Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

798 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel MüdürlüğüTemel Sağlık İstatistikleri ModülüTSİM SunumuMayıs 2013

 2. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan işlem verilerinin istatistiksel olarak tutulduğu sistemdir. Bu sisteme veriler sağlık kuruluşlarına tanımlanan formlar aracılığı ile işlenir. http://tsim.saglik.gov.tr/tsim2.htm adresinden ulaşılır.

 3. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sorumluğu Olduğu Formlar KETEM, Komuta Kontrol Merkezleri ,Halk Sağlığı Laboratuvarları, Aile Hekimliği Birimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından bilgi girişleri yapılır. Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından kontrol ve icmal işlemleri gerçekleştirilir. İllerde onay süreci yoktur. Formlara ilişkin belirlenen sürede giriş yapılmadığı zaman yetkilendirme istatistik@thsk.gov.tr adresinden talep edilir.

 4. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması • 15-49 Yaş Kadın Bildirim Formu • Anne Ölümü İl Bildirim Formu • Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formu Çevre Sağlığı • İşletme Suları Bilgi Formu Denetim • Aile Hekimliği Denetim Formu • Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu

 5. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü • Bulaşıcı Hastalıklar • Aşı Sonuçları Çizelgesi • Aşıların ve Serumların Stok Durumu • Özel Hekim Aşı Uygulamaları • Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu • HIV Test Sonuçları • Aylık Sıtma Çalışmaları • Kızamık-Kızamıkçık İl Vaka Cetveli

 6. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü • İstatistik • Form 018/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu • F023 Birinci Basamak Sağlık Kurumu Aylık Çalışma Bildirisi • Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları • RS40 Ruh Hastalıkları Formu • RS50 Ruh Hastalıkları Formu • 4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını Değerlendirme Formu • Döner Sermaye Hizmet Detay Belgesi • Hizmet Detay Belgesi

 7. Örnek form ara yüzü Başlangıç ve bitiş tarihleri seçildikten sonra formda istenilen alanlar doldurularak veriler kaydedilir.

 8. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sorumluğu Olduğu Formlar • Devlet hastaneleri ve bağlı Semt Poliklinikleri, • Üniversite Hastaneleri • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından bilgi girişleri yapılır. Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliği tarafından onaylanır. • Özel Hastaneler ve özel poliklinikler • Özel Tıp Dal Merkezleri • Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tarafından bilgi girişleri yapılır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanır. Formlara ilişkin belirlenen sürede giriş yapılmadığı zaman shgm.istatistik@saglik.gov.tr adresinden yetkilendirme yapılır.

 9. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü • KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR • Yataklı Tedavi • Yeni Hastane Bilgi Formu • Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu • Hemodiyaliz Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu

 10. Hastane Bilgi Formu Kurum adı butonundan kurum seçildikten sonra istenilen veri girişleri yapılır. Girilen veriler Kurum tarafından onaylanır. Kurumun onayladığı veriler belirlenen sürede ilde Kamu Hastaneleri tarafından tekrar onaydan geçer.

 11. Tarih,ilçe ve geldiği kurum bilgileri seçildikten sonra formda istenilen alanlar doldurularak veriler kaydedilir.

 12. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü • YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR • İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluğu olduğu formlardır. • Acil Sağlık Hizmetleri Aylık Çalışma Bildirim Formu • Formu dolduracak kullanıcı birimi Komuta Kontrol Merkezi veya İl Sağlık Müdürlüğüdür. • Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formları • Yeni Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları • Formu dolduracak kullanıcı ÇKYS de kayıtlı olmalı ve kullanıcının çalıştığı Özel Sağlık kuruluşu ÇKYS de tanımlı olmalıdır.

 13. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Örnek form ara yüzü Tarih, ilçe ve geldiği kurum alanları seçilerek verilerek kaydedilir.

 14. TSİM ile alakalı tüm sorularınızı http://ckysdestek.saglik.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 15. Teşekkür ederim.