Download
afdeling r ntgendiagnostisk afdeling udarbejdet af tine nymann n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling Udarbejdet af: Tine Nymann PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling Udarbejdet af: Tine Nymann

Afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling Udarbejdet af: Tine Nymann

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling Udarbejdet af: Tine Nymann

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling Udarbejdet af: Tine Nymann

 2. Journal nr.: E-mail: Tine.Nymann@ouh.regionsyddanmark.dk

 3. Dato: 24. september 2007 Telefon: 6541 1866

 4. Dagsorden

 5. ERFA-møde

 6. Tidspunkt: Onsdag d. 26. september kl. 14.00 – 15.00

 7. Sted: Biblioteket 1. sal

 8. Deltagere:

 9. Afdelingsradiograf Kirsten Pehrson – sikkerhedsleder for radiografer, 1. sal

 10. Radiograf Ali Ahmad – sikkerhedsrepræsentant for 1. sal

 11. Afdelingsradiograf Ellen Nielsen – sikkerhedsleder for radiografer, kælder

 12. Radiograf Mona Lynggård – sikkerhedsrepræsentant for kælder

 13. Afdelingsradiograf Hanne Bøgholm – sikkerhedsleder for radiografer, stuen

 14. Radiograf Mostafa Nour-Eddin – sikkerhedsrepræsentant for stuen

 15. Ledende sekretær Lisbeth Høg Madsen – sikkerhedsleder for sekretærgruppen

 16. Sekretær Kirsten Thinggaard – sikkerhedsrepræsentant for sekretærer

 17. Fotograf Vivian Lundgren – sikkerhedsrepræsentant for fotografer

 18. Radiograf René Gordon Larsen – næstformand i A-MED

 19. Overradiograf Lene Tarp

 20. Afbud:

 21. Kirsten Pehrson.

 22. Velkomst v/ Lene Tarp.

 23. Fastlæggelse af dato for næste møde.

 24. Nye APV’er siden sidst. • Fremtidig mødeform. • Eventuelt.

 25. Venlig hilsen

 26. Lene Tarp