Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
085 Es pateicos Tev ak Dievs PowerPoint Presentation
Download Presentation
085 Es pateicos Tev ak Dievs

085 Es pateicos Tev ak Dievs

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

085 Es pateicos Tev ak Dievs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Es pateicos Tev, ak, Dievs, es pateicos Tev, mans Tēvs.Es pateicos, ka Dēlu sūtīji, lai glābtu mūs!Es pateicos Tev, ak, Dievs, es pateicos, Tev, mans Tēvs.Es pateicos, ka Dēlu sūtīji, lai glābtu mūs!

  2. Tādēļ vājais teiks: "Es esmu spēcīgs!",Nabags teiks: "Es esmu bagāts!", Jo Savu Garu dāvāja mums Dievs.

  3. Tādēļ vājais teiks: "Es esmu spēcīgs!",Nabags teiks: "Es esmu bagāts!", Jo Savu Garu dāvāja mums Dievs.