1 / 18

Lời nói đầu

Lời nói đầu. Trong chuyện ăn uống thường ngày , vấn đề thịt bị nhiễm kháng sinh và hormone đôi khi được nêu ra .

regina
Télécharger la présentation

Lời nói đầu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lời nói đầu • Trong chuyện ăn uống thường ngày , vấn đề thịt bị nhiễm kháng sinh và hormone đôi khi được nêu ra . • Thật vậy, đây cũng là mối ưu tư chung của nhiều người trong chúng ta. Đồng thời với các sự phát minh và tiến bộ khoa học thì việc sử dụng thuốc kháng sinh và hormonee trong chăn nuôi là điều tất yếu khó tránh khỏi • Vaäy chaát kích thích sinh tröôûng,hormone laø gì?noù coù taùc duïng vôùi vaät nuoâi ra sao vaø coù aûnh höôûng gì ñeán ngöôøi tieâu duøng • Chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu veà moät loaïi chaát maø nhieàu nhaø chaên nuoâi ñaõ söû duïng ñeå taêng hieäu quaû trong saûn xuaát

 2. I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG • hormone tăng trưởng ( growth hormone) giúp gia tăng hiệu suất của thực phẩm (feed efficiency) , thúc đẩy sự chuyển hóa thức ăn thành thịt một cách có hiệu quả hơn . Nói tóm lại là tiết kiệm được thức ăn nhưng con vật lại mau tăng cân , mau lớn hơn và cho 1 loại thịt có phẩm chất cao , mềm và ít mỡ . • hormone giúp con vật phát triển nhanh, mông nở, vai nở và thịt có màu đỏ rất hấp dẫn người tiêu dùng.

 3. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tác hại khi lượng hormone con tồn đọng lại trong cơ thể sinh vật.Nó ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cả thế giới khuyến cáo không nên sử dụng hormone tăng trưởng trong chăn nuôi

 4. 1.SALBUTAMOL 2.CLENBUTEROL 3.BST (BOVINE SOMATOTROPIN) 4.PST (PORCINE SOMATOTROPIN) 5. MELENGESTROL ACETATE(MGA) 6. TRENBOLONE ACETATE 7.ESTRADIOL 8. PROGESTERONE 9.ZERANOL 10. DES (DIETHYLSTYLBESTRONE) 11.RACTOPAMINE 12. CIMATEROL 13. ZILPATEROL 14. AVOPARCIN 15. VIRGINAMYCIN 16. MONENSIN 17. SALINOMYCIN 18. OLEANDOMYCIN II.CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG Hiện nay,trên thế giới sử dụng khá nhiều loại chất kích thích tăng trưởng ở đọng vật nhằm tăng hiệu quả trong chăn nuôi.Điển hình là các loại chất sau:

 5. chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về salbutamol

 6. nội dung • 1. CẤU TẠO HÓA HỌC • 2.CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG LÊN CƠ THỂ • 3.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở NƯỚC TA • 4.TÁC HẠI ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG • 5.KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

 7. A. C Ấ U T Ạ O H Ó A H Ọ C SALBUTAMOL : : [1-(4-(RS)-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)-2-(t-butylamino) ethanol]

 8. CTCT SALBUTAMOL

 9. BẢN CHẤT CỦA SALBUTAMOL • Salbutamol thuộc nhóm chất Beta-Agonist-một nhóm chất tương tự như hormone nhưng là của hormone adrenaline và nor-adreinaline do tủy của tuyến thượng thận tiết ra • Bản chất của những chất này là những dẫn chất của amino acid. • Salbutamol có tác dụng làm giãn phế quản, giãn cơ trơn cuống phổi, điều khiển các chất dinh dưỡng hướng tới mô cơ, tăng quá trình sinh tổng hợp protein để tích lũy nạc và giảm mỡ trong cơ thể • chất này bị phân giải khi ở nhiệt độ cao.

 10. B .CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG LÊN CƠ THỂ SINH VẬT • Salbutamol [1-(4-(RS)-hydroxy-3-hyroxymethylphenyl)-2-(t-butylamino)ethanol] là chất chủ vận thụ thể adrenergic b2(b2-adrenoceptor agonist) có tác dụng trên cơ trơn và cơ xương,gồm có :dãn phế quản,dãn cơ tử cung và run.Tác dụng dãn cơ trơn tùy thuộc vào liều dùng và cho rằng xảy ra thông qua hệ thống adenyl cyclase_AMP vòng, với việc thuốc gắn vào thụ thể b-adrenergic tai jmangf tế bào gây ra sự biến đổi ATP thành AMP vòng làm hoạt hóa protein kinase

