1 / 50

ASERTIVNOST ( u komunikaciji)

ASERTIVNOST ( u komunikaciji). Priča o kruhu. “ U životu ne dobivate ono što zaslužujete nego ono što komunicirate “ Tad James ključ uspjeha u životu= dobre komunikacijske vještine. Razlog zbog kojeg imamo dva uha,

ovidio
Télécharger la présentation

ASERTIVNOST ( u komunikaciji)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ASERTIVNOST ( u komunikaciji)

 2. Priča o kruhu

 3. “ U životu ne dobivate ono što zaslužujete nego ono što komunicirate “ Tad James ključ uspjeha u životu= dobre komunikacijske vještine

 4. Razlog zbog kojeg imamo dva uha, • a samo jedna usta je da bismo mogli više slušati, a manje govoriti».Latinska poslovica

 5. Govor je izvor svih nesporazuma. • Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ

 6. INTRAPERSONALNA • INTERPERSONALNA • JAVNA • MASOVNA • U MALOJ GRUPI GESTE, MIMIKA RIJEČI

 7. Stilovi ponašanja u interpersonalnoj komunikaciji potrebe drugihnaše potrebe PASIVNOST AGRESIVNOST ASERTIVNOST • Potrebe DRUGIH • ispred VLASTITIH • VLASTITE potrebe • ispred TUĐIH RAVNOTEŽA IZMEĐU VLASTITIH I TUĐIH POTREBA

 8. Asertivnost • u stručnoj psihološkoj literaturi relativno nov termin • * sposobnost izražavanja vlastitih pozitivnih i negativnih misli i osjećaja, na neagresivan način i bez kršenja prava drugih osoba to assert (engl., glagol)= izjaviti, iznijeti (mišljenje), ustvrditi, braniti assertive (engl., pridjev)= uporan, samosvjestan, samopouzdan

 9. Odlučnost i pristojnost Biti asertivan znači jasno reći što mislite, osjećate i želite na pristojan i odlučan način, bez očekivanja da će uvijek biti po vašem.

 10. AGRESIVNI STIL PONAŠANJA • zahtjeva i naređuje (nema molim i hvala) • optužuje i krivi druge • ne priznaje svoje pogreške • usmjeren na osobu, a ne na ponašanje osobe • ne sluša i prekida • glasno govori • agresivna gestikulacija • zuri u sugovornika Agresivna osoba:

 11. Obilježja ponašanja: želje, potrebe i osjećaji izražavaju se na štetu drugih Namjera: dominirati ili poniziti druge; agresija može biti i posljedica frustracije Osjećaji: samozadovoljnost, ali kasnije i posramljenost Osjećaji drugih: poniženost, ogorčenost, povrijeđenost ili ljutnja i želja za osvetom Ishod: često dobiva ono što želi na tuđi račun, ali dugoročno je veća vjerojatnost i vlastitog i tuđeg agresivnog ponašanja. Agresivna osoba se bori za svoja prava pod svaku cijenu,ne vodeći računa o drugima. Izaziva najčešće ogorčenost kod drugih, koja često prelazi u agresiju.

 12. Pasivni stil Pasivna osoba: * izbjegava raspravu * većinom šuti ili puno priča, a pri tome ne kaže svoje mišljenje * ne izražava svoje mišljenje, nego ponavlja tuđe * brzo priznaje svoju pogrešku i često se ispričava * govori tiho, ne podiže glas * većinu vremena ne gleda u oči * smiješi se i stalno kima glavom

 13. ..o pasivnom stilu • Obilježja ponašanja: želje, potrebe i osjećaji se ne izražavaju • Namjera: udovoljiti drugima • Osjećaji: uznemirenost, nezadovoljstvo, kasnije ljutnja i zamjeranje drugima • Osjećaji drugih: krivnja ili superiornost, a kasnije iritiranost, sažaljenje... • Ishod: ne dobiva ono što želi, a nema ni poštovanje drugih. Dugoročno ovaj stil ponašanja vodi do izbjegavanja konfliktnih situacija, ali ne rješava problem.

