Download
lugemine lumevangis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lugemine Lumevangis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lugemine Lumevangis

Lugemine Lumevangis

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lugemine Lumevangis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LugemineLumevangis Katrin Kisand

  2. On öö. Väjas sajab lund.

  3. Hommikul ärkavad Piia, Mart Mati ja Kadi vara üles. Lapsed panevad riidesse. Nad lähevad kööki. Ema on köögis. Piia küsib: „Kus isa on?” Kus isa on?

  4. Ema ütleb:”Isa on juba õues. Minge isale appi.” Isa on juba õues. Pange riidesse ja minge isale appi.

  5. Lapsed lähevad õue.

  6. . Isal on lumelabidas. Isa lükkab lumelabidaga lund. Mart võtab ka lumelabida . Isa auto on lumine. Mart lükkab lumelabidaga lume auto pealt ära.

  7. Piia ja Kadi võtavad luuad. Piia pühib luuaga kõnniteed, aga Kadi pühib luuaga treppi. ja Kadi võtavad luuad. Piia Piia Piia pühib luuaga kõnniteed. Pühib luuaga treppi. Kadi

  8. Väiksel Matil ämber. Ämbri sees on liiv. raputab kõnniteele liiva. Nüüd ei ole enam libe. Mati lippab ringi ja valvab lapsi. Muri

  9. Nüüd on kõik valmis. Lapsed ja isa lähevad tuppa. Ema keedab lastele teed ja isale kohvi. Isa on rõõmus: „Tublid lapsed! Äitäh abi eest.” Tublid lapsed. Aitäh abi eest!

  10. Kasutatud materjalid: • http://office.microsoft.com/et-ee/clipart/default.aspx