Download
syd n ja thoraxkirurgiaa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sydän- ja thoraxkirurgiaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sydän- ja thoraxkirurgiaa

Sydän- ja thoraxkirurgiaa

254 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sydän- ja thoraxkirurgiaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sydän- ja thoraxkirurgiaa

 2. Sepelvaltimotauti • Riskitekijät: korkea kolesterolipitoisuus, verenpainetauti, tupakointi, sukurasitus • infektiot? • kokonaissairastumisriski kasvaa jos useita altistavia riskitekijöitä samaan aikaan • suomalainen kansantauti: 25 000 sairastuu ja 10 000 kuolee joka vuosi

 3. oireet • diagnosointi: rasitus-EKG, sydämen uä, thalliumrsitus • Hoito: konservatiivinen hoito – riskitekijät, lääkitys operatiivinen hoito – lääkitys ei auta tarpeeksi • Ennen operatiivista hoito tehdään aina sepelvaltimoiden angiografia

 4. Sepelvaltimotaudin operatiivinen hoito Pallolaajennus: PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty Ohitusleikkaus: Bypass tai CABG= coronary angio bypass grafting

 5. PTCA (pallolaajennus) • sepelvaltimon kaventuma on paikallinen • yhden tai kahden suonen tauti, 1-3 ahtaumaa • vakaaoireiset potilaat • myös äkillisesti sairastuneet potilaat

 6. PTCA • restenoosi ½ vuodessa 30% : uusintaoperaatioiden tarve • restenoosi 20% metallistenttiä käyttämällä, 1% lääkestenttiä käyttämällä • ohitusleikkausta edullisempi (3000-4000 €) silti • 1-2 vrk sairaalassa, SvA 1 viikko

 7. PTCA • esitutkimuksena koronaariangiografia (kuten ohitusleikkauksessakin) • reisivaltimon kautta katetri, jonka päässä on laajennettava pallo (kuva) • stentit (metallinen tukiverkkoputki ± lääke) • komplikaatiot: tromboosi, dissekaatio, spasmi (ohitusleikkausmahdollisuus), punktiohematooma

 8. Ohitusleikkaus • Bypass, CABG (=coronary angio bypass grafting) • Tehdään, jos potilaalla on vasemman päärungon ahtauma tai 3-suonen tauti • Suomessa 4200 ohitusleikkausta v. 2000 • Kustannus 9400 € / leikkaus • 1 vrk tehohoito, 5-6 pvää osastolla, jatkosairaalassa viikon (esim tk:n vuodeosastolla) • SvA 2-3 kk

 9. Ohitusleikkaus jatkuu • rintalasta avataan (sternotomia) • isot laskimot ja aorta kanyloidaan, sydän pysäytetään ja jäähdytetään • verenkierrosta huolehtii sydän-keuhkokone • kaventuma ohitetaan vapailla verisuonisiirteillä (valtimo- tai laskimosiirre: a. radialis/epigastrica tai vena saphena magna/parva)

 10. Ohitusleikkaus jatkuu • 1-2 pvää teho-osastolla: hapetus (aluksi respiraattorissa), lämpötila, rytmihäiriöt, sydäniskemia, diureesi, suola- ja nestetasapaino, pH • Delirium, depressio

 11. Läppäviat • läpän ahtauma = stenoosi • läppä vuotaa = insufficienssi • yleisimmät viat aorttaläpässä ja mitraaliläpässä • jos konservatiivinen hoito ei auta ja vika pahenee OIREITA antavaksi -> operatiivinen hoito

 12. Tekoläppä • potilaalle varfariini (Marevan) hoito LOPPUIÄN ja INR arvo yläkantissa • endokardiittiprofylaksia toimenpiteiden yhteydessä

 13. Aortta aneurysmat • Aneurysma = pullistuma, laajentuma • Dissekoituma = aortan seinämien toisistaan repeäminen: verta tunkeutuu seinämäkerrosten väliin (kuva)

 14. Aortta aneurysmat jatkuu • aneurysma voi olla joko thorakaalialueella nousevassa tai laskevassa aortassa tai abdominaalialueella • aneurysma voi olla täysin oireeton ja löytyä sattumalta esim rtg- kuvassa tai vatsan palpaatiossa

 15. Aortta aneurysmat jatkuu • Jos aneurysma dissekoituu, tulee kova kipu • Hoito operatiivinen (muuten kuolee): putkiproteesi ja nousevan aortan tapauksessa yleensä myös aorttatekoläppä

 16. Rintakehävammat • Nopea diagnosointi! • Hengitysvaikeus ja auskultaatiopuoliero: Tensiopneumothorax (=jänniteilmarinta) joka tulee hoitaa heti: hätäpunktio millä tahansa suuriputkisella kanyylillä (kuva)

