Download
sund mad p su n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sund mad på SU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sund mad på SU

Sund mad på SU

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sund mad på SU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sund mad på SU En sundheds-aktivitet der henvender sig til de unge

 2. Sund mad på SU – ’Hvordan og hvorledes’ Indhold i denne præsentation: • Idé • Målgruppe • Budskab – hvad vil vi sige med dette arrangement? • Program og indhold kort • Sådan kommer I i gang • Butiksrådets/bestyrelsens opgaver • Kokkens rolle • Menuen – opskrifterne • Materialer til uddeling og brug under arrangementet • Markedsføring af arrangementet • PR om arrangementet • Evaluering • Overordnet tidsplan

 3. Idéen er… At lave en inspirerende madlavnings-workshop for studerende på SU ud fra følgende stikord: • Nem, lækker og sund mad med masser af smag. • Prisen skal være rimelig – kunne indgå i et madbudget på 1.000-1.300 kroner til al mad pr. måned. • Opskrifterne må gerne kunne række til flere dage og laves både i fællesskab med andre eller alene. • Målet er også at lave en aktivitet, der rammer en ny målgruppe og danner baggrund for, at unge finder ud af, hvad FDB er og måske får lyst til at gå ind i et butiksråd/bestyrelse eller blot deltage ad hoc i udvikling af arrangementer, de har interesse i.

 4. Målgruppe • Studerende på kollegier eller andre unge, der har mulighed for at samles i et fælleskøkken Målgruppen er aktuel for FDB, fordi: • Unge er attraktive at få gjort aktive i butiksråd/bestyrelser og i FDB’s arbejde med mærkesagerne • I rapporten ”Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008” (*) anbefales det, at der laves tiltag som støtter op om unges mulighed for at træffe det sunde valg. Unge bruger mindre tid på madlavning, spiser flere færdigretter og spiser oftere ude. Pris angives bl.a. som en vigtig barriere for at spise sundt blandt de unge. • FDB kan tilbyde målgruppen både noget if. til den sundhedsfaglige vinkel og redskaber i hverdagen, samt if. til at blive aktiv med diverse mærkesager og få indflydelse i FDB (godt at have stående på sit CV). (*) Groth, M.V. m.fl. (2009): Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, Juni 2009. (Se link til undersøgelsen her: http://www.food.dtu.dk/Default.aspx?ID=12968&PID=86105&NewsID=1936)

 5. Budskaber • Sund mad kan laves nemt, lækkert, hurtigt og til rimelige priser. • FDB gør noget for sundheden, som er en af foreningens fire mærkesager. ’Du’ kan være med og få indflydelse, hvis du vil. Til inspiration kan det være en god idé at læse artiklerne om ”Sund mad på SU” på Forum: http://www.fdb.dk/fdb/omfdb/nyhederogpresse/nyheder/Sider/fdbogdeunge.aspx http://www.fdb.dk/fdb/ditmedlemskab/forum/aktiviteter/idebanken/f%c3%a5inspiration/artikleromlokaleaktiviteter/Sider/Sundmadp%c3%a5SU.aspx

 6. Forslag til program • 18.00 - En medlemsvalgt byder velkommen og giver en kort introduktion til FDB (Se forslag til indledning senere i denne præsentation) • 18.10 - Kokken introducerer opskrifterne og tager en snak med de studerende om planlægning, indkøb og arbejdsgange i køkkenet. Derefter en snak om mad og sundhed i overensstemmelse med FDB´s syn på sundhed. (Se oplæg til kokken længere nede i præsentationen) Bemærk – dette punkt kun er på 10 minutter • 18.20 - De studerende fordeles på hold af 4-5 personer. Hvert hold får en eller flere opskrifter på retter, de skal tilberede til hele gruppen. Under madlavningen går både kok og medlemsvalgt(e) rundt blandt de studerende og taler med dem om hhv. madlavning/sundhed og FDB. Alle rydder op. • 19.20 - Sidste oprydning gøres færdig, og alle retter stilles på et fælles buffetbord og præsenteres af dem, der har lavet retterne. Herefter fællespisning. Under spisningen gennemgår en medlemsvalgt konkurrencesvarene på FDB Konkurrence (se konkurrencen længere nede i præsentationen), der kåres en vinder og uddeles præmie. Kokken supplerer med dialog om maden og evt. besvarelse af diverse spørgsmål. • 20.00 - Opsamling af diverse spørgsmål som de unge kan have om sundhed eller FDB. • 20.15 - Tak for i aften ved medlemsvalgt. • 20.30 - Seneste sluttidspunkt.

