1 / 194

B1 Hoofdstuk 1

B1 Hoofdstuk 1. Informatie digitaal. “Een computer werkt alleen met enen en nullen.”. §1 Bits, bytes en getallen . Informatie digitaal. B1H01 paragraaf 1. Bits en bytes. Het kleinst mogelijke stukje informatie Twee mogelijke waarden ja of nee aan of uit man of vrouw 1 of 0. Bit.

pahana
Télécharger la présentation

B1 Hoofdstuk 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. B1 Hoofdstuk 1 Informatiedigitaal

 2. “Een computer werkt alleen met enen en nullen.” §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 3. Informatie digitaal B1H01 paragraaf 1 Bits en bytes

 4. Het kleinst mogelijke stukje informatie • Twee mogelijke waarden • ja of nee • aan of uit • man of vrouw • 1 of 0 Bit §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 5. Je kunt informatie vastleggen met één bit. §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 6. Als je twee bits bij elkaar houdt, zijn er al vier mogelijkheden. • Goede afspraken maken! §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 7. Niet alleen het aantal enen is belangrijk. • Ook de plaats van een 1! §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 8. Als je 3 bits bij elkaar houdt, zijn er 8 mogelijkheden 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 9. Met vier bits zijn er 16 mogelijkheden. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 10. Elk volgende bit geeft een verdubbeling van het aantal mogelijkheden. 5 bits 32 6 bits 64 7 bits 128 8 bits 256 16 bits 65.536 32 bits 4.294.967.296 §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 11. 8 bits op een rij wordt 1 byte genoemd. • In een byte kunnen de bits 256 verschillende combinaties geven. • Byte wordt afgekort met een hoofdletter B • Bit met een kleine letter b • B, kB, MB, GB, TB, PB, EB §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 12. In 1 byte kan één teken.bv. A of € of é • 1 byte = 8 bits • bv. 1001 1000 • of 1111 0011 • of 0010 0111 §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 13. 1 kB = 1 kilobyte • 210 = 1024 • Vroeger betekende kilo (in de IT) 1024 • En mega 1024 x 1024 = 1.048.576 (=220) • Dat is afgeschaft. • Ookhier: kilo = 1.000mega = 1.000.000 §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 14. De oude kilo (= 1024) wordt nu kibigenoemd. • De oude mega (= 1.048.576) wordt nu mebi genoemd. • Althans, datzoumoeten. §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 15. 4,20 GiB= 4,2 x 1024 x 1024 x 1024 byte • 4,20 GiB = 4.509.715.660 byte • 4,200363159 GiB = 4.510.105.600 byte §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 16. B1H01 Onderwerp 1 • Theorie bestuderen • Opdrachten maken §1 Bits, bytes en getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 17. Informatie digitaal B1H01 paragraaf 2a Getallen in het binaire stelsel

 18. B1H01 Informatie digitaal §1 Bits en bytes §2 Getallen §2 Getallen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 19. Er zijn slechts twee tekens:0 en 1 • Hoe kun je nu het getal 3649 schrijven met alleen enen en nullen? §2 Binaire talstelsel

 20. Schrijf het getal 3649 dusalseengetal in het tweetallig (binaire) getalstelsel. • Bij het gewonetalstelselzijn de machten van 10 belangrijk! • In het binaire stelsel zijn de machten van 2 belangrijk. • Erzijn maar twee opties: 1 en 0 §2 Binaire talstelsel

 21. 3649 • 3 x 1000 = 3 x 103 • 6 x 100 = 6 x 102 • 4 x 10 = 4 x 101 • 9 x 1 = 9 x 100 Wij zijn gewend aan het decimale of 10-tallig stelsel §2 Binaire talstelsel

 22. Decimale stelsel: grondtal 10 • Binaire stelsel: grondtal 2 • 1011011 20 (= 1) 21 (= 2) 22 (= 4) 23 (= 8) 24 (= 16) 25 (= 32) 26 (= 64) §2 Binaire talstelsel

 23. 1011011 1 x 20 1 x 21 0 x 22 1 x 23 1 x 24 0 x 25 1 x 26 = 1 x 1 = 1 = 1 x 2 = 2 = 0 x 4 = 0 = 1 x 8 = 8 = 1 x 16 = 16 = 0 x 32 = 0 = 1 x 64 = 64 Samen1+2+0+8+16+0+64 = 91 De decimale vertaling van 1011011 is dus 91 §2 Binaire talstelsel

