Download
nechajte sa inspire ova od esri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nechajte sa INSPIRE-ovať od ESRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nechajte sa INSPIRE-ovať od ESRI

Nechajte sa INSPIRE-ovať od ESRI

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nechajte sa INSPIRE-ovať od ESRI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nechajte sa INSPIRE-ovaťod ESRI 8.júna 2010 Zvolen, Enviro-i-Fórum 2010 Juraj Kubeš, Peter Nemec

 2. INSPIRE - ArcGEO • ESRI – vedúci dodávateľ GIS na svete • ArcGEO je vedúci dodávateľ GIS softvéru na Slovensku • Priekopník interoperability, vektor. databáz, portálových riešení • Prvá bezošvá vektorová databáza SVM50, CPD, webové služby • Prvé funkčné INSPIRE riešenie používané SAŽP • ISO 9001:2000

 3. Riešenie pre INSPIRE • Plná implementácia INSPIRE podľa požiadaviek legislatívy (Zákon o NIPI, Smernica INSPIRE, Vykonávacie predpisy) • Ponuka a proces popísané na webe http://www.arcgeo.sk -> INSPIRE Riešenia • Rôzne formy podpory • softvér a potrebné služby • kompletné riešenie pre INSPIRE

 4. Povinná osoba • Kto je povinná osoba • Zákon o NIPI definuje povinnú osobu • Dôležité sú priestorové témy • MŽP koordinuje... • Úlohy povinnej osoby • Ukladá ich Zákon o NIPI, riadi sa takisto Smernicou INSPIRE a priebežne vydávanými Vykonávacími predpismi.

 5. Typy úloh pre povinnú osobu • Zabezpečenie metadát • Povinnosť vytvárať ich a aktualizovať. • Spracovanie priestorových údajov • Zabezpečiť okrem aktualizácie aj ich dostupnosť, súlad s predpismi a harmonizáciu hraničných priestorových údajov s ostatnými povinnými osobami dotknutého štátu EÚ. •  Spustenie služieb • Zriadenie a prevádzkovanie služieb, ku ktorým boli vytvorené metadáta, zabezpečenie prepojenia súboru priestorových údajov a ich služieb so sieťovými službami. • Z portfólia sieťových služieb je potrebné zabezpečiť vyhľadávacie, zobrazovacie, ukladacie a transformačné služby.

 6. Ako na to? • Analýza • úloh a termínov, • údajov a ich zdrojov (spracovať, aktualizovať), • metadát a ich zdrojov (zapracovať existujúce). • Návrh riešenia • úroveň rámcového návrhu, realizačný projekt, • popis procesu, • popis softvéru a služieb. • Implementácia

 7. Proces • Tvorba metadát je časovo prvá povinná úloha, ale vyžaduje poznanie celého procesu a prípravu. • Potrebné usporiadať a zorganizovať údaje pred ich ďalším používaním.

 8. Spracovanie dát • Cieľom sú dobre organizované a korektné údaje. • Podporujú procesy organizácie. • Spĺňajú dátovú špecifikáciu pre odpovedajúce priestorové témy INSPIRE. Požiadavky na údaje v rámci organizácie môžu byť iné, než požaduje DŠ INSPIRE.

 9. Spracovanie dát – V1 • Potreby organizácie nepresahujú DŠ INSPIRE

 10. Spracovanie dát – V2 • Organizácia vyžaduje detailnejšie a inak štruktúrované údaje

 11. Metadátový portál TP SSC • Technické podmienky • Podpora výrobného procesu • Kompletné informácie o objektoch • Katalóg objektov

 12. Tvorba metadát • Cieľom sú metadáta, ktoré: • korektne popisujú údaje (vlastné aj pre DŠ INSPIRE), • sú v súlade so špecifikáciou INSPIRE pre metadáta. • Potrebné nástroje pre: • import existujúcich metadát, • tvorbu nových a aktualizáciu jestvujúcich.

 13. Správa priestorových údajov a metadát • Cieľ – bezproblémová a jednoduchá správa, viacužívateľský prístup, jednoduchá tvorba podkladov pre INSPIRE. • Potrebné nástroje pre: • Údržbu a aktualizáciu dát • Nástroje na export dát do výmenného formátu podľa INSPIRE • Aktualizáciu metadát

 14. Sieťové služby • Zapojenie údajov do infraštruktúry • Sprevádzkovanie softvéru pre: • vyhľadávacie, zobrazovacie, ukladacie, transformačné služby. • + licencovanie, kontrola prístupu, monitoring.

 15. Naše riešenie • Tvorba, správa a údržba dát a metadát • Tradičné nástroje ArcGIS Desktop • Rozšírenie DataInteroperability • Rozšírenie Import VGI • INSPIRE Metadata Editor • Portálová editácia metadát

 16. Naše riešenie - pokračovanie • Úroveň služieb • Nástroje na tvorbu vyhľadávacích, zobrazovacích, ukladacích a transformačných služieb. • ArcGIS Server • GeoportalExtension, • InspireFusion Center Extension • terraCatalog a mapClient • Nástroje na kontrolu a monitorovanie • securityManager • licenceManager • serviceMonitor • Anex I - dátove modely ako geodatabáza

 17. INSPIRE portál SAŽP • Prvá implementácie INSPIRE riešenia na území SR • Vyhľadávacie služby • Zobrazovacie služby • Tvorba metadát

 18. Zhrnutie Ponúkame: • osvedčený a efektívny proces, • silné softvérové nástroje, • poskytnutie služby, • kompletné riešenie. Sme vaši partneri pre INSPIRE.

 19. Ďalšie informácie • www.arcgeo.sk -> Riešenie pre INSIRE • kubes@arcgeo.sk

 20. Pozvánka na konferenciu • 7.-8. októbra 2010 • Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec • www.arcgeo.sk -> gisesrikonferencia 2010

 21. Ďakujem za pozornosť