Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
16-00 PowerPoint Presentation

16-00

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

16-00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 16-00 Det var en gång ett spöke som hette 16-00.Det var väldigt mörkt. Man hörde kedjor rassla i mörkret. Månljuset sken in i slottet. Man kunde höra någon skrika i trappan. Man hörde trappan gnissla. Man hörde steg i trappan… Då såg man ett spöke.

  2. Då upptäckte spöket att hans kompis var borta! Spöket blev ledsen. Spöket letar efter sin spökkompis. Spöket går in i slottet.

  3. Spöket hittar sin kompis. Spöket blev glad. Spökena går ner i spöktunlen och spelar schack och äter spökglass.