 11. Điều này dẫn đến sự phosphoryl hóa các protein và cuối cùng làm gia tăng canci nội bào loại liên kết;calci nội bào ion hóa bị giảm bớt gây ức chế liên kết actin-myosin, do đó làm dãn cơ trơn.Một bác sĩ ở Chi cục Thú y TPHCM cho rằng loại thuốc này có công dụng “triển dưỡng cơ”, phát triển triệt để phẩm giống làm cho cơ vật nuôi phát triển nhanh, đùi to u như một “vận động viên đô vật”. Ngoài ra, thuốc còn giúp cho gia súc có da dẻ hồng hào khá hấp dẫn

 12. C.Tình hình sử dụng trên thế giới và ở nước ta • Trên thế giới hiện nay có lối 12 quốc gia đã sử dụng hormonees tăng trưỡng trong chăn nuôi . • Các tổ chức quốc tế sau đây đều đồng ý và hậu thuẩn phương pháp sử dụng hormonee tăng trưỡng trong chăn nuôi . Đó là Tổ Chức Y Tế Thế Giới ( WHO ) , Tổ Chức Lương Nông Thế Giới ( FAO ) , Groupe de Travail de la Commission Européenne sur les Agents anabolisants dans la Prouction Animale , Commission du Codex Alimentaire , và Codex Committee on residue in Veterinary Drugs in Foods ( CC/RVDF ) . Codex Alimentarius ấn định liều lượng thường nhật khả chấp ( acceptable daily intake ) cũng như liều lượng tối đa của tồn dư hormonee ( maximum residue limit ) .

 13. Các nhà khoa học châu Âu rất khắt khe . Họ cho rằng dù với 1 liều lượng cực nhỏ ( khoa học gọi là trace ) đi nửa , hormonee vẩn có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Mối liên hệ giửa sự tiêu thụ thịt đỏ (thịt bò, heo, cừu) và cancer đã được giới khoa học nhìn nhận từ lâu rồi .Và họ rất nghiêm túc trong việc sử dụng các hormonee kích thích sinh trưởng ở trâu và bò,heo.Ngày 23 tháng 7/2003 Uỷ ban an toàn thực phẩm EU chính thức khẳng định việc ban bố lệnh cấm sử dụng tất cả các loại chất kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi và lệnh cấm này đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

 14. đối với tình hình nước taSalbutamol là chất bị Bộ NN-PTNT cấm sử dụng từ năm 2002.Mặc dù bị cấm nhưng các chất này vẫn được lén lút sử dụng trong TACN. Theo kết quả nghiên cứu, các loại hormonee kích thích tăng trưởng đang được sử dụng khá phổ biến ở phía Nam với nguồn cung cấp chủ yếu từ Trung Quốc.Phạm vi lấy mẫu xét nghiệm chỉ là ở một số tỉnh phía Nam trong khi tốc độ phát triển chăn nuôi của khu vực phía Bắc,đặc biệt là Đồng bằng sông hồng đang tăng mạnh.Như vậy, khả năng sử dụng hormonee tăng trưởng ở khu vực này là điều khó tránh,bởi Đồng bằng song Hồng rất gần biên giới phía Bắc

 15. D tác hại đến sức khỏe • Trong nhiều thập kỷ qua, trên thế giới đã có nhiều báo cáo về tình hình ngộ độc xảy ra trên người. • sự chưa tiêu hóa hết của sALBUTAMOLtrong các sản phẩm chăn nuôi gây những rối loạn chức năng tim và phổi như tim đạp nhanh, run cơ, đau đầu, buồn nôn... • Các chất khoáng bổ sung vào thức ăn không những gây những tác hại về vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn gây tác hại về môi trường Người tiêu dùng hãy cảnh giác với những miếng thịt lợn có màu đỏ khác thường so với màu đỏ của thịt lợn thông thường.

 16. KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Các khuyến cáo quan trọng nhất là: • Sử dụng thận trọng các hormone sinh trưởng trong chăn nuôi (đủ lượng,có giấy phép sử dụng) • Kiểm tra và giám sát việc sử dụng hormonee không gây hại cho con người • Phát triển một số mô hình có khả năng đánh giá được mức độ rủi ro cũng như lợi ích của việc sử dụng hormone sinh trưởng trong chăn nuôi. • Hạn chế tối đa việc sử dụng hormone tăng trưởng,nhất là các chất có hại • Cảnh giác với những miếng thịt màu sắc hấp dẫn và tươi hơn bình thường

 17. Nhận biết thịt chứa hormonee thịt sd hormone • Rất khó phân biệt thịt lợn có hormone tăng trọng với thịt lợn thường. Nhưng có thể nhận biết qua một số dấu hiệu như: Thịt chứa hormone có đặc điểm rất nạc, khi nấu ra nhiều nước, ăn bở, không đậm đà, hơi có màu nhạt, sắc thịt kém hồng. Nếu dùng quá nhiều thuốc gần với thời gian giết mổ thì còn có thể ngửi thấy mùi khai …

 18. THE END cảm ơn sự chú ý của cô và các bạn

More Related