Download
pers publiciteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pers & Publiciteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pers & Publiciteit

Pers & Publiciteit

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pers & Publiciteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pers & Publiciteit Waalwijk, 12 mei 2009 Sjaak Koolen

 2. Indeling workshop Pers & Publiciteit • Voorstellen • De krant • Brabants Dagblad • Huis-aan-huisbladen • Het persbericht • De kop • Reader • Contact

 3. Pers & Publiciteit De krant Brabants Dagblad • Het dagblad • Nieuws/reportages/achtergronden/commentaren en meningen/rubrieken • 6 dagen in de week • onafhankelijk - eigen keuzes redactie • actueel / actualiteit • criteria nieuwswaardigheid

 4. Pers & Publiciteit De krant Huis-aan-huisbladen • Het huis-aan-huisblad • 1x per week • afhankelijk / geen eigen keuzes redactie • actueel / actualiteit • criteria nieuwswaardigheid

 5. Pers & Publiciteit Het persbericht De inhoud: de 5 W’s en de H • Over WIE gaat het? • WAT is het? • WAAR is het? • WANNEER is het? • WAAROM is het? • HOE gaat het allemaal gebeuren?

 6. Pers & Publiciteit Het persbericht De inhoud • Persbericht - kopregel - lead - basistekst - eventueel korte informatie over de organisatie - note voor de redactie • Oprolbaarheid

 7. Pers & Publiciteit Het persbericht Aandacht trekken bij de redactie • Maak de redactie ‘lekker’ • Wetenswaardigheden/bijzonderheden • Eenvoud • Foto • Persbericht aanleveren (hoe en wanneer?) • Geen herhaling

 8. Pers & Publiciteit Het persbericht Opdracht • De 5 W’s en de H uit tekst halen • Bespreken opdracht

 9. Pers en publiciteit De Kop • Hoe maak je een goede kop • nieuws in 1 zin samenvatten • lengte van de kop • regels • tips

 10. Pers en publiciteit De Kop • Opdracht ‘koppen’ maken • koppen schrijven • bespreken van opdracht

 11. Pers en publiciteit Persberichten • Opdracht ingestuurde persberichten • In een groep bespreken van ingestuurde persberichten: - W’s en H - belangrijkste boodschap in 1e alinea - kop - taalgebruik / schrijffouten • Bespreken opdracht

 12. Pers & Publiciteit Communicatie Reader • Communicatieplan • Actielijst communicatie per activiteit • Uitgebreide informatie in reader

 13. Pers & Publiciteit Contact Bij wie moet je zijn? • Zoek een contactpersoon op de redactie • Lijst met contactgegevens

 14. Pers & Publiciteit Contact De informatie • Duidelijk en helder • Onder ieder bericht een korte opsomming • activiteit • datum • aanvang • lokatie • telefoonnummer voor contact

 15. Pers & Publiciteit En toch…. kan het misgaan • Feitelijke onjuistheden worden rechtgezet • Reageer meteen • Controleer eigen gegevens

 16. Pers & Publiciteit Tot slot • Nog vragen?