 14. PASIVNOST • Pasivno ponašanje je češće nego što mislimo. Mnogi ljudi neće pokušati izboriti se za svoja prava ili ostvariti svoje potrebe. • U jednom istraživanju promatrani su studenti koji su učili dok ih je jedna osoba ometala svirajući preglasno glazbu. • 80% studenata je toleriralo ometanje i nije učinilo ništa • 15% ih je zamolilo osobu da utiša glazbu, ali kada to ona nije učinila, nisu ponovili svoj zahtjev • samo 5% studenata je zamolilo dva puta i postiglo ono što im je trebalo - glazba je utišana

 15. POSLUŠNOST Dvjesto i četrdeset studenata psihologije sjedilo je u učionici očekujući svog profesora. (...) Umjesto profesora kojeg su očekivali, stigao je novi. • Ja ću danas zamijeniti vašeg profesora, objavi im. Za početak bih vas molio da svi ustanete. Dobro. A sada pljesnite rukama tri puta, a onda potapšajte po ramenu osobu desno od sebe – pet puta. Skakućite deset sekundi. Dobro, sjednite sada, a svoje olovke i bilježnice stavite na pod. Svih dvjesto i četrdeset studenata poslušno je, bez ikakvih pitanja, slijedilo sve upute nepoznata im čovjeka. Nakon toga u učionicu je ušao njihov stari profesor i na ploču napisao naziv predavanja koje će održati: Poslušnost

 16. PASIVNO AGRESIVNI STIL Pasivno agresivna osoba, * iznosi sarkastične, ironične primjedbe *rijetko iznosi svoje mišljenje javno * “general poslije bitke” * uvijek je “žrtva” (Naravno, uvijek ja moram ...) * ne pokazuje prave osjećaje * optužuje druge za svoje frustracije

 17. Otkada i zašto asertivnost? u stručnoj psihološkoj literaturi relativno nov termin 1949. g. trening asertivnosti - jedan od najstarijih postupaka u okviru behavior terapije i koristi se za ublažavanje nedostatka društvenih vještina ( kod depresije, paničnog poremećaja itd.) od 1980-ih mnoge velike tvrtke koriste trening asertivnosti kako bi poboljšale radno ozračje i povećale uspješnost namještenika, a značajnu ulogu ima u smanjivanju stresa (Zarevski i Mamula, 1998.).

 18. sposobnost izražavanja pozitivnih i negativnih misli i osjećaja, na neagresivan način i bez kršenja prava drugih osoba ( Živčić – Bečirević – 1996.) oblik ponašanja koji se određuje kao borba za svoja prava i izražavanje mišljenja na izravan način, te odbijanje nerazumnih zahtijeva, bez osjećaja straha i krivnje. (Zarevski i Mamula -1998.) Ne smije se poistovjećivati s dominantnošću ili agresivnošću. Što je asertivnost?

 19. najkraće rečeno ASERTIVNOST je vještina koja omogućuje da se izborimo za svoja prava, kako bi se naši osjećaji i mišljenje uzeli u obzir, a da se pri tom ne narušavaju prava drugih.

 20. ASERTIVNOST, ponašanje ili crta ličnosti? • 1974. provedeno istraživanje kod studenata ( The College Self Expression Scale – CSES). Prema skali mjerenja asertivnosti,utvrđene situacije u kojima je asertivnost najizraženija: • izražavanje svojih prava - (na poslu, s prijateljima, u obitelji), • iskazivanje pozitivnih osjećaja (odobravanje, divljenje) • iskazivanja negativnih osjećaja (bijes, neslaganje) • samoprijekor - (briga da se ne povrijede tuđi osjećaji, pretjerano ispričavanje)

 21. Istraživanje potvrdilo da se asertivnost kao oblik ponašanja može naučiti, no mora ga se učiti više nego li druge forme ponašanja. • Agresivnost i pasivnost su forme ponašanja s kojima ljudi imaju manje problema,ali većina ljudi ima tendenciju ka jednoj vrsti ponašanja. • Sve tri su prirodne forme ponašanja, bitan je samo prikladan odabir najkonstruktivnije forme ponašanja u nekoj životnoj situaciji. • Očito da asertivnost predstavlja najveći izazov.

