Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa

Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa Ole Halfdan Larsen, Jørgen Ingerslev, Niels Clausen, Lisbeth Norengaard, Kirsten Christiansen, Benny Sørensen Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitets Hospital, Skejby ole.halfdan.larsen@ki.au.dk

 2. Fodenden Professoren Store tanker – få m2

 3. BaggrundTrombocytopeni • Medfødt eller erhvervet • Forårsaget af • Utilstrækkelig produktion • Cytostatika • Øget forbrug/destruktion • Blødning • Immunologisk • Trombocytsygdomme

 4. BaggrundTrombocytopeni • Trombocytopeni associeret til blødningsrisiko

 5. BaggrundTrombocytopeni • Behandling af blødning ved trombocytopeni • Infusion af trombocytter • I enkelte tilfælde insufficient eller kontraindiceret • Risiko for: • Infektion • Allergiske reaktioner

 6. BaggrundRekombinant faktor VIIa - NovoSeven® • Registrerede indikationer • Hæmofili med inhibitorer / erhvervet hæmofili • Glanzmanns trombasteni • Faktor VII mangel • Off-license • Enkelte studier har antydet at rFVIIa kan have hæmostatisk potentiale ved trombocytopeni Kristensen J et al, Haemostasis 1996;26 Suppl 1:159-64. Tranholm M et al, Thromb Res 2003 Feb 15;109(4):217-23.

 7. Formål • Etablere en laboratoriemodel af trombocytopeni i human fuldblod • Visualisere koagulopatien ved trombelastografisk måling af dynamisk fuldblods koagulation • Evaluere det hæmostatiske potentiale af friske blodplader eller rFVIIa ved in vitro tilsætning

 8. Hypoteser • Trombocyt-tallet kan reduceres til < 60 x 109/L i fuldblod • Det reducerede trombocyt-tal vil medføre nedsat maksimal hastighed af fuldblods clot formation • In vitro tilsætning af friske trombocytter eller rFVIIa kan revertere den inducerede koagulopati

 9. Materialer og metoderFremstilling af trombocytopent fuldblod • Citrat fuldblod fra 13 raske frivillige

 10. Materialer og metoderFuldblods koagulations profiler • ROTEM Thrombelastographic Coagulation Analyzer • Dynamiske koagulations parametre blev beregnet i et software program • Analyse procedure: • 280 µl citrat fuldblod • 20 µl Buffer/Intervention • 20 µl tissue factor (Innovin®) – final TF dilution 1:17,000 + CaCl2 200 mM B. Sørensen et al., J Thromb Haemost 2003; 1(3): 551-58

 11. Kontinuerlig fuldblods koagulations analyse Trombelastografi

 12. Kontinuerlig fuldblods koagulations analyse Trombelastografi B. Sørensen et al., J Thromb Haemost 2003; 1(3): 551-58

 13. Materialer og metoderAndre parametre • Trombocyt-tal • Kontrol screening: • PT, APTT, TT, fibrinogen, AT og D-dimer • P-selectin • Leukocytter og erytrocytter • Total p-kalium • pH

 14. ResultaterEffekt af procedure på trombocyttal

 15. ResultaterEffekt af trombocyttal på MaxVel

 16. ResultaterTrombocyttal vs MaxVel • MaxVel aftager eksponentielt med trombocyt-tallet

 17. Resultater Tilsætning af trombocytter eller rFVIIa • Tilsætning: • Trombocytter  komplet revertering • RFVIIa  partiel revertering

 18. Resultater - Kontrol forsøgParametre før og efter maksimal manipulation • Koagulationsfaktorer • Andre blodceller • Trombocyt præaktivering • pH

 19. Konklusion • En brugbar laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod er blevet etableret • Den inducerede koagulopati var primært karakteriseret ved en reduceret MaxVel • Tilsætning af friske trombocytter reverterede koagulopatien • Tilsætning af rFVIIa (1µg/mL) medførte en signifikant partiel korrektion

 20. Foreløbig anvendelse af modelSammenligning med patientgrupper • Trombocytopene børn • N=8, aldersgennemsnit 9 år (range 3-15) • Trombocyttal gns. 28x109/L (range 7-45) • Malign lidelse

 21. Ingen forøgelse af MaxVel ved tilsætning af rFVIIa 1 eller 4 µg/mL Trombocytopene børn (N=8) • In vitro tilsætning af rFVIIa og PRP

 22. Trombocytopene børn vs model • Vurdering af trombocyt-funktion • Aggregations analyse • Multiplate® Platelet function analyzer med Horm® kollagen (8 µg/mL) som agonist.

 23. Trombocytopene børn vs modelTrombocyt aggregation • Samme gennemsnitlige trombocyttal i grupperne Den reducerede effekt af rFVIIa observeret kan skyldes kvalitative ændringer i børnenes trombocytter

 24. Konklusion • Ved de undersøgte tilstande af trombocytopeni fandt vi at intervention med raske trombocytter reverterer koagulopatien • Ved trombocytopeni med normal trombocytfunktion fandt vi signifikant hæmostatisk effekt af rFVIIa • Der findes særlige tilstande af tromboctopeni hvor man må forvente reduceret effekt af rFVIIa

 25. Perspektiver • Finde årsager til reduceret trombocyt-funktion hos børn som har fået kemoterapi • Antibiotika • Effekten af kombination af raske trombocytter og rFVIIa

 26. Benny Sørensen • Acknowledgement • Vejledere Jørgen Ingerslev Niels Clausen • Forsknings bioanalytikere: • Kirsten Christiansen • Lisbeth Norengaard • Mange hjælpsomme mennesker på CHT Tak for opmærksomheden