Download
smallest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SMALLEST PowerPoint Presentation

SMALLEST

385 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SMALLEST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SMALLEST Solutions for Microgeneration to ALLow Energy Saving Technology HORNAFJÖRÐUR SEPTEMBER 2009 Enok Jóhannsson

  2. Þörfin á SMALLEST • Skortur á þjálfun, fræðslu og vitund um endurnýjanlega orku sameiginlegt vandamál í aðildarlöndunum • SMALLEST mun taka á þessu vandamáli með því að; skapa nýja þjónustu sem eykur gæði þjálfunar, handleiðslu og þjónustu á sviði smærri endurnýjanlegra orkugjafa (Micro Renewable Energy Sources - MRES) • Sérstaða Íslands • Gnægð hagkvæmra endurnýjanlegra orkugjafa • Áherslur á skilvirkari orkunotkun í stað framleiðslu

  3. Markmið • Yfirmarkmið er að auðvelda jaðarsvæðum aðgang að MRES • Önnur markmið eru að: • Auka gæði ráðgjafaþjónustu á jaðarsvæðum • Auka áhuga meðal jaðarsvæða á kostum MRES • Hjálpa jaðarsvæðum að finna hagstæðustu MRES • Útvega jaðarsvæðum handleiðslu til sjálfshjálpar við nýtingu á MRES • Útvega aðgang að fagfólki ásamt aðstoð við innleiðingu og viðhald MRES • Samþætta allar nýjungar SMALLEST við opinbera ráðgjafaþjónustu • Innleiða nýtt þjálfunar og handleiðslu kerfi fyrir opinbera ráðgjafaþjónustu • Tryggja fulla útbreiðslu á öllu NPP svæðinu • Tryggja sameiginlegan gæðastaðal á MRES ráðgjöf á öllum jaðarsvæðum • Skapa vettvang fyrir þjálfun og þekkingu á MRES á jaðarsvæðum • Skapa vettvang fyrir faglega og hagnýta kunnáttu á MRES á jaðarsvæðum • Hvetja til sjálfbærra MRES og útvega handleiðslu til að innleiða þá • Tryggja sjálfbærni SMALLEST þjónustunnar

  4. Ávinningur • Efnahags-, umhverfis- og samfélagslegur ávinningur gegnum: • hagkvæmari orkunýtingu og orkusparnað • lækkun á niðurgreiðslu ríkisins vegna húshitunarkostnaðar • nýtingu á innlendum orkugjöfum í stað innflutts jarðefnaeldsneytis • auknar rannsóknir og alþjóðlegt samstarf á sviði endurnýjanlegrar orku • aðgang að sérfræðiþekkingu og yfirfærslu, öflun og miðlun þekkingar • aukna sjálfbærni sem styrkir samkeppnistöðu og sjálfstæði jaðarsvæða • jákvæða byggðaþróun - bætt búsetuskilyrði og lífsgæði íbúa • staðlað stoðferli sem virkjar sameiginlega fagkunnáttu á NPP svæðinu • samdrátt í notkun hefðbundinna mengandi orkugjafa og í losun CO² • aukna fræðslu og vitund um mikilvægi endurnýjanlegrar orku

  5. Þátttakendur • Innlendir samstarfsaðilar • Orkusetur • Orkustofnun • Erlendir samstarfsaðilar frá öllum 9 landsvæðum NPP • 9 partners • 5 associate partners • Hlutverk samstarfsaðila • Þekking/yfirfærsla • Tækni/reynsla • Hagsmunaaðilar • Opinberir fagaðilar • Löggjafarvaldið • Sveitarfélög • Fyrirtæki • Almenningur

  6. Umfang og næstu skref Verkefnatímabil júlí 2009 – júní 2012 • Kostnaður • Heildarkostnaður €3.000.000 • Þróunarfélag Austurlands €215.000 • Kick-off fundur Skotland ágúst 2009 • Stefnumótun - samhæfing og skipulag vinnunnar • Miðlun upplýsinga og kynning aðila • Hvað er framundan • Uppfæra umsókn – uppfylling skilyrða • Frumathugun – greina aðstæður á Austurlandi • Tengja saman hagsmunaaðila og kynna þeim verkefnið • Fundur samstarfsaðila í október í Færeyjum

  7. enok@austur.is www.austur.is