Download
helena herberov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helena Herberová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helena Herberová

Helena Herberová

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Helena Herberová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dotlouklo Tvé srdce, umlkl Tvůj hlas, však ve vzpomínkách našich stále zůstáváš… Helena Herberová S lítostí oznamujeme, že naše milá paní svůj boj s těžkou nemocí nakonec prohrála. Její srdce dotlouklo dne 17. prosince 2011 ve věku 80 let. Rozloučíme se s ní v pátek 23. prosince 2011 v 11hod v obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně ulice Vídeňská (ne krematorium) jménem všech, kteří ji měli rádi: dcera Hela s rodinou