 7. Sådan kommer I i gang • Kontakt kollegierådet på et nærliggende kollegium - se evt. kollegiets hjemmeside • Hør om de er interesseret i at være med til at lave ’Sund mad på SU’. Husk at nævne, at det er gratis (FDB’s aktivitetspulje/butikken betaler) • Aftal at komme til et møde for at præsentere idéen for hele ’kollegierådet’ og aftale nærmere. • På det møde skal I afklare tidspunkt for arrangementet, de praktiske rammer, eventuelle ønsker. Husk især at få en/flere kontaktpersoner, som I kan aftale detaljerne i arrangementet med hen ad vejen. Det er vigtigt at få aftalt en dato for ophængning af invitationer og en dato for sidste tilmelding. Det kan også være en idé at få en fornemmelse af, hvad de studerende ved om sund mad. Så I har et udgangspunkt for kokkens og jeres input om sund mad. • Find en kok. Se forslag til kok længere nede i teksten. Ellers kan I kontakte FDB for hjælp.

 8. Butiksrådets/bestyrelsens opgaver Før arrangementet: • Indledende møde med de unge på kollegiet, hvor I får afklaring på, om kollegiet er interesseret i at lave ’Sund mad på SU’. På dette møde aftaler I tid og sted for arrangementet • Undersøge praktiske forhold for gennemførelsen. For eksempel: Kan man være i ét stort køkken, eller må man dele sig på flere fælleskøkkener? Har de studerende særlige ønsker, som der skal tages hensyn til ved valg af opskrifter, ud over at det skal være billigt og nemt? • Find kok. Giv kokken en tilbagemelding fra mødet med de studerende, dvs. praktiske rammer, ønsker, viden om sund mad mv. • Søge penge via FDB´s aktivitetspulje, hvis ikke butikken kan sponsere udgifterne. Find ansøgningsskema på Forum. • Markedsføre arrangementet – FDB har lavet plakater og vil gerne hjælpe med at printe. Se plakaterne på Forum. • Forsøge at få omtale i den lokale avis – Hvis I har brug for hjælp til det, kan I kontakte Kristine Kornum (krk@fdb.dk/30 47 00 60). • Forberede butiksrådets/bestyrelsens indledning og kokkens indledning. Da det er et FDB-arrangement, er det vigtigt, at det er en medlemsvalgt, der byder velkommen og runder af - Se ”Talepapir”, som også kan dowloades på Forum. • Aflevere indkøbsliste i butikken.

 9. Butiksrådets/bestyrelsens opgaver Til selve arrangementet: • Hente varerne i butikken til aftalt tid • Møde kokken på kollegiet en ½ -1 time før arrangementets starttidspunkt. Fordel varerne til de forskellige retter i kasser, så det passer med de ingredienser, der er i de enkelte opskrifter. Fordel opskrifter og andet materiale passende steder i køkkenet. • Afvikle arrangementet • Formidle budskaber om FDB samt sondere terrænet for om nogle af de unge måske kunne have lyst til at blive inddraget i FDB’s arbejde med ansvarligt og bæredygtigt forbrug. • Evaluere på arrangementet.

 10. Kokkens rolle Kokken skal sørge for: • At vælge opskrifter (der ligger et katalog af opskrifter på Forum) • At lave bestillingsliste til råvarer • At formidle budskaber om sund madlavning med afsæt i FDB´s tilgang til sundhed – (se ”Talepapir” som kan downloades på Forum) Forslag til kokke som kan bruges: • Pernille Skjødt – har været med til en del ’Sund mad på SU’-arrangementer og har været med til at udvikle opskrifterne. Hun tager 7.500 kroner for et arrangement (Hun arbejder primært på Sjælland). Forslag til kok i Jylland: • Carsten Kyster – selvstændig kok - pris for ca. 10 timer kr. inkl. moms 7.000,00 • Kontakt FDB (Kristine Kornum – krk@fdb.dk / 39 47 00 60) for hjælp til at finde andre kokke.

