1 / 11

Opsesivno-kompulzivni poremećaj Robert Doričić

Opsesivno-kompulzivni poremećaj Robert Doričić. def. poremećaj koji se odlikuje recidivirajućim,neželjenim nametljivim idejama,slikama ili nagonima (opsesije) koji se čine glupim,čudnim ili užasnutim i težnjom da se učini nešto što će smanjiti nelagodu izazvanu opsesijom (kompulzija).

palmer
Télécharger la présentation

Opsesivno-kompulzivni poremećaj Robert Doričić

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Opsesivno-kompulzivni poremećajRobert Doričić

  2. def. poremećaj koji se odlikuje recidivirajućim,neželjenim nametljivim idejama,slikama ili nagonima (opsesije) koji se čine glupim,čudnim ili užasnutim i težnjom da se učini nešto što će smanjiti nelagodu izazvanu opsesijom (kompulzija)

  3. Klinička slika • 1-3% populacije • adolescencija/mlada odrasla dob • početak: “šuljajući” karakter VS iznenadni • kroničan tijek s egzacerbacijama (stres)

  4. izvor anksioznosti i nelagode sumnje misli strahovi nagoni predodžbe potreba za određenim rasporedom stvari seksualne maštarije Opsesije

  5. Kompulzije cilj: smanjenje anksioznosti i nelagode • ponavljane radnje (pranje, provjeravanje) • ponavljanje riječi, moljenje, brojenje

  6. Opsesije Najčešće povezane kompulzije Strah od zaraze Pranje, čišćenje Potreba za simetričnošću, preciznim slaganjem Namještanje, preuređenje, poravnavanjesve doknije“kako treba biti" Neželjene seksualneiliagresivne misli ili slike Provjeravanje, moljenje, ispitivanje radi provjere Sumnje (npr.plin,brave) Ponavljano provjeravanje Zabrinutost da se ne baci nešto vrijedno Skupljanje

  7. Etiologija • psihološki faktori: - bihevioralni pristup - kognitivni pristup • biološki faktori: -manjak serotonina -povećana aktivnost pojedinih područja u mozgu • nasljeđe

  8. Dijagnoza • anamneza • kriteriji APA-e Diferencijalna dijagnoza • specifične fobije • depresija • kompulzivno-opsesivni poremećaj ličnosti • psihotični poremećaj

  9. Terapija • psihofarmaci • psihoterapija -metoda pristupa izlaganja s prevencijom odgovora

  10. Pitanja Objasnite razliku između opsesija i kompulzija. Koja je razlika između opsesivno-kompulzivnog poremećaj i opsesivno-kompulzivnog poremećaja ličnosti? Objasnite metodu pristupa izlaganja s prevencijom odgovora. Hvala na pažnji !

More Related