Download
func ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Func ţii PowerPoint Presentation

Func ţii

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Func ţii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Funcţii Funcţiaeste un program care poate să execute operaţii complexe şi care furnizează un rezultat ce poate fi folosit ca operand într-o expresie. Fiecare funcţie se identifică printr-un nume. Referirea la o funcţie se face astfel : Nume_funcţie(listă_de_argumente) Argumentele sunt valori cu care se va executa în acea expresie programul care implemetează funcţia. Ele pot fi constante sau nume de date. Separarea argumentelor din listă se face prin virgulă. Există 2 tipuri de funcţii : Funcţii predefinite (create de autorii aplicaţiei şi sunt furnizatate împreună cu aplicaţia) Funcţii utilizator(create de utilizatorii aplicaţiei pentru a rezolva sarcini – cerinţe specifice prelucrărilor sale de date)

  2. Funcţiile aplicaţiei ExcelBiblioteca de funcţii conţine 10 clase de funcţii:

  3. Funcţii matematice • ABS() – returnează valoarea absolută (modulul) unui număr • MOD() – returnează restul împărţirii a două numere • INT() – returnează partea întreagă a unui număr • SQRT() – returnează radicalul dintr-un număr pozitiv • ROUND() – rotunjeşte o valoare numerică

  4. Funcţii statistice în Excel Functiilestatistice (Statistical) permit efectuarea de calculestatisticeutilizândserii de valori. MAX(listă) returneazăceamai mare valoare din listă. Listapoateficompusă din numere, formulenumerice, adresesaunume de câmpuri; MIN(listă) returneazăceamaimicăvaloare din listă; AVERAGE(listă) calculează media valorilor din listă; GEOMEAN(listă) calculează media geometrică a valorilordintr-o listă HARMEAN(listă) calculează media armonică a valorilordintr-o listă; COUNT(lista) numarăceluleleocupatedintr-o listă de câmpuri; PRODUCT(listă) calculează produsul argumentelor din listă

  5. Funcţii logiceîn Excel • Se folosesc pentru constrirea şi testarea unor condiţii logice pentru a se alege o anumită variantă de prelucrare a datelor. Cele mai utilizate sunt . • IF(condiţie, valoarea e1 , valoarea e2 ) - se evaluează condişia, se returnează valoarea e1 dacă este adevărată sau valoarea e2 dacă este falsă • AND(c1,c2,…) returnează valoarea true dacă toate argumentele logice c1,c2,… au valoarea true • OR(c1,c2,…) returnează valoarea true dacă cel puţin unul dintre argumentele logice c1,c2,… au valoarea true • NOT(c) returnează valoarea logică inversată a argumentului logic c