Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dievs mīlestība, liek pestīt mani, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dievs mīlestība, liek pestīt mani, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

Dievs mīlestība, liek pestīt mani, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

243 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dievs mīlestība, liek pestīt mani, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dievs mīlestība, liek pestīt mani, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl. Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

  2. Viņš deva Jēzu par Pestītāju, Viņš deva Jēzu, caur ko es brīvs. Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

  3. Mans Glābējs Jēzus pats nāvē dodas, Mans Glābējs Jēzus cieš manis dēļ. Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

  4. Šo mīlestību nu slavēt gribu, Kamēr vien mītu šai saulē. Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība, Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.