Download
tiziano vecellio n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIZIANO VECELLIO PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIZIANO VECELLIO

TIZIANO VECELLIO

430 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TIZIANO VECELLIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TIZIANO VECELLIO Renesance Italský malíř

 2. TizianoVecellio

 3. TIZIANO VECELLIO * asi 1485 v PievediCadore † 27.8.1576 v Benátkách Byl nejslavnějším benátským malířem. Je jedním z představitelů vrcholné renesance. Maloval nejvíce podobizny. Všichni muži, počínaje papežem a císařem, si přáli, aby je Tizian portrétoval. Jeho tvorba vyniká zejména osobitým zacházením s barvou. Rozvinul techniku olejové malby, prováděnou širokými tahy štětce a hrubými barevnými nánosy. Pracoval předavším se světlem a barvou. Nemaloval už na dřevo, ale na plátno. Podle něj vznikla tiziánová barva. DÍLO: • Venuše před zrcadlem • Venuše urbinská • Danae a zlatý déšť • Autoportréty • Svatá Máří Magdalena • Muž s modrým rukávcem

 4. Venuše před zrcadlem

 5. Venuše a Cupid

 6. Venuše urbinská

 7. Danae a zlatý déšť

 8. Adam a Eva

 9. Portrét PietraAretina

 10. Muž v červené čapce

 11. Svatá Máří Magdalena

 12. Muž s modrým rukávcem

 13. Autoportrét

 14. ZDROJE:http://sni-svuj-sen.blog.cz/0910/tizian&docid=KDIG9DFW79rxSM&w=275&h=440&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=734&vpy=82&dur=3027&hovh=284&hovw=177&tx=104&ty=151&page=1&tbnh=137&tbnw=90&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0&biw=1280&bih=605http://www.abm-enterprises.net/czech/artgallery2.html&docid=ZiWYcPUKNVk_BM&w=667&h=819&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=252&dur=12449&hovh=249&hovw=203&tx=94&ty=167&page=2&tbnh=131&tbnw=121&start=21&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:21&biw=1280&bih=605http://dreamdogsart.typepad.com/art/2008/10/omg-another-titian-dog-art-masterpiece.html&docid=xjFGMCx1kYk8_M&w=400&h=288&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=628&vpy=280&dur=12434&hovh=190&hovw=265&tx=124&ty=105&page=6&tbnh=131&tbnw=175&start=107&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:107&biw=1280&bih=605http://picasaweb.google.com/lh/photo/BXQGF4XE9gyRABa6WN3O7w&docid=3DkWByBK-tIRpM&w=1000&h=715&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=426&vpy=237&dur=203&hovh=190&hovw=266&tx=106&ty=114&page=7&tbnh=133&tbnw=173&start=128&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:128&biw=1280&bih=605http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tizian_012.jpghttp://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7961http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7976http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7972http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7958http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tizian_078.jpg&docid=Kqhm_DFGQb89rM&w=2536&h=3229&ei=vm4tTozLCIegOsvB9NQK&zoom=1&iact=hc&vpx=168&vpy=153&dur=1435&hovh=253&hovw=199&tx=113&ty=104&page=1&tbnh=131&tbnw=98&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1280&bih=605http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/artist/bandinelli.htm&docid=HtH_v3gyHPyEoM&w=463&h=600&ei=vm4tTozLCIegOsvB9NQK&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=185&dur=546&hovh=256&hovw=197&tx=110&ty=153&page=3&tbnh=138&tbnw=114&start=44&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:44&biw=1280&bih=605ZDROJE:http://sni-svuj-sen.blog.cz/0910/tizian&docid=KDIG9DFW79rxSM&w=275&h=440&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=734&vpy=82&dur=3027&hovh=284&hovw=177&tx=104&ty=151&page=1&tbnh=137&tbnw=90&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0&biw=1280&bih=605http://www.abm-enterprises.net/czech/artgallery2.html&docid=ZiWYcPUKNVk_BM&w=667&h=819&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=252&dur=12449&hovh=249&hovw=203&tx=94&ty=167&page=2&tbnh=131&tbnw=121&start=21&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:21&biw=1280&bih=605http://dreamdogsart.typepad.com/art/2008/10/omg-another-titian-dog-art-masterpiece.html&docid=xjFGMCx1kYk8_M&w=400&h=288&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=628&vpy=280&dur=12434&hovh=190&hovw=265&tx=124&ty=105&page=6&tbnh=131&tbnw=175&start=107&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:107&biw=1280&bih=605http://picasaweb.google.com/lh/photo/BXQGF4XE9gyRABa6WN3O7w&docid=3DkWByBK-tIRpM&w=1000&h=715&ei=qGQtTpybDYOCOvjGhM8K&zoom=1&iact=hc&vpx=426&vpy=237&dur=203&hovh=190&hovw=266&tx=106&ty=114&page=7&tbnh=133&tbnw=173&start=128&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:128&biw=1280&bih=605http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tizian_012.jpghttp://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7961http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7976http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7972http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7958http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tizian_078.jpg&docid=Kqhm_DFGQb89rM&w=2536&h=3229&ei=vm4tTozLCIegOsvB9NQK&zoom=1&iact=hc&vpx=168&vpy=153&dur=1435&hovh=253&hovw=199&tx=113&ty=104&page=1&tbnh=131&tbnw=98&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1280&bih=605http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/artist/bandinelli.htm&docid=HtH_v3gyHPyEoM&w=463&h=600&ei=vm4tTozLCIegOsvB9NQK&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=185&dur=546&hovh=256&hovw=197&tx=110&ty=153&page=3&tbnh=138&tbnw=114&start=44&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:44&biw=1280&bih=605