Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 11-15 let PowerPoint Presentation
Download Presentation
STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 11-15 let

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 11-15 let

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 11-15 let

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 11-15 let

 2. Nazývá se pubescence, puberta(z lat.pubes = chmýří, vousy) • Období povinné školní docházky na 2.stupni ZŠ • Nejbouřlivější a nejdramatičtější období • Sekulární akcelerace – fakt, že každá generace dětí se urychluje v růstu o 2-3 měsíce než jejich rodiče Starší školní věk

 3. Nápadné změny v oblasti tělesného růstu • Mění se typicky dětský vzhled – růstová akcelerace (rostou více HK, DK) • Rychlý růst, postava připomíná dospělého • Velké individuální rozdíly – stejně staří jedinci se od sebe liší – průměrná dívky vyroste za rok o 9 cm a přibude o 5 kg, chlapec + 12 cm a 6 kg Tělesné změny

 4. rostou končetiny, změny tělesných proporcí, přechodné narušení koordinace tělesných pohybů = „samá ruka, samá noha“  dítě si s touto situací neví rady, přijde si nešikovné, nejistotu zakrývá grimasami, vulgaritou, klátivou chůzí • Dívky rostou rychleji než chlapci, později je chlapci v růstu předhoní 11-13 let = PREPUBERTA

 5. U dívek přichází první menstruace, zaoblení tvarů, růst prsou • U chlapců poluce, změny hlasu (mutace) • Zvolna se vyvíjí ochlupení, zvětšují se pohlavní orgány

 6. Okolo 11.roku první zamilování – platonické, láska tajná, nevyslovená, pubescent nedovede vyslovit co cítí

 7. Dítě už není nekritické a důvěřivé • Utváří si svůj vlastní názor • Časté konflikty s dospělými • Prosazování svého já • 2.období vzdoru • Dítě uznává toho, kdo ho dovede pochopit • Cítí ponížení, je-li tělesně trestáno Psychické změny

 8. Všechny uvedené znaky se zdůrazňují • Dítě je citlivé na svůj vzhled – někdo je pyšný na probíhající změny, jiný se stydí - souvisí s vlastním sebehodnocením i s chováním blízkých dospělých • Do popředí vstupuje zájem o vzhled,oblékání, účes a líčení 13-15 let = PUBERTA

 9. Nápadné změny v psychice – emoční labilita– prudké reakce, vznětlivost, hašteřivost, pláč střídá smích (souvislost se zvýšenou produkcí hormonů), • Špatně ovládají své chování – nepřijímají jiný názor (konflikty ve společnosti) • Kolísavé sebehodnocení – ve fantazii si vytvářejí ideál, kterého by chtěly dosáhnout

 10. Formální logické operace • Rozvoj abstrakce a zobecňování • Úsilí samostatně řešit problémy • Narušená schopnost koncentrovat pozornost • Do popředí vystupuje obrazotvornost – denní snění Myšlení

 11. Rozvíjí se myšlení, abstrakce, vyjadřování je obsahově bohatší, zdokonaluje se písemný projev • Přemýšlí o budoucnosti, volí typ školy, přemýšlí o přípravě na povolání • Přemýšlí často o sobě, je se sebou často nespokojen (objevují se snahy o změnu)

 12. Uvědomuje si své pohlaví, projevuje zájem o pohlaví druhé • Stále větší pozornost zaměřuje na sexualitu – sexuální zvědavost je větší u chlapců (zájem o fyzickou stránku), dívky se zaměřují spíše na psychologickou stránku vztahu • Běžným jevem je pubescentní masturbace

 13. Vzrůstá potřeba mít někoho rád – pevnější a dlouhodobá přátelství (zpravidla stejného pohlaví), svěřování tajemství a zkušeností • Zvyšuje se vliv vrstevnické skupiny – názoru skupiny dává přednost před názorem rodiny, přesto je na rodině závislý • Školní výkonnení v popředí – kritika učitele

 14. Sebevraždy!!! • Úrazy chlapců • Poruchy příjmu potravy – dívky • Rizikové vrstevnické skupiny, sekty Úskalí

 15. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-308-8. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-124-7. LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, ISBN 80-247-1284-9. Zdroje

 16. Děkuji za pozornost