Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEG PowerPoint Presentation

PEG

480 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PEG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PEG • Hvilke typer PEG sonder findes der • Hvordan skal PEG sonder skiftes • Hvem skal/må skifte PEG sonder • Hvilke problemer kan der opstå med PEG sonder • Hvad har plejepersonale brug for at vide om PEG • Vær beredt

 2. Baggrund for interesse • Arbejdet mange år med endoskopi • Svag patientgruppe • Stor udfordring • Fortjener større interesse

 3. Baggrund for interesse • Mange henvendelser til endoskopiafsnittet om problemer med PEG • Det var ikke klart hvis ansvar det var når der opstod problemer. Alle synes det var andres opgave • Tvivl om hvordan problemerne skal løses • Tvivl om hvem der skal løse problemerne

 4. Hvad oplevede jeg som problem • Ikke alle afdelinger som fik henvendelser vidste hvordan de skulle løse sondeproblemer • Plejepersonalet i primærsektoren fik ikke undervisning og vejledning i at passe PEG sonder • Det betød urimelige gener for patienterne at blive transporteret fra plejerhjem til sygehus – en dyr og dårlig løsning

 5. Hvad oplevede jeg som problem • Det var svært at kommunikere med plejepersonalet fra primærsektoren i telefonen. • Vi talte forbi hinanden

 6. Konklusion på undersøgelse • Langt de fleste henvendelser kommer fra plejehjem • De fleste henvendelser var stilet til endoskopiafsnittet • Under 1/3 af problemerne krævede specialviden, eks. Hudproblemer, for lille stoma, sivning af sekret ved siden af sonden • 2/3 af problemerne ville plejepersonalet kunne oplæres til at klare sig selv

 7. PEGHvilke typer PEG sonder findes der Primærsonde Udskiftningssonde

 8. PEGHvilke typer PEG sonder findes der • Primær sonde Pull type • Plade på indersiden • Kun indgang til mavesækken

 9. PEGHvilke typer sonder findes der • Hvordan skal en primær sonde skiftes • Hvor længe kan den ligge

 10. PEGHvilke typer sonder findes der • Primærsonde med medicin studs • Hvordan kan den fjernes • Hvor længe kan den ligge

 11. PEGSonden de første 14 dage • Hold udvendig og indvendig fikseringsplade tæt sammen • Vask daglig omkring sonden • Hvis sonden falder ud inden 14 dage efter anlæggelsen kontakt: • Læge • Endoskopiafsnit • Skadestue

 12. PEGEfter 14 dage • Fistel kanalen er dannet efter 14 dage • Vask omkring sonden ved at løsne pladen • Roter sonden en omgang daglig • Skyl efter med vand når der er givet sondemad eller medicin • Undgå tabletter, eller knus dem fint

 13. PEG”Buried bomber” syndrom

 14. PEGTryksår • Smerter fra stomaet

 15. PEGHvilke typer sonder findes der • Udskiftningsonde Push type • Ballon på indersiden • Studs til ballon

 16. PEGHvilke typer sonder findes der • Udskiftningsonde Push type • Ballon på indersiden • Studs til ballon • Studs til medicin

 17. PEGPasning af udskiftningssonde • Vandet i ballonen skiftes en gang om ugen • Sonden drejes en gang i døgnet • Vask dagligt omkring sonden • Hold øje med at fikseringspladen sidder tæt til huden • Skyl sonden efter med vand efter hvert måltid. • Sonden skal skiftes hver 3.-6. Måned.

 18. PEGSkiftning af udskiftningssonde • 1. Kom gel i stomaet 2. Put sonden i stomaet 3. Kom vand i ballon 4. Træk sonden tilbage 5. Afprøv sonden med vand • Brug ikke vold • Ved tvivl, kontakt • læge

 19. PEGskiftning af udskiftningssonde • Hvem må skifte sonden • Læge • Sygeplejerske • Social og sundhedsassistent • Sundhedshjælper • Pædagoger • Pårørende • patienter

 20. PEGProblem løsning • Det siver ved siden af sonden. 1. Er sonden trukket til mod mavesæks væggen 2. Er der vand i ballonen 3. Er det betændelse ? Træk altid sonden til, indtil der mærkes modstand Skift evt. til en anden type sonde

 21. PEGProblem løsning • Sonden er stoppet 1. Skyl sonden med en lille sprøjte 2. Skyl med kulsyreholdig væske 3. Skyl med enzymholdig juice(ananas) 4. Skift sonden

 22. PEGProblem løsning • Sonden er faldet ud • Læg en ny sonde i stomaet hurtigst muligt • Hvis ikke man har en PEG sonde, kan et urinkath. bruges • Brug helst en sonde i samme tykkelse, alternativt en mindre størrelse • Hvis ikke det kan lade sig gøre at få en sonde i stomaet, kontakt endoskopiafsnittet eller skadestuen • Stomaet begynder i løbet af få timer at lukke sig.

 23. PEGProblem løsning • Huden omkring stomaet er rød og øm. • Forsøg at holde huden tør • Undgå forbinding • Skift evt. til en anden sondetype • Brug barriere creme • Kontakt lægen

 24. PEGHudproblemer

 25. PEGProblem løsning • Der mangler en ”dims” • Kontakt det firma som leverer sonden • Kontakt det sted hvor sonden er lagt • Sørg for at have ekstra ”dimser” liggende

 26. PEGHvad har plejepersonalet brug for at vide • Hvilken type sonde er det • Hvor og hvordan bestilles nye sonder/tilbehør • Hvornår skal sonden skiftes • Hvor skal man henvende sig ved problemer

 27. PEGVær beredt • Hvilke ting skal man have i reserve

 28. PEGVær beredt • Hvilke ting skal man have i reserve