uit de wind naar voren, door de wind terug let op

  7. 8 1 1 8 1 2 7 2 7 2 3 6 3 6 3 4 5 5 4 5 4 6 7 8 nooit binnendoor wind van rechts tweede waaier

  8. 8 1 1 2 2 3 3 4 8 7 4 5 5 6 6 7