Download
interbestuurlijke producten en dienstencatalogus november 2009 concept en stand van zaken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

 2. Opwarmertje

 3. Idee • Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie • Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening • Begrijpbare informatie ( <-> Mattheuseffect ) • Voor burgers, verenigingen en ondernemingen (primaire doelgroep) • Ondersteunend voor werking lokale besturen als meest nabije overheid (secundaire doelgroep) • Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt • Betere en up to date informatie • Specifieke dienstverlening aan lokale besturen en andere overheidsdiensten

 4. Evolutie Oud idee: • Vroeger werk waarop voortgebouwd kan worden • Studie geïntegreerd e-government • Nood aan politieke steun Begin 2009: • Consortium o.l.v. VVSG en V-ICT-OR Voorjaar 2009 • Beslissing op kabinet Bestuurszaken: analyse starten, voorstel uitwerken • Door: VVSG, V-ICT-OR, VVSG en Contactpunt Vlaamse Infolijn • Onder aansturing van CORVE

 5. Aanpak April – mei • Buitenlandse voorbeelden (V-ICT-OR) • Uitschrijven consensusnota over inhoud en aanpak • Vergroten draagvlak Vanaf augustus: start analysefase (zgn. haalbaarheidsanalyse) • Haalbaarheidstoets (augustus) • Functionele analyse (eind september – oktober) • Architectuur (november) • Organisatie (november – december)  Aan de hand van workshops (lokale besturen – leveranciers) Politieke fase: vanaf december

 6. Concept

 7. Concept Verschillende modellen mogelijk: • Cultuurdatabankmodel • Alles gecentraliseerd • Uitgebreide redactie/controle • Uitgebreid datamodel • VIND-catalogus (N) • Publicatie (geprivatiseerd) • Niet interbestuurlijk • Samenwerkende catalogi • Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi • Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken • ESD-toolkit (VK) • Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus • Tal van gelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel • Toepassingen beschikbaar

 8. Concept Verschillende modellen mogelijk: • Cultuurdatabankmodel • Alles gecentraliseerd • Uitgebreideredactie/controle • Uitgebreid datamodel • Interbestuurlijk • VIND-catalogus (N) • Publicatie(geprivatiseerd - uitgeverij) • Niet interbestuurlijk • Samenwerkende catalogi • Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi • Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken • ESD-toolkit (VK) • Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus • Tal vangelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel • Toepassingen beschikbaar

 9. Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: • Interbestuurlijk • Geïntegreerd • Met gedistribueerde publicatie: • van centraal beheerde generieke informatie • en door lokale besturen aangevulde doorverwijsinformatie • En decentraal beheer • van specifieke informatie De catalogus van de overheidsdienstverlening • Centraliseert de generiek geldende informatie • Houdt bij waar meer gedetailleerde , zgn. specifieke informatie geconsulteerd kan worden.

 10. Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: • Een instrument voor het delen van informatie • En géén (centrale, allesomvattende) website De catalogus van de overheidsdienstverlening: • Laat de deelnemende overheidsdiensten de keuze om de productomschrijvingen letterlijk over te nemen of verder aan te vullen of aan te passen. • Kan geautomatiseerd of manueel bevraagd worden. Tool voor informatie-uitwisseling • IPDC is geen website of front office tool • IPDC is een tool om informatie over de overheidsdienstverlening snel en accuraat te distribueren naar verschillende overheden. • En om verwijzigingen naar meer gedetailleerde informatie ter zake bij te houden • IPDC levert de informatie aan die websites ofwel kunnen overnemen ofwel verder kunnen bewerken.  Publicatiemodel + Redactiemodel (post-factum)

 11. Actoren

 12. Centrale actoren Vlaamse overheidPortaal, contactcentrum, … VVSG/V-ICT-ORVertegenwoordiger, interne werking, kennis Redactie Eindredactie Domeinexperten Systeembeheer FEED BACK ID Producten- en diensten Lokaal bestuurWeb, publicaties, balie, interne werking IT-partners lokale besturen BurgerVragen, behoeften, help!

 13. Centrale actoren • Redactie • Vlaamse poot – ingebed in werking Infolijn • Lokale poot – ingebed in werking VVSG/V-ICT-OR??? • Verzorgt generieke deel van de informatie • Redactiereglement • Meteen publicatie! • Eindredactie • Kleine groep • Controle post factum / periodieke controle • Verwerking feedback • Aansturing redactie • Systeembeheer / domeinexperten / ondersteuning en promotie • ‘Afnemer’ • Neemt gegevens over: handmatig/geautomatiseerd • Wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen • Zorgt voor verwijzing naar lokale informatie (geautomatiseerd/handmatig) • Feedback (ook door brede publiek)

 14. En verder …

 15. En verder … • Nog geen afgerond verhaal,maar een verhaal van samenwerken/samen-werken/samen werken • Workshop leveranciers deze namiddag! • Nog een aantal openstaande punten:

 16. En verder … • Hoe zien de leveranciers een IPDC? • Hoe zien ze hun rol? • Wat is wenselijk? • Wat is haalbaar? Do’s / don’ts • Huidige pakketten • Toekomstige evoluties • Welke uitwisselingsstandaarden zijn mogelijk: rss, push/pull, … • Hoe kunnen we verwijzing bijhouden? • Automatisch? Vaste URL (met redirects), spiders + verwijzingen, handmatig? • Zijn linkcheckers een probleem? • Bijhouden welke gemeente welke dienst aanbiedt?

 17. Nog vragen? E-GOVERNMENT Meer informatie : http://www.corve.be en http://www.corve.be/lokaal Jan.godderis@bz.vlaanderen.be , 02 553 20 14 23/10/2014