 24. Informatie digitaal B1H01 paragraaf 2b Omrekenen binair en decimaal

 25. Hoe kun je 3649 binair schrijven? • Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? §2 Omrekenen

 26. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20= 1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29= 512 • 23 = 8 210= 1024 • 24 = 16 211= 2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26= 64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 27. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20= 1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29= 512 • 23 = 8 210= 1024 • 24 = 16 211=2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26= 64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 28. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20= 1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29= 512 • 23 = 8 210=1024 • 24 = 16 211=2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26= 64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 29. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20= 1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29=512 • 23 = 8 210=1024 • 24 = 16 211=2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26= 64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 30. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20= 1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29=512 • 23 = 8 210=1024 • 24 = 16 211=2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26=64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 31. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 20=1 27 = 128 • 21 = 2 28 = 256 • 22 = 4 29=512 • 23 = 8 210=1024 • 24 = 16 211=2048 • 25 = 32 212 = 4096 • 26=64 213 = 8192 §2 Omrekenen

 32. Met welke machten van 2 kun je 3649 maken? • 1 x 20=10 x 27 = 128 • 0 x 21 = 2 0 x 28 = 256 • 0 x 22 = 4 1 x 29=512 • 0 x 23 = 8 1 x 210=1024 • 0 x 24 = 16 1 x 211=2048 • 0 x 25 = 32 0 x 212 = 4096 • 1 x 26=640 x 213 = 8192 §2 Omrekenen 364910 =001110010000012

 33. Informatie digitaal B1H01 paragraaf 2c Rekenen met binaire getallen

 34. Tel op (binair) • 1001 en 1011 • 10011011+ §2 Binair rekenen

 35. Tel op (binair) • 1001 en 1011 1 • 10011011+ 0 §2 Binair rekenen

 36. Tel op (binair) • 1001 en 1011 11 • 10011011+ 00 §2 Binair rekenen

 37. Tel op (binair) • 1001 en 1011 11 • 10011011+ 100 §2 Binair rekenen

 38. Tel op (binair) • 1001 en 1011 11 • 10011011+ 10100 NB: Met lettertype Courier New zijn alle tekens even breed. §2 Binair rekenen

 39. Negatieve getallen? • Idee! • Plaats één bit vóór het getal. • is dat bit 0, dan positief • is dat bit 1 dan negatief • +3  011 -3  111 • +3 + - 3 = 0  011 + 111 = 000? • Werkt niet, rekent erg onhandig • Kommagetallen? §2 Binair rekenen

 40. Informatie digitaal B1H01 paragraaf 2d Hexadecimaal rekenen

 41. In plaats van 2 tekens (binair) of 10 tekens (decimaal) kun je ook elk ander aantal nemen. • decimaal basis 10 • binair basis 2 • hexadecimaal basis 16 • 16 tekens • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F §2 Hexadecimale getallen

 42. §2 Hexadecimale getallen 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 E 1110 F 1111 10 10000 11 10001

 43. §2 Hexadecimale getallen 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 E 1110 F 1111 10 10000 11 10001

 44. Hexadecimaal stelsel; 16 tekens0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F • Neem het getal F • Decimaal is dat 15, binair 1111 • 24 = 161 §2 Hexadecimale getallen

 45. Hexadecimaal stelsel; 16 tekens0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F • Neem het getal FF • Decimaal is dat 255, binair 1111 1111 • 28 (1 byte) = 162 • Op twee posities kun je alle combinaties (256) van 1 byte kwijt! §2 Hexadecimale getallen

 46. Hoe kun je 3649 als hexadecimaal getal schrijven? • Met welke machten van 16 kun je 3649 maken? En hoe vaak heb je die macht dan nodig? §2 Hexadecimale getallen

 47. 364910 = • 160 = 1 • 161 = 16 • 162 = 256 • 163 = 4096 • 164 = 65.536 §2 Hexadecimale getallen

 48. 364910 = • 160 = 1 • 161 = 16 • 162 = 256 • 163 = 4096 0 • 164 = 65.536 0 §2 Hexadecimale getallen

 49. 364910 = • 160 = 1 • 161 = 16 • 162 = 256 14 • 163 = 4096 0 • 164 = 65.536 0 3649/256 = 14 rest 65 §2 Hexadecimale getallen

 50. 364910 = • 160 = 1 • 161 = 16 4 • 162 = 256 14 • 163 = 4096 0 • 164 = 65.536 0 3649/256 = 14 rest 65 65/16 = 4 rest 1 §2 Hexadecimale getallen

More Related