1 / 38

ALKOLÜN CANLI ORGANİZMALARA ETKİSİ

ALKOLÜN CANLI ORGANİZMALARA ETKİSİ. Alkollü içkiler tesirlerini ihtiva ettikleri ETİL ALKOL ile sağlarlar. Alkol birden alınınca…. Az miktarda GÖRÜNÜŞTE canlılık sağlar (kan seviyesi 100-200 mg/cc iken). Miktar artınca… (kan seviyesi 200-300 mg/cc iken).

sakura
Télécharger la présentation

ALKOLÜN CANLI ORGANİZMALARA ETKİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ALKOLÜN CANLI ORGANİZMALARA ETKİSİ

 2. Alkollü içkiler tesirlerini ihtiva ettikleri ETİL ALKOL ile sağlarlar.

 3. Alkol birden alınınca…

 4. Az miktarda GÖRÜNÜŞTE canlılık sağlar (kan seviyesi 100-200 mg/cc iken)

 5. Miktar artınca… (kan seviyesi 200-300 mg/cc iken)

 6. DEPRESYON GİBİ ETKİLER GÖZÜKÜR...

 7. Miktar daha fazla artınca… (kan seviyesi 500-… mg/cc iken)

 8. NEFES ALMA GÜÇLEŞEBİLİR…

 9. HATTA ÖLÜM GERÇEKLEŞEBİLİR…

 10. Devamlı alanlarda ise…

 11. Vücut işleyişinde KALICI bozukluklar oluşur…

 12. Alkoliklerin EN AZ ¼ ‘ü…

 13. Karaciğer yetersizliği,beslenme yetersizliği ve mide rahatsızlıklarıyla karşılaşır !

 14. Alkolizmin erken devresinde kilolu olan biri ileri devrelerde…

 15. Ayrıca ENFEKSİYON hastalıkları…

 16. Ve İŞTAHSIZLIK görülür…

 17. Müzminleşmiş alkol alımı KARACİĞER SİROZUNA sebebiyet verir…

 18. Alkol kalp hastalarında kalp yetmezliği meydana getirir…

 19. Alkoliklerde RUHİ BOZUKLUKLAR,ZEKA GERİLİĞİ ve HAFIZA KAYBI görülür !

 20. ALKOLİZME BAĞLI RAHATSIZLIKLAR

 21. ALKOLÜ BIRAKMA SENDROMU VE BELİRTİLERİ…

 22. TİTREME

 23. SARA NÖBETLERİ

 24. BAŞ AĞRISI

 25. ÇARPINTI

 26. TERLEME

 27. UYKU BOZUKLUĞU

 28. DELİRYUM TREMENS VE BELİRTİLERİ…

 29. TELAŞLI HAL

 30. PANİK HALİ

 31. ÖFKELİ HAL

 32. DENGESİZ YÜRÜME

 33. ALKOL HALLÜSİNOZİSİ VE BELİRTİLERİ…

 34. İŞİTME HALLLÜSİNASYONU VE ŞUURUN AÇIK OLMASI

 35. ALKOL BUNAMASI VE BELİRTİLERİ…

 36. BUNAMA

 37. Kaynak:İnternet(www.msxlabs.org)

 38. TURGAY KOMİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-A(İ.Ö) 232030

More Related