Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Box PowerPoint Presentation

Box

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Box

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Box Box 4 m 10 m 7 m 10 m A

  2. Box Parkúr 1 Názov : Výkonnostná trieda Hodnotenie : Comstock Min. počet rán : 6 Max.počet bodov : 30 Terče : 6 Pp Štartová pozícia : V boxe , kondícia 2 , ruky za hlavou prepletené Postup : Po štartovom signále ľubovoľným spôsobom z boxu 10 m

  3. Box Parkúr 2 Názov : Parkúr č. 3 Hodnotenie : Comstock Min. počet rán : 13 Max.počet bodov : 65 Terče : 2 x IPSC, 1x Pp Štartová pozícia : V boxe , kondícia 2 , relax Postup : Po štartovom signále strelec striela 1xPP z boxu . Ďalej sa presunie k pneumatikám na 10m vloží do pneumatík obe nohy (pravá noha-pravá pneu a ľavá noha-ľavá pneu) a vystrelí po 2 rany na každý terč a presunie sa k pneumatikám na 7 m (pravá noha-pravá pneu a ľavá noha-ľavá pneu) a vystrelí po 2 rany na každý terč. Nakoniec sa presunie k pneumatike 4m , (pravá noha-pravá pneu a ľavá noha-ľavá pneu) a opäť po 2 rany do terčov. 4 m 7 m 10 m

  4. Parkúr 3 Názov :Parkúr č. 3 Hodnotenie :Comstock Min. počet rán :12 Max.počet bodov:60 Terče :3 IPSC, 2 Pp, 3 plate, 2 IPSC NS Štartová pozícia :V boxe A , kondícia 2 , relax Postup : Po štartovom signále strelec striela povinne najbilžší terč cez pneumatiku z boxu A. Ďalej ľubovoľným spôsobom vo vymedzenom priestore. A

  5. Parkúr 4 Názov :Parkúr č. 4 Hodnotenie :Comstock Min. počet rán : 16 Max.počet bodov: 80 Terče :8 IPSC, 3 IPSC NS Štartová pozícia :V boxe A kondícia 2 Postup : Po štartovom signále strelec prebieha z bodu A do bodu B kde striela cez okno všetky terče ľubovoľným spôsobom. Ďalej rieši situáciu presunutím sa do bodu C kde cez zábranu v kľaku strieľa terče ľubovoľným spôsobom. Jedno povinné prebitie. B C A

  6. Parkúr 5 Názov :Parkúr č. 5 Hodnotenie :Comstock Min. počet rán :24 Max.počet bodov:120 Terče :11 IPSC, 2 Pp Štartová pozícia :V boxe , kondícia 2 , relax Postup : Po štartovom signále strelec vyberá jednu kartičku a prečíta pokyn. Dalej striela všetky terče vo vymedzenom priestore ľubovoľným spôsobom. Po príchode do bodu B strieľa poppre z poza zábrany v poradí podľa vylosovania a terče cez okná. B Strieľam čierny popper 2 v poradí Strieľam modrý popper 2 v poradí

  7. 2. Ročník Ligy „Víkendovo-rekreačných „ strelcov • 1. Kolo • Termín: 25.3.2012 • Miesto: strelnica ŠSK Bánovce nad Bebravou v Žitnej Radiši • Usporiadateľ: Liga víkendovo- rekreačných strelcov • Riaditeľ pretekov: Branislav Koncový • Hlavný rozhodca: Martin Poliačik • Druh súťaže: otvorená súťaž pre držiteľov ZP • Návrhy parkúrov: Branislav Koncový, Mário Uhlík • Počet parkúrov: 5 , priložené • Min. počet rán: 71 • Max. počet bodov: 355 • Štartovné: 10 Eur , 7 Eur nesúťažne strielajúci strelci • Pravidlá: SADS • Zbrane: vlastné • Upozornenie: všetky osoby na strelnici sú povinné používať chrániče sluchu a zraku • Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť iba vybitú zbraň v puzdre a bez zásobníka • Ceny: pretekári na prvomaž treťom mieste získavajú poháre, 4-6 miesto diplomy • Úhrada náležitostí: na vlastné náklady • Občerstvenie: zabezpečené • Protesty: podľa pravidiel SADS písomne s vkladom 15 Eur do rúk hlavného rozhodcu • Arbitrážna komisia: RM, MD a vybraný člen usporiadateľského klubu • Časový rozpis: 25.3.2012: • 08:00h až 09:00h stavanie parkúrov a prezentácia • 09:15h otvorenie • 09:30h až 13:00h parkúry č. 1 až č. 5 • 14:00- 15:00 vyhlásenie výsledkov • Poznámka: usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu • Súboj sa strieľa mimo súťaž po skončení hlavnej súťaže