 22. Asertivni stil ponašanja Asertivna osoba … • aktivno sluša, pri tome gleda u oči i pokazuje osjećaje • poštuje druge i to traži za sebe • jasno, konkretno i direktno govori – ne okoliša • glas prilagođava situaciji • iskazuje svoja očekivanja i osjećaje • pozitivno izriče prigovore (kritiku) • zna pohvaliti druge • preuzima odgovornost za svoje riječi i djela • spreman/na je ispričati se kad pogriješi • zna se kontrolirati (svoje negativne osjećaje)

 23. Asertivni stil ponašanja • Obilježja ponašanja: želje, potrebe i osjećaji se izražavaju bez okolišanja i na prikladan način • Namjera: komunicirati • Osjećaji: samopouzdanost • Osjećaji drugih: uvažavanje i osjećaj da su uvaženi • Ishod: često dobiva ono što želi. Dugoročno ovaj stil ponašanja dovodi do osjećaja uvaženosti, povećanog samopoštovanja i unaprjeđivanja odnosa s drugima.

 24. Situacije kad je asertivno ponašanje poželjno: traženje vlastitih prava, izražavanje interesa i želja, odbijanje neopravdanih zahtjeva, suprotstavljanje nepravdi Ali i u ovim situacijama: pohvaljivanje drugih, davanje i primanje komplimenata

 25. UZROCI NEASERTIVNOSTI ili zašto se neasertivno ponašamo? • STRAH DA NE RAZOČARAMO DRUGE • Bojimo se tražiti ono što želimo, odnosno odbiti ono što ne želimo, jer ćemo nekog naljutiti, razočarati • STRAH DA NE BUDEMO ODBAČENI • Više je posljedica našeg reagiranja, nego same situacije ( kad ostajemo bez posla, kad bivamo ostavljeni,…) • NEPOTREBAN OSJEĆAJ ODGOVORNOSTI ZA TUĐE OSJEĆAJE • U donošenju odluka o vlastitom životu, često mislimo o tuđim osjećajima i ponašanjima, što je ispravno, ali u razumnoj mjeri ( a ne kako se često događa “ne mogu prihvatiti bolji posao u drugom gradu, jer kako će moji roditelji bez mene”,..)

 26. PREDRASUDE O NAŠIM LJUDSKIM PRAVIMA primjer: • Ne smijem pogriješiti. Tek sam došla na novo radno mjesto. Sve su oči uprte u mene. • ….. • NEDOSTATAK SAMOPOUZDANJA • Mnogi misle da moraju biti agresivni ako žele da ih se shvati ozbiljno. Samopouzdanje i samouvjerenost dolaze od ponižavanja drugih, otvoreno ili koristeći sarkazam i podsmijeh. • Osjećaj ljutnje daje im osjećaj kontrole. • Ljutnja je često maska za druge osjećaje kao što su strah i zabrinutost.

 27. Tehnike asertivnog komuniciranja Jasno iznosim svoje stajalište i osjećaje. Zastupam sebe. Ne napadam druge. (Ne koristim TI – poruke.) Predlažem rješenja. Opisujem pa ocjenjujem.

 28. 1. Kažite kako se osjećate • Počnite otvorenije izražavati svoje osjećaje (nezadovoljstvo, odobravanje,nestrpljivost...). To ne znači da ćete preko noći plakati, urlati ili padati u ekstazu od oduševljenja. To znači da ćete drugoj osobi reći češće kako se osjećate. JA PORUKE Kada ti (neokrivljavajući opis ponašanja druge osobe) osjećam se (vaše emocije, ako je prikladno) jer (zbog čega je ponašanje druge osobe problem- konkretni efekti) i želio bih (što želite da se dogodi)

 29. Primjer: Muž: Jesi li spremna? Krećemo.Žena: Još nisam.Muž: Požuri se onda! Neću te čekati. Idem upaliti auto...Žena: Čini me nervoznom kada me tako požuruješ.Muž: A koliko se tek ja iznerviram čekajući te, ovako 'spreman za pokret'...Žena: Da, ali... voljela bih da poštuješ vrijeme koje smo dogovorili.