 17. Ilmarinta (Pneumothorax) • Trauman seuraksena tai eräiden tautitilojen seurauksena (emfyseemabullan repeäminen) • Keuhkopussiin tulee reikä, ilma pääsee alipaineiseen keuhkopussiin ja keuhko pyrkii kasaan • pienet: seuranta • isot: pleuradreeni ja imu (alipaine) muutamaksi päiväksi

 18. Kylkiluun murtumat (Fractura costae): • joko yksittäinen / useampia • tarkastettava pneumothorax, hemothorax, hengityksen kulku • kliininen diagnoosi, tarvittaessa thx kuva • puolivartaloteippaus, kipulääkitys • hengitysohjeet! • 3 vkoa kivuttomaksi • tarvittaessa jopa kylkiluuvälipuudutukset

 19. Verisuonikirurgiaa

 20. Valtimokaventumat • ASO – tauti (arteriosclerosis obliterans) • verisuonten kalkkeutuminen ts kolesterolin kertyminen arterioiden seinämiin ja niiden kaventuminen ajan funktiona aiheuttaen kudosiskemiaa suonitusalueella

 21. Alaraajojen valtimoiden vähittäisen ahtautumisen oireet • Rasituskivut pohkeessa (claudicatio intermittens = katkokävely) • Lepokivut pohkeessa ja jalkaterässä • Kuolio eli nekroosi varpaissa • Kuolion infektoituminen eli gangreeni

 22. Valtimokaventumat • valtimokaventumissa ja –tukoksissa voidaan tehdä pallolaajennus, ohitusleikkaus, endarterectomia (=valtimon kovettuneen sisäkalvon kuorinta) tai Y-proteesin laitto (kuva)

 23. Jos valtimo menee äkillisesti tukkoon (embolus) tehdään päivystyksenä embolektomia (=emboluksen poisto) • Oireet: kipu (iskemia), kalpeus, lämpötilaero, pulssi häviää

 24. Laskimokirurgiaa • Pinnallinen tromboflebiitti = pinnallisen laskimon tukos, johon liittyy voimakas laskimonseinämän tulehdus • tulehduskipulääkkeet ja antikoagulanttivoiteet (Hirudoid)

 25. Alaraajojen laskimot • Alaraajojen laskimosysteemi koostuu syvästä ja pinnallisesta (vena saphena magna ja parva) laskimojärjestelmästä sekä yhdyslaskimoista (vena perforantes) • laskimoläpät 5-10 cm välein (kuva) • veri virtaa pinnallisista yhdyslaskimojen kautta syviin laskimoihin, joista lihaspumpun(kin) avulla sydämeen päin

 26. Suonikohjutauti (Varices cruris) • On yleinen (30-40% aikuisväestöstä, 10- 40 000 potilasta ) • Tauti alkaa pintalaskimoista, yleensä vena saphena magnasta (minimaalinen ulkoinen tuki), läppien vajaatoiminta johtaa kohonneeseen laskimopaineeseen ja yhdyslaskimoiden vajaatoimintaan ja jopa syvien laskimoiden vajaatoimintaan

 27. Suonikohjutauti jatkuu • Oireet: turvotus, painavat jalat, kivut nilkan seudussa, kutina, suonikohjuröllykät, suonikohjuihottuma (maitokahvin värinen pigmentaatio) • Säärihaava: jalkaterän yläpuolisista säärihaavoista laskimoperäisiä 70% • esiintyvyys väestössä n. 1% (52 000 potilasta) • suomalaisen tutkimuksen mukaan säärihaavan konservatiivinen hoito maksaa 5700 – 13 000 € / v

 28. Suonikohjutauti jatkuu Konservatiivinen hoito: • kompressiohoito puristussiteellä tai lääkinnällisellä hoitosukalla ( tukisukka, yl. polvipituiset, puristusluokka 2: 24-34 mmHg) • laihduttaminen, liikunta, jalkojen kohasento

 29. Suonikohjutauti jatkuu Operatiivinen hoito: • jos staassiekseema, säärihaava (parantunut tai avoin) • potilas ei kykene työskentelemään 8 tuntia pvässä ilman puristussidettä / tukisukkaa • pinnallisia tromboflebiittejä • vuotava kohju • kudosmuutoksia komplisoiva erysipelas

 30. Suonikohjukirurgia • Vena saphena magnan strippaus nivusesta polveen ”oliivia” käyttäen (Mayon tekniikka) tai pin-stripping • Pienten suonikohjujen nyppiminen pikkuviilloista • Yhdyslaskimoiden sulkeminen • Skleroterapia, lämpöhoito, tähystysleikkaus • Tukisukat jälkihoidoksi, (1-2) 3-4 vkon SvA

 31. Laskimoperäisen säärihaavan operatiivinen hoito • Ensin operoidaan laskimoiden vajaatoiminta • Jos paraneminen ei edisty tämän jälkeen 3 kk aikana, operatiivinen hoito • poistetaan säärihaavan ympärillä oleva lipodermatoskeleroosialue ja tehdään osaihonsiirto • tekoiho pienissä haavaumissa