Download
formy ve ejn ho stravov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formy veřejného stravování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formy veřejného stravování

Formy veřejného stravování

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Formy veřejného stravování

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Formy veřejného stravování Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Milena Michnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Formy veřejného stravování Náplň výuky • Veřejné stravování • Charakteristika jednotlivých forem

 4. Veřejné stravování patří mezi nejstarší a nejrozšířenější soustavy společného stravování. Zařízení zpravidla plní všechny funkce společného stravování – základní, doplňkové, společenskozábavní, ubytovací. Jeho zařízení jsou přístupná široké veřejnosti. Zákazník hradí celou hodnotu poskytovaných služeb. Podniky veřejného stravování si ze získaných tržeb hradí své náklady a dosahují zisku. Služby mají rozdílný charakter který vychází z různorodé poptávky spotřebitelů. Začlenění jednotlivých forem do skupin není stálé a neměnné. V důsledku situace na trhu a vývoje některých forem dochází k jejich postupnému překrývání, některé formy zanikají, jiné zase vznikají. Svoji úlohu má i tradice. Veřejné stravování

 5. s funkcí stravovací: - jídelna se samoobsluhou, restaurace, motorest, pohostinství, … sfunkcí společenskozábavní: - kavárna, vinárna, pivnice, hostinec, noční bar, koliba, salaše, … sfunkcí doplňkového stravování: - bufet, občerstvení, výčep piva, prodej přes ulici, … Formy podniků veřejného stravování

 6. Jídelna se samoobsluhou slouží k uspokojení poptávky spotřebitelů po stravování a občerstvení. Zřizují se v centrech větších měst, v turistických střediscích, nádražích a podobně. Klasické procházejí změnami, zvyšuje se jejich úroveň vybavení, zlepšuje se sortiment. Restauracejsou nejrozšířenější podnik veřejného stravování. Hlavním sortimentem jsou teplé i studené pokrmy. Podle atypického interiéru a zaměření kuchyně na jídla určitého národa rozlišujeme restaurace indické, čínské, italské, ...Novější typy restaurací jsou:couner-servis: host je obsluhován u centrálního prodejního pultu on-line: host si odebírá jídlo u samoobslužné linky s pokladnou na konci free-flow: v prodejní zóně jsou obslužné pulty. Charakteristika jednotlivých forem veřejného stravování

 7. Motoresty: restaurace umístěny při frekventovaných silnicích s parkovací možnostíPohostinství: jednoduché zařízení většinou se zřizují na venkověBary: zřizují se v hotelích a na frekventovaných místech. Kavárny: zřizují se zpravidla v centru velkých měst a lázeňských místech. Mohou být i specializované. Např. taneční, koncertní, se společenskými hrami.Vinárny: zřizují se v centru velkých měst, na sídlištích, v místech cestovního ruchu. Pivnice: úzce specializované zařízeníKoliby a salaše: většinou se zřizuje v horských oblastech.Bufet a občerstvení: střediska, která zajišťuje především rychlé občerstvení, doplňkové stravování a prodej nápojů. Výčep piva: bývá zpravidla součástí jiných zařízení veřejného stravování.Prodej přes ulici: také away prodej pokrmů do speciálních nádob.

 8. Kontrolní otázky Definuj veřejné stravování. Jaké znáš formy podniků veřejného stravování? Vyjmenuj podniky společenskozábavní. Jaké znáš druhy restaurací?

 9. Seznam obrázků: • Obr. 1: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00439536.jpg • Obr. 2: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00423029.jpg • Obr. 3: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00431745.jpg • Obr. 4: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00422385.jpg • Obr. 5: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00439536.jpg

 10. Seznam použité literatury: [1] ing. Josef Mach, CSc., Ekonomika pro střední odborná učiliště, Praha, nakladatelství FORTUNA, 2000, ISBN 80-7168-728-6

 11. Děkuji za pozornost