Download
tehni ke meritve n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tehniške meritve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tehniške meritve

Tehniške meritve

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tehniške meritve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tehniške meritve 2014/2015

 2. Uvod • Predstavitev stik, domača stran predmeta • Namen predmeta osnovna načela za vaše strokovno delo so podprta s teorijo • Teden predavanj nato teden vaj • Literatura učbenik [1] Dobovišek: Tehniške meritve v strojništvu, [2] Valič: Fizikalne meritve, zapiski s predavanj, izročki, priročniki, strokovni članki, medomrežje. • Obveznost do 14. decembra dokončati in 23. predstaviti seminar ter opraviti izpit. • Teorijo se bomo trudili razumeti.

 3. Snov • 7. okt. Uvod, Osnove tehniških meritev, razdelitev seminarjev • 21. okt. Ponovitev osnov krmilne tehnike • 4. nov Meritve temperature in tlaka, Merjenje pretoka, hitrosti in nivoja fluidov • 11. nov. SEMINARJI: rok za osnutke, dan za posvet o seminarjih • 18. nov Zvok in hrup, Meritve pomikov in vibracij • 25. nov ekskurzija • 9. dec Merjenje moči (zavorni dinamometri) in vrtilne hitrosti, Merjenje napetosti in sil v togih telesih, Merjenje radioaktivnosti • 23. dec SEMINARJI: rok za oddajo 16. dec, predstavitev seminarjev • 6.jan Merjenje vlage, Analiza plinskih komponent v izpušnih plinih in tankih tankerjev • 20. jan Izbrana poglavja iz senzorjev in merilnih naprav

 4. Teme seminarjev • Oddelek za pomorstvo: Toplotni izmenjevalnik, temperatura, tlak, degradacija (korozija), poraba električne energije • ML Slovenija: Merjenje in analiza hrupa, identifikacija standardov za kopno in morje, meritev, kritična analiza rezultatov, uporaba zaščitnih sredstev • Laboratorij: simulacija temperature stroja, priključitve termočlenov ladijskih dizelskih motorjev, meritve, kritična analiza rezultatov • Meritve ob natovarjanju goriva na ladjo • Meritve in postopki ob prihodu tankerja v pristanišče, merjenje temperature, količine in kvalitete goriva • Odvisnost moči pogonskega stroja ladje od pretoka goriva v motor, merjenje mehanskih napetosti na gredi in UZ meritev pretoka • Prevzemne meritve na ladji v ladjedelnici • Meritve kvalitete mazalnega olja pogonskega stroja ladje • Zasnova kalorimetra • Nevarni plini v pomorstvu in meritve, Standardi za meritve plinskih komponent v izpušnih dimih ladje

 5. Detektor seminarskih laži • Preverite svoje besedilo, da boste ugotovili, če vam lahko verjamem: detektor

 6. Naloga 1 • S katerima dvema instrumentoma bi izmerili višino vodometa, ne da bi si zmočili noge? • Z laserjem • Z metrom • S termometrom • S teodolitom • Kolikšna je višina, če je obseg 15 m in z višine oči vidimo vrh pod kotom 55°?

 7. Naloga 2 Koliko merilnih instrumentov rabimo, da določimo koliko kg kisika vdihamo v Sloveniji na dan? če 1 oseba ... 1500 l / dan • 2 milijona .. ...... l / dan če 1m3 (0°C,1013 (hPa) bar) tehta 1,429 kg • 2 milijona oseb vdiha ...... kg / dan • Potrebno število instrumentov: ........ • Ocena merilne napake oz. standardni odklon? • Meja zaupanja oz. raztros rezultatov? • Katere veličine vplivajo na rezultate?

 8. Naloga 2 Iz rezultatov ai n krat ponovljene meritve določimo srednjo vrednost , standardni odmik vseh enot n in raztros n

 9. Osnove tehniških meritev • SI • dolžina (človekovo obzorje), masa, čas, električni tok, temperatura, količina snovi, svetilnost • Etaloni za kalibracijo v akreditiranih laboratorijih • za čas, za maso, za dolžino, za napetost,.. • Instrumenti morajo imeti certifikat • Časi med kalibracijami so določeni Ž. Dobovišek: Tehniške meritve v strojništvu, 1991

 10. Slovenija: sistem nacionalnih etalonov • www

 11. Naloga 3 Iz rezultatov ai n krat ponovljene meritve določimo srednjo vrednost , standardni odmik vseh enot n in raztros n

 12. Primer Naloge 3 • V enakih pogojih (T,p, % vlaž.) smo z istim metrom merili dolžino iste železne palice. Koliko znaša ocena srednje vrednosti, standardnega odmika in koliko raztrosa, če smo si namesto za 3 meritve vzeli čas za 30 ali celo 300 meritev? Kako so ocene drugačne, če naredimo 10.000 takšnih nizov meritev?

 13. Osnove tehniških meritev • Proces merjenja (narediti merljivo) • Vplivne veličine (okolica) • Preoblikovanje merjenih veličin (v elektriške, tudi digitalizacija) • Ponavljanje meritev (povečanje zaupanja v rezultate) • Vrednotenje rezultatov [1], str. 23 • srednja vrednost, varianca in standardni odmik • Napake merjenja [1], str. 26 (sistematske napake, naključne napake VEDNO, pomote LAHKO IZLOČIMO, merilna negotovost) • Točnost in natančnost