Download
workshop sfdp tel 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop SFDP - Telč 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop SFDP - Telč 2007

Workshop SFDP - Telč 2007

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Workshop SFDP - Telč 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop SFDP - Telč 2007 • Fotogrammetrické firmy • v České republice • - průzkum současného stavu • Ing. Jindřich Hodač Ph.D. • Bc. Tereza Klečková Telč, 22. - 25. října 2007

 2. Obsah příspěvku • - motivace • - sběr dat • - vyhodnocení dat • - závěry J. Hodač, T. Klečková úvod

 3. Motivace • Student po státní zkoušce: • - rád bych se uplatnil ve fotogrammetrii. • KAM se mám obrátit? • KDO se fotogrammetrií zabývá? • JAKÁ je náplň jeho činnosti? • JAK je to s možností zaměstnání u něj? • KOLIK je ochoten mi nabídnout? • ……. J. Hodač, T. Klečková

 4. Postup projektu • CÍL získat přehled • JAK dotazníkový průzkum v dané oblasti • T. Klečková - bakalářská práce (11/06 – 6/07) •  vyhledání firem •  sestavení dotazníku (+ jeho testování) •  oslovení firem a zaslání dotazníků •  vyhodnocení získaných dat (základní analýza) •  vytvoření databáze s daty • J. Hodač -podrobná analýza zdrojových dat •  formulování závěrů a jejich prezentace J. Hodač, T. Klečková

 5. Sběr dat - firmy • Adresát průzkumu firma jež se v rámci svých aktivit zabývá také fotogrammetrií • Hledání firem • - průzkum Internetu • - průzkum telefonního seznamu • - dotaz na krajském obchodním soudu • Obsah hledání  název, kontakt, www • Nalezeno 58 firem v rámci ČR(z toho cca 70 % na Inetu) • - duplicity, (ne)úplnost, změna oboru činnosti J. Hodač, T. Klečková

 6. firmy dle sídla struktura dotazníku Sběr dat - dotazník • Vytvořen dotazník • 24 hlavních otázek + 14 podotázek • Základní části dotazníku: • I. Identifikace firmy • II. Obecné údaje o firmě • III. Fotogrammetrie • IV. Zaměstnanci • V. Všeobecné • Test dotazníku – srozumitelnost .. Osloveny kontaktní osoby ve firmách (telefon, ..) Dotazník rozeslán do 44 firem (e-mail, ..). J. Hodač, T. Klečková

 7. Výsledky - firmy • 1 měsíc > upomínka > další měsíc 21 dotazníků • Analýza poskytnutých dat • I.+II. Informace o firmě • - pobočky • - tech. vybavení • - SW vybavení • - specializované • prac. pro FTG • - kontaktní info • …….. firmy dle typu firmy dle počtu zaměst. J. Hodač, T. Klečková

 8. PC pro FTG Výsledky - fotogrammetrie • III. Fotogrammetrie • z 21 firem uvedlo informace k FTG17 firem • FTG tvoří v náplni jejich činnosti průměrně44 % zaměstnanci pro FTG Z toho dle vzdělání: - SŠprůměrně 38 % - VŠ průměrně 62 % - G+K průměrně 20 % J. Hodač, T. Klečková

 9. Výsledky - fotogrammetrie • Výstupy ortofoto (63%), 3D model, fotoplán (56%), 2D plán … • Technologie digitální (94%) , analogové (38%), analytické (25%) • Metody AAT (73%) , stereo (67%), jednosnímková (47%) …. inovace technologií Zakázky letecká (73%), pozemní (67%),speciální (47%) převažují z oblasti letecké FTG Zákazníci soukromí sektor (100%), státní správa(55%),zahraničí (18%) J. Hodač, T. Klečková

 10. nástupní plat SŠ nástupní plat VŠ Výsledky - zaměstnání • IV. Zaměstnání • Příjem nových pracovníků ,,ANO“ nyní 43% .. v budoucnu 62% • Příjem čerstvých absolventů bez praxe ,,ANO“ - 67% + + Vlastnosti spolehlivost, samostatnost, práce v týmu .. Další požadavky cizí jazyk, řidičský průkaz .. J. Hodač, T. Klečková

 11. Výsledky - ostatní • V. Názory • Svůj názor k dotazníku vyjádřilo 70%respondentů - • vcelku pozitivní hodnocení  získánípřehledu. • Možnost spolupráce s VŠ pracovišti,,ANO“ - 67% • aplikovaný výzkum, spolupráce na projektech, konzultace • Zveřejnění konkrétních dat ,,NE“ - 71% J. Hodač, T. Klečková

 12. Závěry • Firmy - rozmanitost, převažují větší dobře vybavené • Fotogrammetrie - digitální technologie; ortofoto; • AAT + stereo; letecká FTG • Možnost uplatnění • ANO - zejména v Praze, Brně a krajských městech • praxe není většinou nutná; plat VŠ 15 – 20 tis. Kč • Ostatní • většina firem je otevřená spolupráci s VŠ • … dá se říci, že průzkum potvrdil tušené … • Děkujeme firmám, jež se průzkumu zúčastnily. J. Hodač, T. Klečková závěr

 13. Děkuji Vám za pozornost. • Laboratoř fotogrammetrie • při Katedře mapování a kartografie • Fakulta stavební, ČVUT v Praze • hodac@fsv.cvut.cz • http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/FTG_firmy.htm J. Hodač, T. Klečková závěr