Download
velkommen til f nlfs lederm te og fagseminar 25 02 til 26 02 2012 rica helsfyr hotel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til F/NLFs ledermøte og fagseminar 25.02 til 26.02.2012 Rica Helsfyr Hotel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til F/NLFs ledermøte og fagseminar 25.02 til 26.02.2012 Rica Helsfyr Hotel

Velkommen til F/NLFs ledermøte og fagseminar 25.02 til 26.02.2012 Rica Helsfyr Hotel

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til F/NLFs ledermøte og fagseminar 25.02 til 26.02.2012 Rica Helsfyr Hotel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til F/NLFs ledermøte og fagseminar 25.02 til 26.02.2012Rica Helsfyr Hotel F/NLFs ledermøte og fagseminar 2012

  2. Vennligst sett mobiltelefoner i stille modus. F/NLFs ledermøte og fagseminar 2012

  3. Administrativt • Registrering • Reisefordeling - Max 2 pr klubb - Gi meg summen, kr 2 pr km ved bil • Betaling: F/NLF får fellesregning - Gjelder helpensjon, dag pakker og middag i kveld - Faktureres klubbene i ettertid - Betaler selv drikke etc senest ved utsjekking før kl 12 i morgen • Klubbene blir fakturert etter seminaret • Er det noen som ikke er påmeldt middagen som ønsker å delta? • Er det noen med matintoleranse som ikke har sagt i fra? F/NLFs ledermøte og fagseminar 2012

  4. Program lørdag • 08.00 -10.00 Administrasjon • 10.00 -15.30 • - Styrets arbeid 2011 v/ Styret • - Status langtidsplan • - Handlingsplan 2013 • - Økonomi 2011 • - Klubbutvikling v/ Styret, Arne Mathisen og klubbrepresentanter Endringer i lovnorm for klubber etter Idrettstinget 2011 Spørsmål sendt ut 14 februar men påfølgende diskusjon • - EPU • - Orientering arbeidsgruppe toppidrett 2013-2015 v/Knut Lien • 15.30 -19.30 - SU innledning og presentasjon v/Leder SU - Statistikk 2009 v/Marianne Kvande - Veteranenes sikkerhetsdiplom v/VFSK - SU aktivitet 2011 v/Leder SU - SU plan 2012 v/Leder SU - Hendelsesrapporter og funn v/Tone Bergan/SU • 20.00 – - Felles middag • Lunsj ca 12:30 og pauser tilpasses gjennom dagen F/NLFs ledermøte og fagseminar 2012

  5. Program søndag • 08.00 - 10.00 Tiltak skjermkjøring/opplæring v/Endre Jacobsen mfl • 10.15 - 11.00 Presentasjon Voss HI plan v/Espen Høst • 11.15 – 12.00 Ny wing load kurve v/Knut Lien mfl • 12.15 – 13.00 Akustiske høydemålere elever v/Endre Jacobsen mfl • 13.00 - 13.45 Lunsj • 13.45 - 14.15 HD line erfaringer v/HI HAGL og Lesja • 14.15 – 15.00 Innmeldte saker fra HI’er v/Lesja - Sammenslåing GK 1 og GK 2 - • 15.00 - 16.00 Oppsummering / til disposisjon SU v/Leder SU • Pauser justeres ved behov F/NLFs ledermøte og fagseminar 2012