slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
-taal PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10

-taal

220 Views Download Presentation
Download Presentation

-taal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. -taal

  2. Sms-taal • Max. 160 tekens (incl. spaties) • Afkorten • Sneller • Goedkoper

  3. Vorming en gebruik • Sms’en is populair • Gevolg: ook gebruikt in brieven • Vooral Engelse afkortingen • Bvb. CU, brb,… • Klanken  cijfers • Bvb. w888, 122,… • Smileys

  4. Gevolgen sms-taal • Taalverloedering? (voor schrijftaal) • ‘analfabetisme’ • Positieve invloed voor leesvaardigheid • Vooral jongerentaal

  5. Quizzzzzzzz!

  6. F2F Face to face

  7. ZOTKE zin om te komen eten?

  8. IKWEGIDLS ik kan wel een gat in de lucht springen

  9. p4gm Please, forgive me.

  10. Bdnktvr de aand8!