Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Využitie IKT v predmete Informatika a výpočtová technika na strednej škole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Využitie IKT v predmete Informatika a výpočtová technika na strednej škole

Využitie IKT v predmete Informatika a výpočtová technika na strednej škole

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Využitie IKT v predmete Informatika a výpočtová technika na strednej škole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Školiace centrum Infoveku pri OA Levice Využitie IKT v predmete Informatika a výpočtová technika na strednej škole Služby Internetu Autor: Mgr. Stanislav Považan Apríl 2005

 2. Obsah prezentácie: • Prečo práve IKT? • Ciele vyučovacej hodiny • Motivácia • História Internetu • Služby Internetu • Komunikácia v Internete • Netiketa - pravidlá slušného správania sa • Niektoré slovenské vyhľadávače • Zhrnutie učiva • Domáca úloha, príklady • Zoznam zdrojov • Kontakt

 3. Prečo práve IKT? • Získanie zručností pre prácu s PC. • Názorná ukážka jednotlivých krokov postupu práce. • Šetria čas učiteľa, ktorý je možné využiť pri práci so slabšími žiakmi. • Ponúkajú technické prostriedky, ktoré sú súčasťou dnešnej doby.

 4. Ciele vyučovacej hodiny • Zoznámiť sa s Internetom, spoznať jeho obsah, prostriedky a možnosti, ktoré nám ponúka, naučiť sa vyhľadávať informácie v Internete a vhodne ich používať. • Zoznámiť sa s možnosťami komunikácie prostredníctvom Internetu. • Naučiť sa vhodne správať pri Internetovej komunikácii – dodržiavať NETIKETU.

 5. Motivácia Pracovať s Internetom sa dokáže naučiť každý, od dieťaťa až po dôchodcu. Jedna z možných vízií budúcnosti.

 6. História Internetu Hovorí sa o dvoch príčinách vzniku Internetu: • snaha používateľov zdieľať počítače • tzv. legenda - snaha Američanov dobehnúť Sovietov Stručný prehľad: • 1966 - prvá myšlienka (Bob TAYLOR) • vzniká sieť ARPANET (podľa inštitúcie, ktorá ju financovala) • 1964 - sieť tvoria 4 počítače • 1972 - počítačov bolo „už“ 23 • 1984 - počet počítačov prekračuje 1 000 • 1989 - počet počítačov prekračuje 1 000 000 • súčasnosť - iba odhadom - niekoľko miliárd

 7. Služby Internetu • Poštová schránka • Veľká knižnica • Noviny • Kaviareň - diskusný klub • Obchodný dom a banka

 8. Komunikácia v Internete • Neinteraktívna komunikácia • E - mail (elektronická pošta) základné časti e - mailu • Internetová diskusia • každý z diskutujúcich pozná tému a cieľ diskusie • každý z diskutujúcich vie, čo povedali ostatní • každý sa môže pridať a povedať niečo ostatným

 9. Komunikácia v Internete • Interaktívna komunikácia • FINGER - prostredie programu • TALK - prostredie programu • IRC - prostredie programu • ICQ - prostredie programu • VIDEOKONFERENCIA - príklad

 10. Netiketa – pravidlá slušného správania sa • Nezabudnite, že aj na Internete komunikujete s človekom. • Správajte sa rovnako ako v normálnom živote. • Vždy si zistite, kde na Internete sa nachádzate. • Zbytočne neoberajte ostatných o čas a peniaze. • Nech si o vás nemyslia, že ste hulváti. • Podeľte sa s ostatnými o svoje vedomosti. • Dodržiavajte súkromie ostatných. • Nezneužívajte svoju moc a vedomosti. • Odpúšťajte druhým ich chyby.

 11. Niektoré slovenské vyhľadávače • www.google.sk • www.zoznam.sk • www.szm.sk • www.best.sk • www.aktualny.sk • www.centrum.sk • www.najdi.sk • www.centrum.sk • www.hladam.sk • www.pozri.sk • www.najdes.sk • www.vsevedko.sk • www.atlas.sk • www.hladat.sk • www.katalog.sk • www.dunco.sk

 12. Zhrnutie učiva • Aké služby ponúka Internet? • Aké formy komunikácie rozoznávame pri Internete, vymenujte príklady. • Ste aj vy zaregistrovaný na chate? • Čo je to NETIKETA?

 13. Domáca úloha, príklady • Nájdite informácie o etikete (čím staršie, tým lepšie), prečítajte si niektoré pravidlá a porovnajte ako sa zmenila etiketa našej spoločnosti dodnes. Prípadne porovnajte etiketu v rôznych kultúrach (indiánskej, arabskej, ... ) • Prostredníctvom E - mailov vytvorte príbeh. Jeden žiak začne príbeh a každý ďalší dopíše časť príbehu a pošle e - mail ďalej až kým sa e - mail nedostane k prvému. Potom sa príbeh prečíta. • Pohľadajte na Internete rôzne formy emotikonov (napr.: :o) ) • Vyhľadajte na Internete diskusie venujúce sa konkrétnym témam, ktoré vás zaujímajú.

 14. Zoznam zdrojov: • www.google.sk • www.funny.sk • www.infovek.sk • www.oalevice.edu.sk • Baranovič J., kol.: Internet pre stredné školy, Computer press, Brno, 2003 • vlastné materiály

 15. Kontakt: Mgr. Stanislav Považan povazan@oalevice.edu.sk Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 934 01 LEVICE Ďakujem za pozornosť.

 16. Základné časti E - mailu: späť

 17. FINGER späť

 18. TALK späť

 19. IRC späť

 20. ICQ späť

 21. VIDEOKONFERENCIA späť