Download
projekt 6 system f r v rmepumpsinstallationer i fastigheter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt 6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt 6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter

Projekt 6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt 6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt 6 System för värmepumpsinstallationer i fastigheter Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 2. Innehåll Introduktion Om sfvp.se Referensanläggning Status & Summering Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 3. Bakgrund Projekt startade våren 2007 inom forskningsprogrammet EFFSYS2 Ett ökande intresse för installationer av ”Fastighetsvärmepumpar” Projektet ska samla kunskap om ”bra” och ”dåliga” installationer Sveriges Energi- och Kylcentrum, SEK, är projektägare och har samarbetat med WSP Environmental Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 4. Projektmål Bygga upp en websajt för kommunikation av resultat Sammanställa statistik från fältet och identifiera: framgångsfaktorer i bra installationer kommersiella mål för att en installation ska lyckas Sprid kunskap och erfarenheter till beställare, anläggningsägare, installatörer och driftspersonal Övertyga marknaden om betydelsen av att ”mäta är att veta” Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 5. Hur bra är en egentligen en fastighetsvärmepump? Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 6. sfvp.se har svaret Referensdatabas med ett 100-tal anläggningar. Möjlighet att jämföra olika systemalternativ med avseende på till exempel: Installationskostnad Energieffektivitet Energitäckningsgrad Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 7. Databas Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 8. Databas Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 9. Årsvärmefaktor Genomsnittet är 3.25 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 10. Återbetalningstid Genomsnitt 5.8 år Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 11. sfvp.se har verktygen Diskussionsforum Artiklar Presentationer Beräkningsverktyg Energiberäkning LCC Jämförelseberäkning Länkar Utbildning Branschen Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 12. Fältmätning Larsberg - Lidingö, hyreshusområde byggt i slutet av 60 -talet  Flera byggnader  totalt ~120 000 m2 Värmebehovet ca 16 300 MWh Fjärrvärme 5 byggnader med frånluftsvärmepump installerad. Väldokumenterat Jämföra med byggnader som inte konverterats Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 13. Resultat fältmätning Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

 14. Projektstatus Projektet avslutades i juni 2009. Sajten lever, men uppdateras inte eftersom finansiering saknas. Under projekttiden var besöksstatistiken ca 10 besök/dag. Med tydliga toppar efter aktiviteter. Finns behov av att verifiera de projekterade anläggningarna. För att nå framgång viktigt med kompetens hos både beställare och installatör. Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14