Download
module 7 hoofdstuk 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Module 7 – Hoofdstuk 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Module 7 – Hoofdstuk 3

Module 7 – Hoofdstuk 3

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Module 7 – Hoofdstuk 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Module 7 – Hoofdstuk 3 UnifiedModelingLanguage

 2. UnifiedModelingLanguage (1) • UML is in 1996 ontstaan • Fusie van drie bestaande objectgeoriënteerde methoden:  • Object Modeling • OOSE • De methode van GradyBooch

 3. UnifiedModelingLanguage (2) Is een visuele modelleertaal Kent een standaardnotatie Definieert de basisconcepten van objectgeoriënteerde analyse en ontwerp

 4. UnifiedModelingLanguage (3) Omvat een aantal diagrammen voor de communicatie tussen deze concepten Is geen complete methode, maar het voegt tools, technieken en processen samen

 5. Use Case (1) In UML spelen use-cases een centrale rol Een use-case is een beschrijving van de wijze waarop een systeem kan worden benut

 6. Use Case (2) Met use-cases laat je zien welke functionaliteit een systeem heeft Een use-case wordt beschreven in ‘gewone’ taal

 7. Scenario Bij iedere use-case hoort een uitgewerkt scenario Hierin beschrijf je stap voor stap de interactie van de actor met het systeem

 8. Voorbeeld: geldautomaat • Aan de hand van een geldautomaat verduidelijken we de theorie van UML

 9. Use case • Geld opnemen • De gebruiker is de actor • De actor werkt samen met de geldautomaat

 10. Scenario Bij de use case ‘geld opnemen’

 11. Use case & de actor • Uit de use-case kun je opmaken dat: • de actor samenwerkt met het systeem • De interactie tussen actor en systeem(objecten) wordt weergegeven in een sequencediagram

 12. Sequencediagram (1) • Overzicht van welke acties van een actor bepaalde operaties van de objecten in gang zetten

 13. Sequencediagram (2) • In een sequencediagram staan de objecten naast elkaar

 14. Sequencediagram (3) • Op de naar beneden wijzende tijdlijn staan de activeringen van de methoden van de objecten

 15. Sequencediagram (4) • Met een pijl is aan te geven op welk moment een methode moet worden geactiveerd

 16. Collaborationdiagram (1) In een sequencediagram werden alle relaties tussen de objecten aangegeven Aan de hand hiervan kan een ontwerptool automatisch een collaborationdiagram genereren

 17. Collaborationdiagram (2) Alle verbindingslijnen zijn nu teruggebracht tot één lijn

 18. Diagrammen in UML • Meest voorkomende: • Use-casediagram • Classdiagram • Objectdiagram • Sequencediagram • Statediagram • Componentdiagram • Deploymentdiagram

 19. Use-case diagram Welke use-cases horen bij welke actoren?

 20. Classdiagram Overzicht van eigenschappen en methoden van de klassen en hun onderlinge samenhang

 21. Objectdiagram Geeft een situatie weer waarin een classdiagram kan verkeren Momentopname

 22. Sequencediagram • Een interactiediagram • Overzicht van communicatie tussen objecten • Dynamische gedrag van een systeem zichtbaar

 23. Statediagram • Een object kan in verschillende toestanden verkeren • Deze toestanden worden met het statediagram inzichtelijk gemaakt

 24. Componentdiagram • De samenhang tussen de afzonderlijke componenten van een systeem • Bijvoorbeeld • het databasegedeelte • de gebruikersinterface • het communicatiemechanisme

 25. Deploymentdiagram • Overzicht van • verschillende processors • de devices • de verbindingen hiertussen