1 / 45

27.01.2012/02.02.2012

27.01.2012/02.02.2012. 5. HAFTA RAPORU. Üretim genel durumu civcivhane. 3 nolu civciv kümesinin temizliği tamamlandı, Kümeslerdeki kutlusan ekipman revizyonları üzerinde çalışılmaya devam ediyor.

paley
Télécharger la présentation

27.01.2012/02.02.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 27.01.2012/02.02.2012 5. HAFTA RAPORU

 2. Üretim genel durumu civcivhane 3 nolu civciv kümesinin temizliği tamamlandı, Kümeslerdeki kutlusan ekipman revizyonları üzerinde çalışılmaya devam ediyor. 4 nolu civciv kümesinin 8 nolu tavuk kümesine taşınması 30 ocak 2012 Pazartesi günü sona erdi.. Civciv yetiştirme tesisinde 1 ve 2 nolu civciv kümesinde 249.294 adet hayvan bulunmakta, bu sürü yaklaşık 75 ton haftalık yem tüketmektedir.

 3. Üretim genel durumu tavukhane Toplam 6 kümeste 819.642 adet hayvan mevcuttur. Bu sürülerin toplam 581 ton civarında haftalık yem tüketimi vardır. Günlük ortalama 592 bin yumurta üretilmektedir. 4. hafta toplam üretimi 4.143.700 adettir. Boş olan 3 nolu kümesin temizliği tamamlanmıştır , 4 nolu kümesin temizliği devam etmektedir. 7 nolu kümeste kabuk kalitesindeki bozulmayı önlemek için içme suyuna mineral takviyeleri yapılmıştır. Yem tüketimleri bu hafta normale dönmeye başlamıştır.

 4. Üretim genel durumu tavukhane Tüm kümeslerde görülen ve geçen hafta belirginleşen yumurta verimi düşüklükleri bu hafta duraklamasına rağmen, ölümlerdeki yükseklik 5.ve 7.kümeste azalma göstermiştir. Analize gönderilen yemlerin enzim ve toksin analiz sonuçları beklenmekte olup , fason çalışan yem kamyonlarından oluşabilecek bir sıkıntıya karşı önlem olarak 5 ve 7 nolu kümesin yemi ,kendimize ait yem kamyonları ile taşınmaya devam etmektedir. Satış ekibinin talebi üzerine eleme arttırılmış buna bağlı kirli ve kırık oranımız yükselmiştir.Geçen haftaya nazaran kirli ve kırık oranlarımızda düşme görülmektedir.

 5. HAFTALIK YUMURTA RANDIMANI 1 ve 2 nolu kümesler guide değerine göre yaklaşık 2 puan, 6 ve 7 nolu kümesler guide değerine göre 1 puan aşağıdan seyretmektedir. 5.nolu kümesin verimi 1 puan yukarıdadır. Yem tüketimleri 2,7,8 nolu kümesin yem tüketimi hedefin altında, 1 nolu kümes hedefin 7 gr üzerinde , 5. kümes hedefin 5gr üzerinde,6 nolu kümes hedefin 2 gr üzerindedir.

 6. HAFTALIK YUMURTA AĞIRLIK KARŞILAŞTIRMASI 1 ,2 ve 7 nolu kümes yumurta ağırlıkları yüksektir. Diğer kümeslerin yumurta ağırlıkları normal sınırlar içindedir.

 7. 1 NOLU CİVCİV KÜMESİ NICK CHICK Sürü ağırlığı ve üniformitesi normaldir.

 8. 2 NOLU CİVCİV KÜMESİ LOHMAN LSL

 9. 1.KÜMES YUMURTA ÜRETİMİ

 10. 2. KÜMES YUMURTA ÜRETİMİ

 11. 5 .KÜMES YUMURTA ÜRETİMİ

 12. 6.KÜMES YUMURTA ÜRETİMİ

 13. 7.KÜMES YUMURTA ÜRETİMİ Kirli kırık oranı tasnifteki seçimden dolayı yüksek seyretmektedir.

 14. ÜRETİM RAKAMLARI GÜNLÜK ORT. 591,957 HAFTALIK TOP.4,143,700 Satışın talebi ve müşteri şikayetleri üzerine tüm yumurtalarda eleme arttırılmış. Kirli ve kırık oranları yükselmiştir.Son haftada düşme gözlenmiştir.

