Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sıvı Ölçüleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sıvı Ölçüleri

Sıvı Ölçüleri

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sıvı Ölçüleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sıvı Ölçüleri

  2. Su, süt, benzin ve zeytinyağı gibi maddeler sıvı ölçüleri ile ölçülür. Sıvı ölçü birimi litredir. Kısaca ℓ ile gösterilir.

  3. Litrenin Askatları Litrenin askatları desilitre, santilitre ve mililitredir. Desilitre = Litrenin onda biridir. Kısaca dℓ ile gösterilir. litre desilitre ℓ dℓ

  4. Litrenin Askatları Litrenin askatları desilitre, santilitre ve mililitredir. Desilitre = Litrenin onda biridir. Kısaca dℓ ile gösterilir. Santilitre = Litrenin yüzde biridir. Kısaca cℓ ile gösterilir. litre desilitre ℓ santilitre dℓ cℓ

  5. Litrenin Askatları Litrenin askatları desilitre, santilitre ve mililitredir. Desilitre = Litrenin onda biridir. Kısaca dℓ ile gösterilir. Santilitre = Litrenin yüzde biridir. Kısaca cℓ ile gösterilir. Mililitre = Litrenin binde biridir. Kısaca mℓ ile gösterilir. litre desilitre ℓ santilitre dℓ mililitre cℓ mℓ

  6. Litrenin Askatları Verilen bu sıvı ölçüsü birimlerini tekrar görelim ; temel birim LİTRE : ℓ desilitre : d ℓ =0,1 ℓ litrenin askatları santilitre : cℓ =0,01 ℓ mililitre : mℓ =0,001 ℓ

  7. Litrenin Askatları Birkaç alıştırma yapalım ; 1 ℓ = 10 dℓ = 100 cℓ = 1000 mℓ 5 ℓ = 50 dℓ = 500 cℓ = 5000 mℓ 38 ℓ = 380 dℓ = 3800 cℓ = 38 000 mℓ 675 ℓ = 6750 dℓ = 67 500 cℓ = 675 000 mℓ