Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cap a un nou model social PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cap a un nou model social

Cap a un nou model social

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cap a un nou model social

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cap a un nou model social “Viure SENZILLAMENT perquè altres, senzillament, puguin viure” Campanya de Càritas 2011-2012

 2. ¿Ets conscient que tens a les mansla possibilitat de fer,en aquesta terra, un tros de cel d’ESPERANÇAper a molts…?

 3. ¿Ets conscient que tens a les mans lapossibilitat de fer, en aquesta terra, un tros de tenebres de DESESPERANÇAper a molts…?

 4. ¿Som conscients que amb el nostre estil de viure… basat en el consumisme, a tenir més i millor, a coses d’un sol ús, a només preocupar-nos pel nostre benestar i interès…estem col·laborant perquè en el cel de la nostra terra NO hi brilli per a tothom el cel de l’ESPERANÇA?

 5. Vivim en un MODEL econòmic i social que ha portat moltes persones fins a... Vivim en un MODEL econòmic i social que ha portat moltes persones fins a...

 6. ...aquí 3 quartes parts de la FAMÍLIA HUMANA viu aquí… en el mur de la pobresa

 7. “Moltes persones, disposades a escandalitzar-se per coses secundàries, semblen tolerar injustícies inaudites. Mentre els pobres del món continuen trucant a la porta de l’opulència, el món ric corre el risc de no escoltar ja aquests trucs a la seva porta, a causa d’una consciència incapaç de reconèixer el que és humà.”(Caritas in veritate, 75)

 8. Ens han fet creure que podíem recórrer el camí del CREIXEMENT SENSE LÍMITS: produir sempre +, per guanyar +, consumir +, malbaratar +... Ens han fet creure que això repercutiria en el benestar i progrés de TOTS… ser + feliç

 9. Però la realitat ens ha fet baixar dels núvols per tocar de peus a terra…I descobrir quins són els SENYALS QUE MARQUEN I REGEIXEN AQUEST CAMÍ tan pervers que ésel model social i econòmic actual.

 10. ¿Quins senyals trobem en aquest camí...? ¿Quins senyals trobem en aquest camí...?

 11. Llars amb dificultats econòmiques

 12. Atur

 13. pobres Rics Augmenten els desnivells socials

 14. Preus Precarietat laboral Trobar feina Pobresa als països del Sud Pujada amb fort pendent

 15. Despesa social Protecció social Ajuda als països del Sud Baixada amb fort pendent

 16. Estat del Benestar Estrenyiment de la calçada

 17. Serveis Socials Calçada en mal estat

 18. Països del Sud Fora de circulació

 19. Recursos naturals Desaparició d’espècies Degradació mediambiental

 20. Mirada crítica Encén els llums per veure més bé els senyals D’AQUESTA CARRETERA

 21. S Tot gira al voltant del diner

 22. Mercats financers Banca Especuladors Calçada per la qual circulen mercaderies perilloses

 23. Paviment lliscant per la cobdícia

 24. Competitivitat

 25. Ètica Ètica als mercats financers als negocis Estacionament prohibit

 26. Comerç Comerç JUST internacional Prohibit avançar en el comerç just

 27. ODM 2015 Voluntat política Prohibit avançar en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

 28. 0´7 No contribució al progrés dels països empobrits

 29. 1 idealisme utopia Calçada amb limitació d’altura. No hi passen persones amb ideals enlairats.

 30. 1 persona Calçada amb limitació d’amplada. Passeu d’un en un, no comunitàriament.

 31. Mantingueu les distàncies TU JO Relacions superficials

 32. Consumisme

 33. Usar i llençar Abocador Malbaratament

 34. Prohibit despertar consciències Respecteu l’ensopiment col·lectiu

 35. pob res Exclosos No mireu a l’esquerra ni a la dreta... No sigui que veieu gent tirada i exclosa a la cuneta a causa del sistema econòmic actual.

 36. És urgent un CANVI DE SENTIT

 37. Economia Treball Política On TOT giri al voltant de l’ÉSSER HUMÀ. On tot estigui al seu servei, en harmonia amb la NATURALESA

 38. Viure amb el necessari Energies renovables On es practiqui UN ESTIL DE VIURE més humanitzador,respectuós amb elmedi ambient

 39. S On es realitzi una REDISTRIBUCIÓ JUSTA de la riquesa.

 40. On es… Cedeixi el pas a l’exclòs Cedeixi el pas al Sud

 41. 2015 ODM On tothom pugui gaudir “del veritable desenvolupament, que és el pas, per a cadascú i per a tots, de condicions menys humanes a condicions més humanes”.(Populorum progressio 20) Sense peatge

 42. Tenim el repte de construir plegats un camí per fer possible un món humà

 43. Necessitem persones amb “cor”, que amb la seva forma de viure... FACIN POSSIBLE AQUEST NOU CAMÍ

 44. Fent d’aquesta terra un cel on cada dia surti l’ESPERANÇA per a tothom És la proposta que et fa Càritas en nom de laCOMUNITAT CRISTIANA