Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokkolan yhteislyseon lukio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokkolan yhteislyseon lukio

Kokkolan yhteislyseon lukio

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Kokkolan yhteislyseon lukio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kokkolan yhteislyseon lukio • Perustettu 1.6.1898 yksityiseksi kouluksi, nimellä Kokkolan suomalainen yhteiskoulu • Keski-Pohjanmaan vanhin suomenkielinen yliopistoon johtava oppikoulu • Nimeksi 1919 Kokkolan yhteislyseo • Koulurakennuksena Vanha yhteislyseo 1898 – 1954, Länsipuiston koulu 1954 • Ensimmäiset ylioppilaat 1905, ylioppilaita yhteensä lähes 10 000 • ”Perinteistä huolehtien katse nuorten tulevaisuuteen”

  2. Lyseon toiminta-ajatus • Lyseo on yleissivistävä, luokaton lukio, joka on erikoistunut matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen ja lajivalmenteiseen liikuntaan. • Opiskelija saa laaja-alaisen sivistyksen ja kasvaa ymmärtämään omia juuriaan ja keskipohjalaista kulttuuria. • Opiskelijaa tuetaan ottamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään sekä arvostamaan asuinympäristöään ja luontoa sekä osallistumaan kansainvälisyyskasvatukseen. • Opiskelija saa valmiudet korkeakoulututkintoon johtaviin ja muihin lukiopohjaisiin opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

  3. Lyseon painopistealueet • Matemaattis-luonnontieteelliset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja tietotekniikka) • Tarjolla runsaasti kursseja ja projekteja • Tavoitteena luonnontieteiden opetuksen syventäminen ja jatko-opintojen tukeminen • Liikunta • Normaali koululiikunta, valittavana kahdeksan kurssia • Lajivalmenteinen liikunta (LIX), opiskelijan henkilökohtaisen urheilulajin valmennuksen tukeminen • Palloiluopetus - jalkapallo, jääkiekko, koripallo, lentopallo ja uinti. Lukioaikana 15 kurssia lajivalmenteista harjoittelua ohjatussa ryhmässä. • Liikunnan lukiodiplomi

  4. Kielitarjonta: A-kielet: englanti ja ruotsi B1-kielet: ruotsi ja englanti B2-kielet: saksa ja ranska B3-kielet: saksa / ranska, venäjä / latina ja espanja

  5. Teemoja ja projekteja • Vihreä Lippu (ympäristökasvatus projekti) • Yrittäjyyskasvatus, Nuori Yrittäjyys –kurssit • Mediakasvatus, Länsipuiston Sanomat (levikki 18 000 kpl), Vuosikirja julkaistaan vuosittain • Museo-opas –kurssi (historia) • Eduskunta-vierailut (yhteiskuntaoppi) • Luku –diplomi (äidinkieli) • Comenius –projekti (Suomi, Unkari, Saksa, Italia) • opiskelijoiden vaihtojaksoja vuosittain • POPBL –projekti (EU:n yhteisprojekti luonnontieteiden kehittämiseksi)

  6. Kansainvälisyys • Opintomatka antiikin maailmaan (Ateena tai Rooma) • Opintomatka englantilaiseen maailmaan (Lontoo tai New York) • Vaihto-opiskelijoita vuosittain (AFS, Lions Club, jne.) • Ystävyyskoulu Keniassa vuodesta 1994 • Gakeron lukio Keniassa. • Opiskelijoita n. 300 • Vuosittainen taksvärkkituotto ohjataan koululle (n. 2500€/vuosi) • Säännöllistä kirjeenvaihtoa vuosittain • Lyseon vierailu Gakeroon 2005, vastavierailu Suomeen 2009-2010 ?

  7. Ja paljon muuta…

  8. Lisätietoja: • Rehtori Raimo Lammi 044-7809621 • Opinto-ohjaaja Marja Ranta-Nilkku 044-7809630 • Kotisivut: http://www.kokkola.fi/yhteislyseo • Kevään 2011 yhteishaku 28.2.-18.03.2011. • Sähköinen haku: haenyt.fi. Lukion ainevalintakorttin palautus 18.3.2011 mennessä omalle opinto-ohjaajalle. Urheiluvalmennukseen haku sähköisesti 18.3.2011 mennessä. • Yhteisvalintatiedot 16.6.2011 alkaen • Opiskelupaikka varmistettava