12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA - PowerPoint PPT Presentation

12 16 n san 2010 omg kullanici ve tekn k bakim e t m belek antalya n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

play fullscreen
1 / 24
12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA
302 Views
Download Presentation
rodd
Download Presentation

12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.CÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞIDevlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA Otomatik İstasyon Ünitesi

 2. OTOMATİK İSTASYONLARA GENEL BAKIŞ 1. Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu Tanımı 2. Türkiye’deki Durum Salih ÇAKIL- Mustafa MOROVA 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA 3. Kullanım Alanları ve Amaçları 4. Omgilerin Genel Yapısı 5. Geleceğe Yönelik Planlar

 3. 1. Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu Tanımı • Otomatik meteoroloji gözlem istasyonları; • Meteorolojik değişkenlerin en az bir tanesini (hava • sıcaklığı, nem basınç, rüzgar hızı vb.) yerinde • otomatik olarak • Ölçen, • İşleyen, • Saklayan, • İleten, • Görüntüleyen • Sistemlerdir. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 4. AWOS =AutomatedWeatherObservingStations OMGİ = Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 5. 2. Türkiye’deki Durum 3254 SAYILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3254 Kabul Tarihi : 8/1/1986 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 14/1/1986 Sayı: 18988 Madde 1- Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıstırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çesitli sektorler icin hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak icin Başbakanlığa bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA (Ek fıkra : 17/6/1992 - 3812/2 md.)Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

 6. Diğer Kuruluşların İstasyon Açabilmelerinin İzne Bağlanması Madde 27- Özel ve kamu kuruluşları gerekli görulen hallerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik rasatları yapabilirler ; ancak bu rasatlar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün izni olmadan hiçbir suretle yayınlanamaz. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 7. TÜRKİYE’ MEVCUT OTOMATİK İSTASYONLAR • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü………………….…….459 • Tarım Bakanlığı ve bağlı genel müdürlükleri • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü • Çevre ve Orman Bakanlığı • Elektrik İşleri Etüt İdaresi • DSİ • Orman Araştırma Müdürlükleri • Üniversiteler (Ankara Üniversitesi, İTÜ vb.) • TUBİTAK Projelerini yürüten kurum ve kuruluşlar • Devlet Hava Meydanları İşletmesi • İstanbul Büyükşehir Belediyesi – AKOM…………………….…….10 • Rize Valiliği RABİS………………………………………….………….……..10 • İzmir Büyükşehir Belediyesi • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ………………………………………...2 • Özel Kurum ve Kuruluşlar 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 8. DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNDE BULUNAN OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONLAR 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 9. TEFER Projesi Kapsamında kurulan 206 OMGİ’nin dağılımı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 10. 2009’da Kurulan 150 OMGİ’nin dağılımı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 11. 3. Kullanım Alanları ve Amaçları • Havacılık amaçlı • Kara yolu ulaşımı amaçlı • Deniz yolu ulaşımı amaçlı • Hidrolojik amaçlı • Tarımsal amaçlı • Çevresel amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 12. Havacılık amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 13. Karayolu amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 14. Denizcilik amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 15. Hidrolojik amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 16. Tarımsal amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 17. Çevresel amaçlı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 18. 4. Omgilerin Genel Yapısı 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 19. Otomatik meteoroloji istasyonlarında kesinlikle olması gereken birimleri Algılayıcılar-Ölçerler (Sensörler) Veri toplama-işleme birimi (DataLogger) İhtiyaca göre aşağıdaki birimlerin de bulunması gerekmektedir.. Sensörler ile Datalogger arasındaki haberleşme üniteleri Görüntüleme birimleri (LCD,Ekran, Bilgisayar, vb) Datalogger ile Görüntüleme Bilgisayarları arasındaki haberleşme Verilerin kayıtlarının saklandığı yer Görüntüleme ile merkez (Genel Müdürlük) arasındaki haberleşme Üniteleri Veri kontrol ve arşivleme 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 20. Otomatik Meteoroloji Gözlem istasyonlarında Ölçülen meteorolojik değişkenler • Rüzgar hız • Rüzgar yönü • Hava sıcaklığı • Hava nemi • Toprak üstü sıcaklığı • Toprak sıcaklıkları • Toprak nemi • Hava Basıncı • Yağış Miktarı • Kar yüksekliği • Küresel güneşlenme • Direkt güneşlenme • Güneşlenme süresi • Bulut Yüksekliği • Görüş mesafesi • Hali hazır hava durumu • Yıldırım sayısı • Buharlaşma • Yaprak nemi • Dalga yüksekliği • vb 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 21. Otomatik Gözlem Sisteminin Avantajları • Gözlemlere standart getirir • Ölçüm örneklenmesi çok fazla arttırılabilir. • Parametreler gündüz ve gece sürekli ölçülebilir • Daha fazla doğruluk sağlar. (Otomatik kalite kontrolü) • Daha fazla güvenirlik. • Meteorolojik verilerin görüntülenmesini sağlar • Data arşivine yerel ve uzaktan erişim imkanı tanır • Çevre şartlarından etkilenmez. • Okuma hatalarını ortadan kaldırır. • Otomatik mesaj oluşumu ve gönderimini sağlar • Ekonomiktir. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 22. Otomatik Gözlem Sistemlerinin Dezavantajları • İyi yetişmiş TEKNİK PERSONEL gerektirir. • Tüm değişkenlerin ölçümü bugünkü teknoloji ile mümkün değildir.(Bulut kapalılığı ve tipi gibi) • Düzenli bakım gerektirir. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 23. 5. Geleceğe Yönelik Planlar • 2010 yılında ihalesi yapılacak 212 adet sinoptik otomatik istasyonu alımı ihalesi yapılacak. Kurulumu 2010 - 2011 içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarının yurdumuzun her ilçesinde bir otomatik istasyon olacak şekilde yapılandırılacaktır. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA

 24. Teşekkürler….. 12/16- NİSAN-2010 OMGİ KULLANICI VE TEKNİK BAKIM EĞİTİMİ Belek /ANTALYA Mustafa MOROVA Salih ÇAKIL 0312 302 2812 mmorova@dmi.gov.tr 0312 302 2812 scakil@dmi.gov.tr