Download
interculturele communicatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interculturele Communicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interculturele Communicatie

Interculturele Communicatie

307 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Interculturele Communicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Interculturele Communicatie • Een theoretische omkadering

  2. Inhoud • Het communicatiemodel • Definitie interculturele communicatie • Het belang van interculturele communicatie • Conclusie

  3. Wat is communicatie?

  4. Het communicatiemodel Taal: Gesproken en lichaamstaal Zender: boodschap Ontvanger: Betekenis coderen decoderen Reactie

  5. Onderdelen van het communicatiemodel • De zender • De ontvanger • De boodschap • Coderen / decoderen

  6. Ruis binnen het communicatiemodel • Interne ruis • Externe ruis • Maar ook culturele ruis

  7. Culturele ruis • Emblemen, gebaren, uitdrukkingen,... kunnen in de verschillende culturen een andere betekenis hebben.

  8. Definitie van interculturele communicatie !!!! Intercultureel >< interraciaal !!!!

  9. Het belang van interculturele communicatie

  10. Ons team • De Keyser Tim • Vander Bracht Els • Vandemeulebroucke Anje • Vanerdeghem Claudia • Vijls Hye-Sook