Download
rechten en plichten bij doorgifte n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rechten en plichten bij doorgifte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rechten en plichten bij doorgifte

Rechten en plichten bij doorgifte

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Rechten en plichten bij doorgifte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rechten en plichten bij doorgifte TV en Radiodag Kabelraden.nl Gerie Meier / BumaStemra 2 oktober 2010

  2. Kabeldoorgifte Wat is ‘kabeldoorgifte’ ? • Uitspraak Hoge Raad der Nederlanden mei 1984 : “opvangen & doorgeven van omroepsignalen is openbaarmaking in de zin van de Auteurswet ” • Kabelnetexploitant (distributeur) is verantwoor-delijk voor sluiten van auteursrechtelijke rege-ling voor deze openbaarmaking

  3. Omroepsignalen Wat zijn ‘omroepsignalen’ ? • Televisie stations/kanalen/zenders • Radio stations/kanalen/zenders • Kabelkrant stations/kanalen/zenders van binnenlandse en van buitenlandse oorsprong

  4. Auteursrechtelijkeregeling Wat is een ‘auteursrechtelijke regeling’ ? In een televisie programma wordt gebruik gemaakt van ‘intellectueel eigendom’. een muziekje gemaakt door een componist een foto gemaakt door een fotograaf een scenario gemaakt door een schrijver

  5. Auteursrechtelijke regeling Voor het doorgeven van een programma via een kabelnet waarin gebruik van het muziekje, de foto, het scenario wordt gemaakt, moet de kabelnetexploitant/distributeur toestemming vragen van alle rechthebbenden van het muziekje, de foto, het scenario etc. AUTEURSWET

  6. Auteursrechtelijkeregeling Gemiddeld aantal rechthebbenden in één station/kanaal/zender = veel (tientallen) Gemiddeld aantal rechthebbenden in alle doorgegeven stations/kanalen/zenders = gigantisch (tienduizenden)

  7. Auteursrechtelijke regeling Rechthebbenden hebben collectieve beheersorganisaties opgericht zodat een paar organisaties namens alle rechthebbenden toestemmingen kunnen geven. Voor de kabeldoorgifte werken samen : Buma = componisten/tekstdichters/uitgevers muziek Pictoright = fotografen en beeldende kunstenaars Lira = scenarioschrijvers Vevam = regisseurs Agicoa/Sekam = producenten van AV producties

  8. Auteursrechtelijke regeling Buma, Pictoright, Lira, Vevam, Agicoa/Sekam treden richting kabelnetexploitanten/distributeurs op als Collectief van Rechtenorganisaties Voordeel voor doorgifte van omroepsignalen : één standaard kabel model contract één factuur één toestemming

  9. Auteursrechtelijke regeling Toestemming van deze 5 auteursrechtenorganisaties voor kabeldoorgifte is geregeld in kabel model contract. bij doorgifte van < 39 zenders € 0,59 pm per abonnee bij doorgifte van < 79 zenders € 0,79 pm per abonnee bij doorgifte van <120 zenders € 0,91 pm per abonnee vergoeding jaar 2010 Dus niet elke extra zender betekent direct een hogere tariefcategorie!

  10. Auteursrechtelijke regeling Kabel model contract geldt voor Pictoright, Lira, Vevam, Agicoa/ Sekam alle in grote pakketten (veel zenders, geringe abonnementsprijs) doorgegeven televisiezenders. Kabel model contract geldt voor Buma voor alle in grote pakketten (veel zenders, geringe abonnementsprijs) doorge- geven televisiezenders waarvoor een kabelnetexploitant/ distributeur in het verleden (al dan niet via het Collectief) aan Buma een vergoeding betaald heeft. Dit betreffen veelal publieke televisiezenders en een aantal Duitse commerciële televisiezenders.