1 / 4

BP Holdings - Ervaren de ultieme Field Trip

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9044922&contentId=7077689 Van het aanpakken van operationele problemen op een offshore platform tot het verkennen van een regenwoud en redden van jonge schildpadden, woonde BP's ' Ultimate Field Trip' tot aan de facturering voor drie studenten van Schotland's Strathclyde University De drie, Guy Driori, 29, Ed Kay, 27, en Simonas Stilius, 20, bracht zes weken met BP upstream teams in de Golf van Mexico en Trinidad & Tobago als hun prijs voor het winnen van de competitie van de ultieme Field Trip 2012. Hun plan voor een CO2-neutrale raffinaderij won de eerste prijs in een sterk veld van universitair nieuwkomers. Hun stages begon met een vlucht naar Houston en offshore safety training voordat hij het offshore team bij het Na Kika platform. Zodra de offshore was hun opdracht om te komen met opties voor het opslaan van de extra corrosie-inhibitoren die nodig zijn voor de nieuwe Galapagos operatie, die ' terug gebonden is' om Na Kika. In Trinidad & Tobago, zij bijgedragen aan de geplande opwaardering van de Beachfield faciliteit waar gas van BP's activiteiten aan de wal komt, BP personeel helpen onderzoeken van de beste manieren om de overtollige gas vent en testen van de integriteit van pijpen en kleppen. Op beide locaties ook tijd doorgebracht met de onshore ondersteuningsteams en geleerd over BP manieren van werken. Man zei: "het was een geweldige kans om te zien de dingen die we in de klas bestuderen. U leest over dit soort operaties in schoolboeken, maar er is niets zoals het eigenlijk werkt op de sites te bouwen bewustwording van wat een bedrijf als BP doet." Ed, uit Yorkshire, Verenigd Koninkrijk, werkt voor een Masters degree in scheepsbouwkunde en Marine Engineering; Guy, uit Israël, bestudeert Naval architectuur en Engineering Oceaan; terwijl sprong, oorspronkelijk uit Litouwen en nu woonachtig in Schotland, werkt voor een graad in Aeromechanical Engineering – en nu ze een jaar in Singapore. Ed toegevoeg

Télécharger la présentation

BP Holdings - Ervaren de ultieme Field Trip

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related