 15. Yumurta kirli oranımız bu hafta düşme göstermiştir.

 16. Günlük üretim 592,000 adet gerçekleşmiştir.

 17. T1 YUMURTA VERİM GRAFİĞİ GUIDE:841,099 GRÇŞ:814,130 Hedeflenenden haftalık 26.969 adet yumurta az üretilmiştir..

 18. T1 RANDIMAN GRAFİK GUIDE:96,90% GRÇŞ:94,69% Hedef randımandan 2 puan aşağıda seyretmektedir.

 19. T1 YAŞAMA ORANI GRAFİK Ölüm oranı yüksek seyretmektedir.. GUIDE:98,40 GRÇŞ:97,33

 20. T1 HH GUIDE:88,1 GRÇŞ:86,41 Hayvanbaşı hedeflenenden 1,5 yumurta eksik alınmıştır.

 21. T1 YUMURTA AĞIRLIĞI GRAFİK GUIDE:59,9 GRÇŞ:63,51 yumurta ağırlığı yüksektir.

 22. T2 HAFTALIK YUMURTA GRAFİĞİ Hedeflenenden haftalık 33.700 adet yumurta az alınmıştır. GUIDE:811,398 GRÇ:777,650

 23. T2 RANDIMAN GUIDE:93,30% GERÇ:89,76% Alınan yumurta hedef değerin 3,5 puan altındadır.

 24. T2 YAŞAMA ORANI GRAFİĞİ Ölüm oranı yüksek fakat diğer kümeslere göre daha azdır. GUIDE:97,90% GERÇ: 97,37%

 25. T2 HH GUIDE:130,4 GERÇ:120,44 Hayvan başı beklenenden 10 yumurta eksik alınmıştır.

 26. T2 YUMURTA AĞIRLIK GRAFİĞİ yumurta ağırlığı 3 gr fazladır. GUIDE:63,9 GRÇŞ:66,97

 27. T5 YUMURTA VERİM GRAFİĞİ Hedeflenen değerden haftalık10.000 adet yumurta az alınmıştır. GUIDE:747,025 GRÇ:736,830

 28. T5 RANDIMAN GRAFİĞİ GUIDE:89,40% GRÇ: 90,54% Randıman hedeflenenin 1 puan üzerindedir.

 29. T5 YAŞAMA ORANI GRAFİĞİ Ölüm oranı diğer kümesler göre çok yüksektir. GUIDE:93,99% GRÇ:91,22%

 30. T5 HH Hayvan başına hedeflenenden 11 yumurta fazla alınmıştır. GUIDE:238,4 GRÇ:249,7

 31. T5 YUMURTA AĞIRLIĞI GUIDE:64,9 GRÇŞ:66,8 Yumurta ağırlığı normaldir.

 32. T6 YUMURTA VERİM GRAFİĞİ GUIDE: 742,889 GRÇ:720,990 Hedeflenenden haftalık 22.000 adet yumurta az alınmıştır.

 33. T6 RANDIMAN GUIDE:88,10% GRÇ:86,88% Randıman hedefin 1 ,5 puan altında kalmıştır.

 34. T6 YAŞAMA ORANI GRAFİK GUİDE:96,37% GERÇ: 94,62% Ölüm oranı artmıştır.

 35. T6 HH Hayvan başı hedeflenen yumurtadan 1 fazla alınmıştır. GUİDE:217,2 GERÇ:218,73

 36. T6 YUMURTA AĞIRLIĞI GUIDE:66,3 GRÇŞ:67,36 Yumurta ağırlığı normaldir.

 37. T7 YUMURTA VERİM GRAFİĞİ GUIDE:1,110,712 GRÇ :1,094,100 Hedeflenenden 16.000 yumurta az alınmıştır.

 38. T7 RANDIMAN Hedeflenen verimden 1 puan az gerçekleşmiştir. GUIDE:94,60% GRÇ:93,66%

 39. T7 YAŞAMA ORANI GRAFİK GUİDE:98,96% GERÇ: 98,26% Ölüm oranı düşme eğilimi göstermektedir..

 40. T7 HH GUİDE:46,9 GERÇ:48,75 Hayvan başı yumurta 2 yumurta fazladır.

 41. T7 YUMURTA AĞIRLIĞI GUIDE: 59,1 GRÇŞ: 61,43 Yumurta ağırlığı normal sınırlar içindedir.

More Related