 11. Menuen – opskrifterne Følgende opskrifter til arrangementet kan findes på Forum: • Vand melonsalat med feta • Grillede grønsager • Stegte nudler med grønt • Kartoffel-porresuppe • Grillet kyllingespyd med perlespeltsalat • Kylling med barbecuemarinade, spidskålsalat og nye kartofler • Kylling med kartoffelsalat af Tandori, spinat og soltørrede tomater • Kylling med tomatsauce, grønsager og nudler • Krydrede hakkebøffer med spicy kålsalat • Stegte nudler med svinekød og grønt • Chokolademuffin med banan • Når I skal holde ’Sund mad på SU’ sammensætter I en menu med X-antal opskrifter ved at udvælge blandt ovenstående. I kan se opskrifterne på Forum. De er alle sammen næringsberegnet, så der er taget hensyn til sundheden i dem. • På Forum kan du også downloade en forside til opskriftssamlingen.

 12. Materialer • Plakater, der skal annoncere for arrangementet. Kan findes på Forum. Hvis det ønskes, kan FDB være behjælpelige med at printe plakater i A3-størrelse. Kontakt Annette Norup på an@fdb.dk / 39 47 00 09 for dette. • Opskrifter på aftenens menu (kan downloades og printes fra Forum). • Forside til opskrifterne (kan downloades og printes fra Forum). • ”FDB Opskriften på Det lille måltid” og ”FDB Opskriften på Sundhed” – kan bestilles via bestillingslisten, som kan findes på Forum. • Forklæder med FDB logo – kan bestilles via bestillingslisten. • Evt. FDB Urteknive – kan bestilles via bestillingslisten.

 13. Markedsføring/Omtale af arrangementet • Plakater sættes op på kollegium og andre relevante steder. • ”Mund til mund”-kæde (annoncering af arrangementet) igangsættes af kontaktpersoner blandt de studerende. Facebook vil være oplagt for de studerende at bruge. • Info på de studerendes intranet eller studieblad, hvis det er en mulighed. • Få et stykke med om det i den lokale avis, måske har kollegiet en avis, et blad eller elektronisk nyhedsbrev, hvor det kan komme med. Omtale til selve arrangementet: • Inviter den lokale presse til at komme forbi • Spørg de studerende hvilke kanaler de har at formidle igennem • I kan altid henvende jer til FDB´s kommunikationsafdeling (Kristine Kornum – krk@fdb.dk / 39 47 00 60) for hjælp

 14. Evaluering Foregår som en snak med de studerende Følgende spørgsmål kan blandt andet tages op: • Er opskrifterne nemme? Og samtidig lækre? • Har I lært noget, som I vil bruge fremover i jeres madlavning? • Tror I, at I fremover vil spise mere sundt? • Vil I tænke over, hvordan jeres mad skal smage i fremtiden? • Har I forslag til, hvordan et arrangement som dette kunne blive bedre?  • Kendte I FDB før arrangementet? • Blev I klogere på FDB? Hvordan? • Kunne I forestille jer at blive en del af butiksrådet/bestyrelsen – eller måske bare tilknyttet ved enkelte arrangementer omkring mærkesagerne? • Efter arrangementet skal der også evalueres med kokken, så alle erfaringerne kan blive samlet sammen.   • Evalueringen sendes samlet til Kristine Kornum – krk@fdb.dk - så den kan komme andre butiksråd/bestyrelser, der vil lave ’Sund mad på SU’, til gode.

 15. Overordnet tidsplan • Tre/fire måneder før arrangementets afholdelse: Planlæg arrangementet på et butiksråds/bestyrelsesmøde – og uddeleger opgaverne på forskellige personer • Tre måneder før: Kontakt til kontaktpersoner blandt studerende skal være etableret • Tre måneder før: Aftale med kok skal være indgået • To måneder før: Søg penge til arrangementet i FDB’s aktivitetspulje • Mindst en måned før: Bestil materialer fra FDB på Forum for Medlemsvalgte • En måned før: Indbydelse/plakater skal sendes til kontaktpersoner, som sætter den op forskellige steder på kollegiet og øvrige centrale steder. Øvrige markedsføringskanaler – f.eks. de studerendes intranet tages i brug • En måned før: PR i forbindelse med arrangementet – kontakt eventuelt Kristine Kornum krk@fdb.dk/39470060 for hjælp • En uge før: Tilbagemelding om antal deltagere fra kontaktpersonen til butiksrådet. Butiksrådet informerer kokken. Kokken tilretter indkøbslisten antallet af deltagere, og butiksrådet afleverer listen i butikken, så der er tid til at skaffe alle råvarer • En uge før: Aftal mødetidspunktet med kok og kontaktpersoner • Lige efter arrangementet: Kok og butiksråd evaluerer aftenen. • Kort tid efter arrangementet: Evaluering med kontaktpersoner – enten på kollegiet eller ved et butiksrådsmøde, hvor kontaktpersonerne deltager