 30. Aristotelov izazov Svatko se može naljutiti – to je lako. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan način – to nije lako. Aristotel: Nikomahova etika

 31. 2. Kako reagirati na tuđu ljutnju i agresiju • Pažljivo saslušajte- održavajte kontakt očima, nemojte se smiješiti, neka vaš govor tijela odražava smirenost i samopuzdanje • * Duboko udahnite- koristite tehniku opuštanja, pozitivni samogovor (Mogu kontrolirati situaciju); nemojte govoriti preglasno

 32. * Recite što mislite i kako se osjećate (“…ali ja to vidim nešto drukčije nego vi...”) * Ako se agresija nastavi… - Ponovite svoje mišljenje odlučno, kratko i jasno ( “Jasno mi je da obavijest nije stigla do roditelja,ali ipak ne mogu se složiti s vama...ljuti me što još uvijek vičete”) * Ako se agresija i dalje nastavi ukažite na posljedice - Govorite mirno bez emocija ( “Ravnatelju, ako ne možete razgovarati, a da ne vičete, predlažem da razgovor odložimo za sutra..”.)

 33. 3. Kako reći “ne”? • Što vam je teško odbiti? • Kome vam je teško odbiti? • Kada vam je teško odbiti? razmislite

 34. Kako reagirati? • Kupite malo vremena • Jasno recite NE • Nemojte previše tumačiti, ispričavati se i obrazlagati • Ponudite neko drugo rješenje ako postoji i ako vam odgovara • Ne prebacujte odgovornost na druge

 35. 4. Što kad je netko uporan? Tehnika pokvarene ploče

 36. 5. Kako primiti kritiku? Primjer: Ravnatelj vas kritizira zbog načina vođenja pedagoške dokumentacije. 1. Pažljivo saslušajte kritiku i vodite unutarnji dijalog • “Možda sam pogriješila što nisam sve napisala, ali nije tragedija.” 2. Razjasnite kritiku • “Možete li mi reći što sve nisam napisala?”

 37. ako je potpuno netočno… odbacite kritiku, “Mislim da sam sve na vrijeme napisala.” dodajte pozitivne misli, “To uvijek na vrijeme napravim.” tražite objašnjenje, “Možete li mi reći zašto mislite da to nisam napisala na vrijeme?” Napravite razliku između onog što je točno/ djelomično točno / netočno

 38. Kako primiti kritiku? • Iskoristite kritiku • Budite otvoreni za kritiku - nemojte se odmah početi braniti • Naučite nešto iz kritike - može vam pomoći da uočite kako vaše ponašanje izgleda drugim ljudima • Odlučite se za promjenu - ako će to biti dobro za vas i druge

 39. Kratki podsjetnik asertivnog ponašanja… KAKO DA DOBIJETE ONO ŠTO ŽELITE I IZBJEGNETE ONO ŠTO NE ŽELITE? • Budite “cool” ili “legero” ; duboko udahnite i ponavljajte u sebi što želite reći • Zauzmite stav – držanjem tijela, bojom glasa ( smireno, čvrsto i odlučno) • Usmjerite se na pozitivno; umjesto “Ne kasni!”, recite radije “Dođi na vrijeme.” • Uvažite namjere i motive druge osobe; “Znam da vam nije lako, ali želim da razumijete da ovo govorim za dobrobit vašeg djeteta.”

 40. Budite ustrajni – ponavljajte zahtjev, dok ne dobijete ono što želite • Parafrazirajte – “Jasno mi je da ste zauzeti, ali ja tu potvrdu čekam već dva mjeseca.” • Koristite “ja – poruke” – umjesto “Da ti nije više palo napamet kasniti!”, recite radije, “Brinem se kad kasniš.” • Kad nekome kažete NE, nema potrebe da se zbog toga ispričavate

 41. NAJBOLJI FEEDBACK –POVRATNA INFORMACIJA • pohvala • kritika • pohvala Duboko udahnite i recite:”Hvala, razmisliti ću o tome”

 42. Vježbajmo asertivnost!

 43. Primjer Ravnatelj vas je kritizirao zbog neobavljenog posla… Vi ćete odgovoriti: ASERTIVNO: Mislim da je dosta toga što ste rekli točno. Međutim, bilo bi mi drago da ste manje osobni u kritiziranju. AGRESIVNO: Morate li meni uvijek nešto prigovarati, zar nema u školi daleko nemarnijih ? PASIVNO: Pa...dobro, bilo je puno obveza pa stvarno nisam stigla.

