Download
reljeefi lugemine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RELJEEFI LUGEMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RELJEEFI LUGEMINE

RELJEEFI LUGEMINE

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RELJEEFI LUGEMINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RELJEEFI LUGEMINE Raivo Aunap

 2. Reljeefi tüüpesitused Horisontaalid ja kõrguspunktid Reljeefi kaldvarjutus Kõrgusvärving Kõrgusvärving varjutusega

 3. Horisontaalide tüübid • Juhthorisontaalid • Põhihorisontaalid • Poolhorisontaalid • Abihorisontaalid

 4. Kõrguste tuvastamine • Lõikevahe NB! NB! NB! Plaanil:

 5. Kõrguste tuvastamine • Kõrgusarvud • Langujooned • Kõrgusarvudesuund 209 186

 6. Reljeefi elemendid Positiivsed ja negatiivsed pinnavormid Nina, seljandik Orvand, org, nõgu Sadul

 7. Sarnaste kolmnurkade printsiip

 8. Profiili koostamine A mäest alla üles B

 9. Profiili koostamine A B

 10. A B A B Profiili koostamine 210 200 190 180 170

 11. Paisjärve planeerimine C Hmax = 186,6 Hmin = 181,0