 44. Sue Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea Stara je otišla na neki ženski seminar o asertivnosti. Muškarcima je tamo pristup zabranjen. Pitao sam staroga što je to asertivnost. Odgovorio mi je: "Bog bi ga znao, ali što god da je, ne sluti na dobro." Gledali smo neki film na televiziji, a onda je došla stara i počela nam komandirati. Govorila je: "Nema više labavo" i "Odsad ću ja drukčije s vama" i slične bljezgarije. Onda je otišla u kuhinju i napravila neku tablicu prema kojoj je sve kućne poslove podijelila na troje. Upozorio sam ju da ja već raznosim novine, da vodim brigu o jednom starom penzioneru, da hranim psa i da učim za školu, ali me nije uopće slušala, samo je izvjesila tablicu na zid i rekla: "Ovo vrijedi od sutra.“

 45. Što bi vas moglo omesti? vraćanje na neasertivno ponašanje loše posljedice iako ste se ponašali asertivno negativne reakcije drugih ljudi reakcije bliskih ljudi

 46. Kada ne biti asertivan? • kada nam neke stvari nisu važne • kada se događaju rijetko • kada je osoba s kojom komuniciramo bolesna, uzrujana, stara, loše raspoložena…

 47. Asertivnost nam neće garantirati dogovor s drugima, uvijek i svugdje, ali će nam pomoći da se osjećamo bolje, jer smo rekli što mislimo i što želimo u pravo vrijeme na pravom mjestu.

 48. Moja temeljna “asertivna” prava Imam pravo, • djelovati tako da promičem svoj ugled i samopoštovanje, sve dok time ne ugrožavam druge • tražiti ono što želim – čak i ako to nekad ne dobijem • izreći svoje ideje – čak i ako drugi misle da su glupe • na svoje osjećaje – čak i ako drugi misle da se ne trebam tako osjećati • griješiti – osobito ako sam sve pokušao • pokušavati uvijek i iznova – čak i ako drugi misle da neću uspjeti • predomisliti se ponekad – čak i ako drugi misle da ne bi trebao • biti tretiran s poštovanjem – čak i ako me kritiziraju • reći “ne” i ne osjećati zbog toga krivnju • žaliti se kad nešto nije pravedno – čak i kad to moram progutati • biti ponosan na svoje uspjehe – čak i ako to uznemiruje ljude od kojih sam bolji

 49. Jedan čovjek dotrčao je do Sokrata da mu prenese najnovije vijesti. “Stani! Jesi li prosijao ono što mi želiš reći kroz tri gusta sita?” upita Sokrat. Čovjek raskolači oči: “Kakva tri sita?” “Vidim da ti nije poznato. Dakle, prvo sito je istinoljubivost. Jesi li provjerio istinitost onoga što mi želiš reći?” Sokrat poučljivo odgovori. “Pa, čuo sam...”čovjek odgovori. Sokrat nastavi: “Jesi li propustio kroz drugo sito? To je dobrota. Je li ono što mi želiš reći doista dobro?” “Pa, nisam baš siguran.. Čovjek izusti. “Prijeđimo na treće sito. Je li baš nužno da mi baš ispričaš?” Sokrat Nastavi. Nakon kraćeg oklijevanja čovjek izusti: “Pa i nije baš nužno.” Na to grčki mudrac zaključi: Ako nešto nije istinito, ako nije dobro i ako nije nužno, nemoj ovim pričama uznemiravati ni mene, ni sebe ni ostale.

 50. Hvala na pozornosti!

More Related